Höstfägring CAL - del 2, varv 40-61

Nu fortsätter vi med del 2 av Höstfägring!

Nu är det dags för del 2 av Höstfägring CAL. Vi fortsätter virka på samma sätt som innan, ökning i mitten av varv och minskningar på sidorna. I den här delen kommer vi dock att virka en rad av fina blommor i hålmönster. Så nu blir det höstfägring på riktigt :)
Här hittar du samtliga delar av CAL:en.

Förkortningar

m -

Maska

st -

Stolpe

lm -

Luftmaska

hö -

Hoppa över

lmb -

Luftmaskbåge (ex. 3-lmb: luftmaskbåge med 3 maskor)

vm -

v-maska (se beskrivning nedan)

fm -

Fast maska

2 st tills -

2 stolpar tillsammans (se beskrivning nedan)

hst -

Halvstolpe

 

 


Specialmaskor

v-maska (vm): En v-maska (även kallad v-stitch) är två stolpar med en luftmaska emellan, båda stolparna virkas i samma maska och formar då ett v.

När du virkar i en v-maska så virkar du runt luftmaskan mellan stolparna.

Eftersom en v-maska är en grupp av 3 maskor så har den maskantalet 3 vid räkning av maskor.

2 stolpar tillsammmans (2 st tills): Gör ett omslag, stick ner virknålen i anvisad maska, dra upp en ögla (3 öglor på nålen), omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen. Omslag, stick ner virknålen i anvisad maska, dra upp en ögla (4 öglor på nålen), omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen (3 öglor på nålen), omslag, dra igenom de 3 sista öglorna.

Symboler

** – Upprepa instruktioner mellan asteriskerna enligt anvisning.

() - maskor inom parenteser virkas i samma maska.

Allmänt

  • Vänd arbetet efter varje varv.
  • Den/de första lm på varvet räknas inte som en maska utan virkas för att komma upp i höjd på det nya varvet.
  • Färgbyte görs genom att göra sista genomdraget på maskan före färgbytet med den nya färgen.
  • Om maskan att virka i är en lm eller lmb så virkas det runt lm/lmb.

Beskrivning

(Diagram hittar du efter beskrivningen)

Byt till färg C!

Varv 40:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 st i varje m fram till 2-lmb,
(2 st, 2 lm, 2 st) i 2-lmb,
1 st i varje m fram till det är 2 m kvar på varvet, virka 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 41-42: Upprepa varv 40 två gånger.

[Varv 42: 40 m på var sida om 2-lmb]

Varv 42

 

Varv 43:

2 lm, virka 2 st tills i de första 2 m, *1 lm, hö 1 m, 1 st i nästa m*, upprepa fram till 2-lmb,
1 lm, (1 st, 2 lm 1 st) i 2-lmb,
1 lm, 1 st i nästa m, *1 lm, hö 1 m, 1 st i nästa m* upprepa tills 3 m kvar på varvet,
1 lm, hö 1 m, 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 44:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, *1 st i nästa m, 1 lm, hö 1 m*, upprepa fram till m före 2-lmb, 1 st i nästa m, 1 lm,
(1 st, 2 lm 1 st) i 2-lmb,
1 lm, 1 st i nästa m, *1 lm, hö 1 m, 1 st i nästa m* upprepa tills det är 2 m kvar på varvet, 2 st tills i sista 2 m.

Varv 45-46: Upprepa varv 43-44

Varv 47: Upprepa varv 43

 

Varv 47

 

Varv 48:  Upprepa varv 40

[Varv 48: 46 m på var sida om 2-lmb]

Varv 49:

2 lm, 2 st tills i första 2 m, 3 st i nästa m, *hö 2 m, 1 fm i nästa m, 1 lm, hö 1 m, 1 fm i nästa m, hö 2 m, 5 st i nästa m* upprepa 4 ggr till. Hö 2 m, 1 fm i nästa m,
(2 st, 2 lm, 2 st) i 2-lmb,
1 fm i nästa m, *hö 2 m, 5 st i nästa m, hö 2 m, 1 fm i nästa m, 1 lm, hö 1 m, 1 fm i nästa m* upprepa 4 ggr till.  Hö 2 m, 3 st i nästa m, 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 49

Varv 50:

2 lm, 2 st tills i första 2 m, 1 st var i nästa 4 m, 3 lm, hö 3 m, 1 st i nästa m, *3 lm, hö 3 m, 1 st var i nästa 9 m, 3 lm, hö 3 m, 1 st i nästa m* upprepa 1 gång till. 3 lm, hö 3 m, 1 fm var i nästa 2 m,
(1 hst, 1 st, 2 lm, 1 st, 1 hst) i 2-lmb,
1 fm var i nästa 2 m, 3 lm, hö 3 m, 1 st i nästa m, *3 lm, hö 3 m, 1 st var i nästa 9 m, 3 lm, hö 3 m, 1 st i nästa m* upprepa 1 gång till. 3 lm, hö 3 m, 1 st var i nästa 4 m, 2 st tills i sista 2 m.

 

 

Varv 50

Varv 50

 

Varv 51:

1 lm1 fm var i första 2 m, *5 lmhö 3 m1 fm i nästa 3-lmb, 1 lmhö 1 m1 fm i nästa 3-lmb, 5 lmhö 3 m1 fm var i nästa 3 m* upprepa 1 gång till.
5 lmhö 3 m1 fm i nästa 3-lmb, 1 lmhö 1 m1 fm i nästa 3-lmb, 5 lmhö 3 m1 fm i nästa m, 2 lmhö 2-lmb.
1 fm i nästa m, *5 lmhö 3 m1 fm i nästa 3-lmb, 1 lmhö 1 m1 fm i nästa 3-lmb, 5 lm, hö 3 m1 fm var i nästa 3 m* upprepa 1 gång till.
5 lmhö 3 m1 fm i nästa 3-lmb, 1 lmhö 1 m1 fm i nästa 3-lmb, 5 lmhö 3 m1 fm var i sista 2 m på varvet.

 

Varv 51

 

Varv 52:

2 lm, 2 st tills i första 2 m, *3 st i nästa 5-lmb, 3 lm, hö 1 m, 1 st i nästa 1-lmb, 3 lm, hö 1 m, 3 st i nästa 5-lmb, 1 st var i nästa 3 m* upprepa 1 gång till.
3 st i nästa 5-lmb, 3 lm, hö 1 m, 1 st i nästa 1-lmb, 3 lm, hö 1 m, 3 st i nästa 5-lmb, 1 st i nästa m, (2 st, 2 lm, 2 st) i 2-lmb.
1 st i nästa m, *3 st i nästa 5-lmb, 3 lm, hö 1 m, 1 st i nästa 1-lmb, 3 lm, hö 1 m, 3 st i nästa 5-lmb, 1 st var i nästa 3 m* upprepa i gång till.  
3 st
i nästa 5-lmb, 3 lm, hö 1 m, 1 st i nästa 1-lmb, 3 lm, hö 1 m, 3 st i nästa 5-lmb, 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 52

Varv 53:

2 lm, 2 st tills i första 2 m, 1 st var i varje m fram till 2-lmb (d.v.s. 3 st i varje 3-lmb),
(2 st, 2 lm, 2 st) i 2-lmb,
1 st i varje m tills det är 2 m kvar, 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 53

[Varv 53: 50 m på var sida om 2-lmb]

Varv 54-58: Upprepa varv 43-47

Varv 59-61: Upprepa varv 40-42

[Varv 61: 58 m på var sida om 2-lmb]

 

Del 2 klar!

 

Diagram