91652. VIRKAD TUNIKA / PONCHO

Artnr
91652

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Ulrika Andersson
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Elise (60 % bomull, 40 % akryl. Nystan ca 50 g = 168 m)
MASKTÄTHET 1 ruta: Ca 31 x 31 cm.
GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
BREDD Ca 95 cm
LÄNGD Ca 80 cm
GARNÅTGÅNG Ca 400 g (fg 69201)
VIRKNÅL Nr 4

FÖRKLARINGAR
Fast maska (fm): Stick ned nålen i nästa m, omslag och hämta upp garn, omslag, drag garnet genom båda m på nålen. Luftmaska (lm): Gör en löpögla, *omslag om nålen, drag garnet genom öglan*. Upprepa *-* till önskat antal lm. Smygmaska (sm): Stick ned nålen i nästa m, omslag och hämta upp garn, dra garnet direkt genom m på nålen.

Ponchon/Tunikan består av 12 stora rutor. Varje ruta består av fyra delar med ett hjärtmönster. Rutorna virkas sedan ihop i 4 rader med 3 rutor i varje och öppning för halsringningen (se skiss). Vid nederkanten virkas en stolpudd. 

RUTA
Första delen: Virka 16 lm.
Varv 1: Börja i 7:e lm från nålen med 1 st, gör nertagen om 2 mb,*2 lm, h ö 2 lm, 1 st*, upprepa *-* totalt 3 ggr.
Varv 2-4: Vänd och virka 5 lm (= 1 st + 2 lm), *1 st i st, 2 lm*, upprepa *-* totalt 3 ggr, 1 st i 2:a lm i kanten. Du har nu ett rutnät på 4 x 4 rutor.
Varv 5: Vänd inte, virka 1 lm, forts utmed vänstra sidan med (3 fm om st i kanten) 2 ggr, 6 lm, 3 fm om nästa st, 5 fm om följande lmb = hörnet, 3 fm om nästa st, 6 lm, (3 fm om följande st) 2 ggr, vänd. Se bildbeskrivning på nästa sida.
Varv 6: (1 lm, 1 dst) om de 6 lm 11 ggr, 1 lm, 1 fm i den mittersta av de 5 fm i hörnet, (1 lm, 1 dst) om nästa 6 lm 11 ggr, 1 lm, 1 sm i sista fm, 1 lm, (3 fm om st i kanten) 2 ggr, 3 lm, 3 fm om nästa st, (2 fm, 1 lm, 2 fm) i hörnet, 3 fm om st, 3 lm, (3 fm om nästa st) 2 ggr, 1 lm, 1 sm.

Andra delen: Virka v 1-5 lika som första delen.
Varv 6: (1 lm, 1 dst) om de 6 lm 11 ggr, 1 lm, 1 fm i den mittersta av de 5 fm i hörnet, (1 lm, 1 dst) om nästa 6 lm 11 ggr,
Hopvirkning, varv 6: Håll avigsidorna mot varandra eller kant i kant (se bilder).
Virka 1 lm,                                                                        På del 1: 1 fm om hörnets lm,
På del 2: (3 fm om lm i kanten) 2 ggr, 1 lm,                     På del 1: 1 fm om 3-lmb, 1 lm,
På del 2: 3 fm om lm i kanten, 2 fm om lm i hörnet,        På del 1: 1 fm om lm om hörnets lm,
På del 2: 2 fm om st i samma hörn, 3 fm om nästa st, 3 lm, (3 fm om st kanten) 2 ggr, 1 lm, 1 sm.

Tredje delen virkas ihop med andra delen lika som föregående.
Fjärde delen virkas ihop på samma sätt, men både med del 3 och del 1.

Runtom de fyra delarna:
Varv 1: Börja i ett hörn (fm mellan de två dst-grupperna på första delen), virka 7 lm (= 1 dst + 3 lm), 1 dst i samma fm, *3 lm, h ö 1 lm + 1 dst + 1 lm + 1 dst, virka 1 st om nästa lm, 2 lm, h ö 1 dst + 1 lm + 1 dst, 1 st om nästa lm, 2 lm, h ö 1 dst + 1 lm, virka 1 fm i 6:e dst, 2 lm, h ö 1 lm + 1 dst, virka 1 st om lm, 2 lm, h ö 1 dst + 1 lm + 1 dst, virka 1 st om nästa lm, 1 dst om lm efter sista dst, 1 dst om lm före första dst på nästa del, h ö 1 dst + 1 lm + 1 dst, virka 1 st om nästa lm, 2 lm, h ö 1 dst + 1 lm + 1 dst, virka 1 st om nästa lm, 2 lm, h ö 1 dst + 1 lm, virka 1 fm i 6:e dst, 2 lm, h ö 1 lm + 1 dst, 1 st om nästa lm, 2 lm, h ö 1 dst + 1 lm + 1 dst, virka 1 st om nästa lm, 3 lm, (1 dst, 3 lm, 1 dst) i hörnets fm*, upprepa *-* varvet runt, sluta med 1 sm i den 4:e av de 7 lm.
Varv 2: 1 sm om lmb, *(1 dst, 3 lm, 1 dst) om hörnets 3-lmb, 3 lm, 1 dst i dst, (2 lm, 1 st i st) 2 ggr, 2 lm, 1 st i fm, (2 lm, 1 st i st) 2 ggr, 2 lm, 1 dst mellan de 2 dst, (2 lm, 1 st i st) 2 ggr, 2 lm, 1 st i fm, (2 lm, 1 st i st) 2 ggr, 2 lm, 1 dst i dst, 3 lm*, upprepa *-* varvet runt, sluta med 1 sm i 4:e lm.
Varv 3: 1 sm om 3-lmb, *(1 dst, 3 lm, 1 dst) om 3-lmb i hörnet, 3 lm, 1 dst i dst, 2 lm, 1 st i dst, (2 lm, 1 st i st) 11 ggr, 2 lm, 1 st i dst, 2 lm, 1 dst i dst, 3 lm*, upprepa *-*, 1 sm i 4:e lm.
Varv 4: 1 sm om 3-lmb, *(1 dst, 3 lm, 1 dst) om 3-lmb i hörnet, 3 lm, 1 dst i dst, 2 lm, 1 st i dst, (2 lm, 1 st i st) 13 ggr, 2 lm, 1 st i dst, 2 lm, 1 dst i dst, 3 lm*, upprepa *-*, 1 sm i 4:e lm.
Varv 5: Som v 4, men med (2 lm, 1 st i st) 15 ggr, 1 sm.
Varv 6: Som v 4, men med (2 lm, 1 st i st) 17 ggr, 1 sm.
Virka sammanlagt 12 rutor. Tips: Vill du ha mindre rutor, minskar du på antalet varv runtom.

PONCHO / TUNIKA
Virka ihop rutorna: Håll avigsidan på rutorna mot varandra. Börja om lm i ena hörnet på ruta 2.
Ruta 2: Virka 1 fm, 2 lm,                         Ruta 1: 1 fm om lm i hörnet, 2 lm,
Ruta 2: 1 fm i dst, 2 lm,                          Ruta 1: 1 fm i dst, 2 lm,
Ruta 2: 1 fm i nästa dst, 2 lm,                Ruta 1: 1 fm i dst, 2 lm,
Ruta 2: *1 fm i nästa st, 2 lm,                 Ruta 1: 1 fm i nästa st, 2 lm*,
Upprepa *-* till nästa hörn, med fm i st/dst, 1 fm om lmb i hörnet.
Virka ihop rutorna i 4 rader med 3 rutor i var rad.
Virka sedan ihop raderna 2 och 2 = bakstycke och framstycke.
Slutligen virkas de yttersta rutorna ihop för axlarna, den mittersta rutan lämnas öppen för halsen. 

UDDKANT NERTILL
Varv 1 (från avigsidan): Börja i hörnets lmb på första rutan med 1 fm, 3 lm, 1 fm om nästa lmb, h ö 1 st + 2 lm + 1 st, *virka (1 dst, 2 lm) 7 ggr om nästa lmb, h ö 1 st + 2 lm + 1 st, virka (1 fm om nästa lmb, 3 lm) 4 ggr, 1 fm om nästa lmb, h ö 1 st + 2 lm + 1 st*, upprepa *-* ytterligare 7 ggr (= 8 uddar), virka (1 dst, 2 lm) 7 ggr om nästa lmb, h ö 1 st + 2 lm + 1 st, virka 1 fm om nästa lmb, 3 lm, 1 fm om hörnets lmb (= 9 uddar), vänd.
Varv 2 (från rätsidan): 1 lm, 1 fm i fm, *1 dst i dst, (1 dst i lm) 2 ggr, (2 lm, h ö 1 dst, 1 dst i lm, 1 dst i lm) 5 ggr, 1 dst i nästa dst, h ö nästa 3-lmb, 1 fm om nästa 3-lmb, 3 lm, 1 fm om nästa 3-lmb, h ö nästa 3-lmb, *, upprepa *-* ytterligare 7 ggr, 1 dst i dst, (1 dst i lm) 2 ggr, (2 lm, h ö 1 dst, 1 dst i lm, 1 dst i lm) 5 ggr, 1 dst i nästa dst, h ö nästa 3-lmb, 1 sm i fm.
Ta av garnet och fäst trådarna.

HALSKANT
Runt halsringningen virkas 1 v fm.

SNODDAR
Virka 4 snoddar av lm i ca 25-30 cm, vänd och virka 1 sm i varje lm. Sy fast snoddarna i midjehöjd i tunikans sidor, 1 snodd i vardera fram-/bakstycke. Knyt ihop dessa i vardera sida.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91652. VIRKAD TUNIKA / PONCHO
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!