91650. LJUVLIG KLÄNNING MED HJÄRTAN

Artnr
91650

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 3
Designer: Ulrika Andersson
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Nova (100 % Bomull. Nystan ca 50 g = 180 m)
MASKTÄTHET 1 hjärta: 8 x 7 cm. Gallermönster: 24 st + lm x 10 v = 10 x 10 cm.
GARNALTERNATIV Garngrupp 2 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR S/M
ÖVERVIDD Ca 110 cm
HEL LÄNGD Ca 86 cm
GARNÅTGÅNG Ca 400 g (fg 48001)
VIRKNÅL 3,5-4 mm

FÖRKLARINGAR
Gallermönster (för virkfastheten): *hö 2 m, 1 st i nästa lm/st, 2 lm*, upprepa *-*.
Fast maska (fm): Nedtag i nästa m och hämta upp garn, omtag och dra garnet genom båda m = 1 m på nålen.
Luftmaska (lm): Gör en ögla, *omtag och dra garnet genom öglan*, upprepa *-* till önskat antal lm.
Smygmaska (sm): Nedtag i nästa m, omtag och dra garnet genom m och direkt genom m på nålen.
Musch (mu): (Omslag, nedtag och hämta upp garn) 3 ggr i samma m = 7 öglor på nålen, omtag och dra garnet genom 6 m, omtag och dra garnet genom de 2 återstående m. Tips: Dra upp varje ögla lite extra så det inte blir för hårt.
Lång musch: (Omslag, nedtag och hämta upp garn) 3 ggr i samma m = 7 öglor på nålen, omtag och dra garnet genom 6 m, 1 lm, omtag och dra garnet genom de 2 återstående m. Tips: Dra upp varje ögla lite extra så blir muschen längre.
Mu-grupp: 1 musch + 3 lm + 1 musch.
Lång mu-grupp: 1 lång musch + 3 lm + 1 lång musch.
2 hopvirkade dubbelstolpar (2 hopv dst): (2 omslag, nedtag och hämta garn, (omtag och dra garnet genom 2 m) 2 ggr) 2 ggr = 3 m på nålen, omtag och dra garnet genom 2 m, omtag och dra genom 2 m = 1 m på nålen.
3 hopvirkade dubbelstolpar (3 hopv dst): (2 omslag, nedtag och hämta garn, (omtag och dra garnet genom 2 m) 2 ggr) 3 ggr = 4 m på nålen, omtag och dra garnet genom 3 m, omtag och dra genom 2 m = 1 m på nålen.
Början på varv: 1:a dst på v = 4 lm, 1:a st på v = 3 lm.

Klänningen virkas runt, uppifrån och ner, och börjar med ett ok av små hjärtan. Bak- och framstycke är lika.

HJÄRTAN
Första hjärtat: Lägg upp 16 lm.
Varv 1: Börja i 7:e lm från nålen, virka 1 st (nedtagen i lm görs under 2 mb), (2 lm, hö 2 lm och virka 1 st i nästa lm) 3 ggr, vänd.
Varv 2-3: 4 lm (= 1:a st + 2 lm), virka (1 st i st, 2 lm) 3 ggr, hö 2 lm och virka 1 st i nästa lm, vänd.
Varv 4: Som varv 3, men vänd inte!
Varv 5: 1 lm, virka utmed den vänstra sidan (3 fm om st) 2 ggr, 6 lm, 3 fm om nästa st, 5 fm om följande lmb = hörnet, 3 fm om nästa st, 6 lm, 3 fm om följande st 2 ggr, vänd.
Varv 6: 1 lm, (1 dst, 1 lm) om 6-lmb 11 ggr, 1 fm i den mittersta fm i hörnet, 1 lm, (1 dst, 1 lm) om nästa 6-lmb 11 ggr, 1 sm i sista fm, 1 lm, (3 fm om st) 2 ggr, 3 lm, 3 fm om nästa st, 5 fm om lmb i hörnet, 3 fm om st, 3 lm, (3 fm om nästa st) 2 ggr, 1 lm, 1 sm i 1:a fm.

Andra hjärtat: Virkas som första hjärtat, men virkas ihop med första hjärtat på sista v med 1 fm i den första fm. Lägg hjärtanen med avigsidorna mot varann.

Övriga hjärtan: Virkas ihop med föregående hjärta på samma sätt. Sista hjärtat virkas även ihop med första hjärtat så du har en ring med hjärtan. Se till att de inte vrids eller hamnar med olika sidor utåt.

OK & ÄRMAR
Virka en halsringning med 10 hjärtan, enligt ovan. Fortsätt virka runt ytterkanten på hjärtana, enligt följande:
Varv 1: Börja på valfritt hjärta (rätsidan upp/mot dig) i högra ”hjärtbågen”: *1 dst om 2:a dst (se bilder nedan), 2 lm, (1 st om nästa dst, 2 lm) 8 ggr, 2 hopv dst med nedtag om sista dst + första dst på nästa ”hjärtbåge”, 2 lm, (1 st om nästa dst, 2 lm) 8 ggr, 1 dst om näst sista dst*, upprepa *-* över alla hjärtan (hö sista och första dst på hjärtana). Slut alla v med 1 sm i 4:e lm/1:a m på v.

Varv 2: Virkas med vanliga nedtag, 2 sm i lm, *1 dst i st, 2 lm, (1 st i st, 2 lm) 6 ggr, 1 st i st, 1 dst i den hopv dst, 1 st i nästa st, 2 lm, (1 st i st, 2 lm) 5 ggr, 1 st i st, 1 dst i nästa st, h ö 2 dst*, upprepa *-* v runt.

Varv 3: 2 sm i lm, *(1 st i st, 2 lm) 6 ggr, h ö 1 st, virka 1 st i dst, 2 lm, h ö 1 st, (1 st i st, 2 lm) 6 ggr, 1 st mellan de 2 dst, 2 lm*, upprepa *-* v runt.

Varv 4-8: (1 st i st, 2 lm) v runt = 140 st (13 st/hjärta + 1 st emellan).
Varv 9: *(1 st i st, 2 lm) 5 ggr, 1 st i st, 1 mu-grupp i nästa st*, upprepa *-* v runt.
Varv 10: *(1 st i st, 2 lm) 5 ggr, 1 st i st, 1 mu-grupp om 3-lmb i mu-gruppen*, upprepa *-* v runt.

Varv 11: *(1 st i st, 2 lm) 5 ggr, 1 st i st, 1 mu-grupp om 3-lmb i mu-gruppen*, upprepa *-* ytterligare 1 gång, virka sedan mu-grupperna lite tätare utmed ärmen: (1 st i st, 1 lm, hö 1 st, virka 1 mu-grupp om nästa 2-lmb, 1 lm, hö 2 st, virka 1 mu-grupp om nästa 2-lmb, 1 lm, hö 1 st, 1 st i nästa st, 1 lm, 1 mu-grupp om 3-lmb i mu-gruppen, 1 lm) 4 ggr, virka *-* 6 ggr, sedan parentesen 4 ggr (= andra ärmen) och *-* 4 ggr.

Varv 12 (ärmhål): *(1 st i st, 2 lm) 5 ggr, 1 st i st, 1 mu-grupp om 3-lmb i mu-gruppen*, upprepa *-* ytterligare 1 gång, 1 st i nästa st, 5 lm för första ärmhålet, h ö 11 mu-grupper och virka 1 st i nästa st, 1 mu-grupp om 3-lmb i mu-gruppen, virka *-* 6 ggr, 1 st i nästa st, 5 lm för andra ärmhålet, h ö 11 mu-grupper och virka 1 st i nästa st, 1 mu-grupp om 3-lmb i mu-gruppen, virka *-* 4 ggr.

Oket och ärmarna är färdiga. Fortsätt med kjolen.

KJOL
Varv 13: *(1 dst i st, 2 lm) 6 ggr, 1 lång mu-grupp om 3-lmb i mu-gruppen, 2 lm*, upprepa *-* ytterligare 1 gång, under första ärmhålet: 1 dst i st, 2 lm, 1 dst i 3:e lm, 2 lm, 1 dst i nästa st, 2 lm,
1 lång mu-grupp om 3-lmb i mu-gruppen, 2 lm, virka *-* 6 ggr,
under andra ärmhålet: 1 dst i st, 2 lm, 1 dst i 3:e lm, 2 lm, 1 dst i st, 2 lm,
1 lång mu-grupp om 3-lmb i mu-gruppen, 2 lm, virka *-* 4 ggr.

Varv 14-16: *(1 dst, 2 lm) 6 ggr, 1 lång mu-grupp om 3-lmb i mu-gruppen, 2 lm*, upprepa *-* ytterligare 1 gång, under första ärmhålet: (1 dst i dst, 2 lm) 3 ggr,
1 lång mu-grupp om 3-lmb i mu-gruppen, 2 lm, virka *-* 6 ggr,
under andra ärmhålet: (1 dst i dst, 2 lm) 3 ggr,
1 lång mu-grupp om 3-lmb i mu-gruppen, 2 lm, virka *-* 4 ggr.

Varv 17 (ökningsvarv):
Som v 16, men under ärmhålen ökas genom att virka mellan dst istället för i dem: (1 dst i 2:a lm, 2 lm) 4 ggr.
Varv 18:
Som v 16, men under ärmhålen virkas (1 dst i dst, 2 lm) 4 ggr.
Varv 19 (ökningsvarv): Som v 16, men under ärmhålen ökas genom att virka mellan dst istället för i dem: (1 dst i 2:a lm, 2 lm) 5 ggr.
Varv 20: Som v 16, men under ärmhålen virkas (1 dst i dst, 2 lm) 5 ggr.
Varv 21 (ökningsvarv): Som v 16, men under ärmhålen ökas genom att virka mellan dst istället för i dem: (1 dst i 2:a lm, 2 lm) 6 ggr.

Varv 22: *(1 dst i dst, 2 lm) 2 ggr, 1 dst i dst, 3 dst om 2-lmb, 1 dst i dst, 2 lm, (1 dst, 2 lm) 2 ggr, 1 lång mu-grupp om 3-lmb i mu-gruppen, 2 lm*, upprepa *-* v runt.
Nu är det 14 mönsterrapporter runtom.

Varv 23: *(1 dst i dst, 2 lm) 2 ggr, 3 hopv dst med nedtag i de 3 första dst, 3 lm, 3 hopv dst med första nedtaget i samma m som sista dst och sedan nedtag i följande 2 dst, 2 lm, (1 dst i dst, 2 lm) 2 ggr, 1 lång mu-grupp om 3-lmb i mu-gruppen, 2 lm*, upprepa *-* v runt.
Varv 24: *(1 dst i dst, 2 lm) 2 ggr, 1 dst i den första hopv dst, 3 dst om 3-lmb, 1 dst i den andra hopv dst, 2 lm, (1 dst i dst, 2 lm) 2 ggr, 1 lång mu-grupp om 3-lmb i mu-gruppen, 2 lm*, upprepa *-* v runt.
Upprepa v 23-24 till hela arbetet är 75 cm (mätt från spetsen på mittersta hjärtat mitt fram), eller önskad längd, men sluta med v 23.

UDD NEDTILL
Slut alla v med 1 sm i 1:a m.
Varv 1: *1 st i varje dst/hopv dst/lång musch, 3 lm*, upprepa *-* v runt.
Varv 2: 1 lm, *1 fm om följande 3-lmb, hö 2 st, [(1 3-dst, 1 lm) 10 ggr] om nästa 3-lmb, hö 2 st*, upprepa *-* v runt.
Varv 3: *hö 1 dst, (2 fm om lm) 9 ggr, 1 fm i fm*, upprepa *-* v runt.
Varv 4: Virka i bakre mb: *(1 fm i fm) 18 ggr, hö 1 fm*, upprepa *-* v runt.

HALSKANT
Runt halsringningen virkas i bakre mb: Börja om en 3-lmb (den lilla ”öglan”, se bild) på högra sidan av ett hjärta med *1 fm i 3-lmb, 5 fm i fm, 3 fm i den mittersta fm i hjärtats spets, 5 fm i fm, 1 fm om 3-lmb*, upprepa *-* över alla hjärtan. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91650. LJUVLIG KLÄNNING MED HJÄRTAN
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!