91699. VIRKAD SJAL MED SNÄCKMÖNSTER

Artnr
91699

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Heidi Hug Bergsten
Foto: Emrik Jansson

GARNKVALITÉ Elise (60 % Bomull, 40 % Akryl. Nystan ca 50/100 g = 170/330 m)
MASKTÄTHET Ca 4 stgr x 8 v stgr på virknål 4 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
MÅTT Se skiss
GARNÅTGÅNG
Fg 1: Ca 200 g (fg 69014, print blå)
Fg 2: Ca 100 g (fg 69211, dimrosa)
Fg 3: Ca 100 g (fg 69213, rödviolett)
VIRKNÅL 4 mm

FÖRKLARINGAR
Luftmaska: gör ett omtag, dra det igenom öglan på virknålen
Stolpe: gör ett omtag, stick virknålen under lmb, gör ett omtag, dra tillbaka virknålen, gör ett omtag, dra igenom 2 m på nålen, gör ett omtag, dra igenom de 2 sista m på nålen
Dubbelstolpe: gör 2 omtag, stick ner virknålen i lm, gör ett omtag och dra tillbaka nålen, gör ett omtag, dra igenom 2 m på nålen, gör ett omtag, dra igenom 2 m på nålen, gör ett omtag dra igenom de 2 sista m på nålen.
Stolpgrupp:
virka 2 st, 2 lm, 2 st runt lmb i mitten av föregående varvs stgr

DEL 1
Ryggen: börja längst ner.
V 1: gör en löpögla med färg 1 och virka 4 lm
V 2: hoppa över 3 lm (=1:a st), virka 1 st, 2 lm, 2 st i nästa m
V 3: 6 lm, hoppa över 2 st till lmb, virka 2 st, 2 lm, 2 st runt lmb (=1 stgr), 2 lm, 1 dst i den översta lm från föregående v
V 4: 4 lm (=1:a st), 1 st, 2 lm, 2 st i dubbelstolpen från föregående v (=1:a stgr), hoppa till nästa lmb, 1 stgr, hoppa till sista lmb, 1 stgr (=3 stgr)
V 5: 6 lm, 1 stgr i mitten av varje stgr på föregående v, 2 lm, 1 dst i den översta lm från föregående v
V 6: 4 lm (=1:a st), 1 st, 2 lm, 2 st i dubbelstolpen från föregående v, 1 stgr i mitten av varje stgr v ut (=5 stgr)
V 7 osv: upprepa v 5 och 6, vart annat v ökar med 2 stgr. Virka till det är 47 stgr på varvet och arb mäter ca 55 cm från spetsen.
På nästa v virka 6 lm, 23 stgr fram till mitten av sjalen, 1 dst i nästa stgr, vänd. Nu delas arb i två delar och varje del virkas färdigt för sig.

DEL 2
Höger sida: Fortsätt med färg 1 från mitten
V 1: 4 lm, 2 st i första stgr, 1 stgr i varje stgr v ut (=23 stgr)
V 2: 6 lm, 23 stgr, 1 dst i den andra st från föregående varvs stgr
V 3 osv: upprepa v 1 och 2 ytterligare 3 ggr. Sista v avlutas mot mitten av sjalen.
Byt till färg 2 och virka från mitten:
V 1: 3 lm, 23 stgr, 2 dst i de 6 lm från föregående v
V 2: 4 lm, 1 stgr i varje stgr v ut, 1 st i den översta av de 3 lm från föregående v
V 3: 3 lm, 1 stgr i varje stgr v ut, 1 dst i den andra st från föregående v
V 4: 4 lm, 2 st runt första stgr, 1 stgr i varje stgr v ut, 1 st i de 3 lm
V 5 osv: upprepa v 3 och 4. Ytterkanten på arb kommer att minska och innerkanten mot mitten av arb blir rak, se skissen. Fortsätt att virka till det är 1 stgr kvar på v (=3 lm, 1 stgr, 1 dst i andra st från föregående v). På nästa v virka 4 lm, 2 st kring lmb i stgr, 1 st i den andra st från föregående v. Ta av garnet.

DEL 3
Vänster sida: Börja från ytterkanten med färg 1 och virka 6 lm i första st, 1 stgr i varje stgr fram till stgr innan mitten (=23 stgr), 1 dst i nästa stgr, vänd. 
V 1: 4 lm, 2 st i första stgr, 1 stgr i varje stgr v ut 
V 2: 6 lm, 23 stgr, 1 dst i den andra st  
V 3 osv: Upprepa v 1 och 2 ytterligare 3 ggr. Avsluta mot mitten av sjalen. 
Byt till färg 3 och virka från mitten:  
V 1: 3 lm, 23 stgr, 2 dst i de 6 lm från föregående v  
V 2: 4 lm, 1 stgr i varje stgr v ut, 1 st i den översta av de 3 lm från föregående v  
V 3: 3 lm, 1 stgr i varje stgr v ut, 1 dst i den andra st från föregående v  
V 4: 4 lm, 2 st runt första stgr, 1 stgr i varje stgr v ut, 1 st i de 3 lm  
V 5 osv: upprepa v 3 och 4. Ytterkanten på arb kommer att minska och innerkanten mot mitten av arb blir rak, se skissen. Fortsätt att virka till det är 1 stgr kvar på v (=3 lm, 1 stgr, 1 dst i andra st från föregående v). På nästa v virka 4 lm, 2 st kring lmb i stgr, 1 st i den andra st från föregående v. Ta av garnet. 

VIRKAD KANT
Kanten virkas runt hela sjalens ytterkant och innerkant ett helt varv. Börja på vänster sida mellan del 1 och 3, se skiss, med färg 1 och virka 2 st runt varje st och 4 st runt varje lmb längs kanten ner till sjalens spets. Virka 3 st runt spetsen och fortsätt med 2 st runt st, 4 st runt lmb längs höger kant fram till färgbytet vid del 2. Byt till färg 2 och virka 3 st runt varje lmb längs kanten fram till spetsen på del 2, virka 4 st runt spetsens 2 st och fortsätt på insidan av sjalen med 2 st runt st, 3 st runt lmb fram till färgbytet. Byt till färg 1 och virka 3 st, 4 st runt var annan lmb fram till näst sista lmb vid mitten av sjalen, virka 2 st i nästa lmb, de 3 följande st tillsammans (=1 st runt samma lmb utan att dra igenom de sista 2 m, 1 st i mitten utan att dra igenom de två sista m och en st i nästa lmb, dra det sista omtaget igenom alla 3 st), fortsätt med 2 st i samma lmb som den sista st, 4 st, 3 st i var annan lmb till färgbytet på del 3. Byt till färg 3 och virka 3 st, 2 st runt var annan lmb fram till spetsen, virka 4 st runt spetsen på del 3 och fortsätt med 3 st runt varje lmb längs ytterkanten av del 3 ner till färg 1. Ta av garnet och fäst trådarna på arbetet.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91699. VIRKAD SJAL MED SNÄCKMÖNSTER
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!