Virkskola: Diagram

Ibland är det väldigt mycket text i virkbeskrivningar, eller hur?

Då kan det vara lättare att virka efter ett diagram – alltså en bild som visar var maskorna ska vara i förhållande till varandra, varv för varv.

En del virkare föredrar text, andra gillar diagram. Lite text går nog inte att komma ifrån, men text och bild kompletterar varandra bra för att illustrera och beskriva hur man ska virka. Man kanske läser igenom texten och sen håller sig till diagrammet, för det går snabbare att se var

Läs mer »