Höstfägring CAL - del 1, varv 1-39

Varmt välkomna till den första delen av Höstfägring CAL!

Nu är det äntligen dags att börja virka på vår sjal.  Vi börjar att virka längst ut i ena spetsen på sjalen och arbetar oss in mot mitten. I första delen bekantar vi oss med den speciella uppbyggnaden av sjalen som kommer användas i de första delarna och vi lär oss att virka v-maskor. Tänk på att läsa igenom virkmönstret noga innan du börjar.

Förkortningar

m -

Maska

st -

Stolpe

lm -

Luftmaska

hö -

Hoppa över

lmb -

Luftmaskbåge (ex. 3-lmb: luftmaskbåge med 3 maskor)

vm -

v-maska (se beskrivning nedan)

fm -

Fast maska

2 st tills -

2 stolpar tillsammans (se beskrivning nedan)

hst -

Halvstolpe

 

 


Specialmaskor

v-maska (vm): En v-maska (även kallad v-stitch) är två stolpar med en luftmaska emellan, båda stolparna virkas i samma maska och formar då ett v.

När du virkar i en v-maska så virkar du runt luftmaskan mellan stolparna.

Eftersom en v-maska är en grupp av 3 maskor så har den maskantalet 3 vid räkning av maskor.

2 stolpar tillsammmans (2 st tills): Gör ett omslag, stick ner virknålen i anvisad maska, dra upp en ögla (3 öglor på nålen), omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen. Omslag, stick ner virknålen i anvisad maska, dra upp en ögla (4 öglor på nålen), omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen (3 öglor på nålen), omslag, dra igenom de 3 sista öglorna.

 

Symboler

** – Upprepa instruktioner mellan asteriskerna enligt anvisning.

() - maskor inom parenteser virkas i samma maska.

 

Allmänt

  • Vänd arbetet efter varje varv.
  • Den/de första lm på varvet räknas inte som en maska utan virkas för att komma upp i höjd på det nya varvet.
  • Färgbyte görs genom att göra sista genomdraget på maskan före färgbytet med den nya färgen.
  • Om maskan att virka i är en lm eller lmb så virkas det runt lm/lmb.Beskrivning

(Diagram hittar du efter beskrivningen)

 

Vi börjar med färg A!

Varv 1:

Virka en 5 maskor lång luftmaskkedja, virka 1 st i den första lm.

Höstfägring

Varv 1

 

Varv 2: 

2 lm, virka sedan (2 st, 2 lm, 2 st) i 5-lmb.

Varv 3:

2 lm, virka 2 st tills i de första 2 m, (2 st, 2 lm, 2 st) i 2-lmb, virka 2 st tills i sista 2 m.

Varv 4: 

2 lm, virka 2 st tills i de första 2 m, 1 st i varje m fram till 2-lmb, (2 st, 2 lm, 2 st) i 2-lmb, 1 st i varje m fram till det är 2 m kvar på varvet, virka 2 st tills i sista 2 m.

Varv 5-6: Upprepa varv 4 två gånger.

 

Höstfägring

Varv 6

 

Varv 7:

2 lm, virka 2 st tills i de första 2 m, *1 lm, hö 1 m, 1 st i nästa m*, upprepa t.o.m. m före 2-lmb.
1 lm, (1 st, 2 lm 1 st) i 2-lmb, 1 lm, 1 st i nästa m, *1 lm, hö 1 m, 1 st i nästa m* upprepa tills det är 3 m kvar på varvet. 1 lm, hö 1 m, 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 8:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, *1 st i nästa m, 1 lm, hö 1 m*, upprepa fram till m före 2-lmb. 1 st i m före 2-lmb, 1 lm, (1 st, 2 lm, 1 st) i 2-lmb, 1 lm, 1 st i nästa m, *1 lm, hö 1 m, 1 st i nästa m* upprepa tills det är 2 m kvar på varvet. 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 9-10: Upprepa varv 7-8

 

Varv 11: Upprepa varv 7

 

Höstfägring

Varv 11

 

 

Varv 12: 

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 st i varje m fram till 2-lmb, (2 st, 2 lm, 2 st) i 2-lmb, 1 st i varje m fram till det är 2 m kvar på varvet, 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 13-14: Upprepa varv 12 två gånger.

[Varv 14: 14 m på var sida om 2-lmb]

Varv 14

Byt till färg B!

 

Varv 15:

1 lm, virka 1 fm i varje m fram till 2-lmb, 2 lm, hö 2-lmb, virka 1 fm i varje m varvet ut.

 

Varv 16:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 lm, hö 2 m, 1 vm i nästa m *1 lm, hö 3 m, 1 vm i nästa m* upprepa fram till 1 m kvar före 2-lmb. Hö 1 m, (2 st, 2 lm, 2 st) i 2-lmb.
Hö 1 m, *1 vm i nästa m, 1 lm, hö 3 m * upprepa fram till 2 m kvar på varvet.
Virka 2 st tills i sista 2 m.

Höstfägring

Varv 16

 

Varv 17:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, *1 vm i nästa vm, 1 lm* upprepa tom sista vm före 2-lmb.
1 lm, hö 2 m, (1 vm, 2 lm, 1 vm) i 2-lmb . *1 lm, 1 vm i nästa vm* upprepa tom sista vm på varvet. 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 18:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 lm, 1 st i nästa m, *1 lm, 1 vm i nästa vm* upprepa fram till 2-lmb. (2 st, 2 lm, 2 st) i 2-lmb, *1 vm i nästa vm, 1 lm* upprepa tills 1 vm kvar på varvet. 1 st i sista vm, 1 lm, 2 st tills i sista 2 m.

Varv 19:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 st i nästa m, *1 lm, 1 vm i nästa vm* upprepa t.o.m. sista vm före 2-lmb. 1 lm, hö 2 m, (1 vm, 2 lm, 1 vm) i 2-lmb , *1 lm, 1 vm i nästa vm* upprepa t.o.m sista vm på varvet. 1 lm, 1 st i nästa m, 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 20:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, *1 lm, 1 vm i nästa vm* upprepa fram till 2-lmb. (2 st, 2 lm, 2 st) i 2-lmb, *1 vm i nästa vm, 1 lm* upprepa till 3 m kvar på varvet. Hö 1 m, 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 21-22: Upprepa varv 17-18

Höstfägring

Varv 22

 

Varv 23:  

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 st i varje m fram till 2-lmb, (2 st, 2 lm, 2 st) i 2-lmb,  1 st i varje m fram till 2 m kvar på varvet, 2 st tills i sista 2 m.

[Varv 23: 22 m på var sida om 2-lmb]

Höstfägring

Varv 23

 

Varv 24-31: Upprepa varv 16-23

                                                                                                             [Varv 31: 30 m på var sida om 2-lmb ]

Varv 32-38: Upprepa varv 16-22

                                                                                       [Varv 38: 37 m på var sida om 2-lmb ]

Varv 39: Upprepa varv 15

[Varv 39: 37 m på var sida om 2-lmb ]

 

Del 1 av Höstfägring CAL är nu färdig!

 

Höstfägring

Diagram