Höstfägring CAL - Del 3, varv 62-78

Då har vi kommit fram till del 3 av höstfägring CAL. Nu är det dags att börja använda den sista av de 4 färgerna i sjalen. Vi fortsätter virka flera v-maskor.

Här hittar du samtliga delar av CAL:en.

Förkortningar

m -

Maska

st -

Stolpe

lm -

Luftmaska

hö -

Hoppa över

lmb -

Luftmaskbåge (ex. 3-lmb: luftmaskbåge med 3 maskor)

vm -

v-maska (se beskrivning nedan)

fm -

Fast maska

2 st tills -

2 stolpar tillsammans (se beskrivning nedan)

hst -

Halvstolpe

 

 


Specialmaskor

v-maska (vm): En v-maska (även kallad v-stitch) är två stolpar med en luftmaska emellan, båda stolparna virkas i samma maska och formar då ett v.

När du virkar i en v-maska så virkar du runt luftmaskan mellan stolparna.

Eftersom en v-maska är en grupp av 3 maskor så har den maskantalet 3 vid räkning av maskor.

2 stolpar tillsammmans (2 st tills): Gör ett omslag, stick ner virknålen i anvisad maska, dra upp en ögla (3 öglor på nålen), omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen. Omslag, stick ner virknålen i anvisad maska, dra upp en ögla (4 öglor på nålen), omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen (3 öglor på nålen), omslag, dra igenom de 3 sista öglorna.

Symboler

** – Upprepa instruktioner mellan asteriskerna enligt anvisning.

() - maskor inom parenteser virkas i samma maska.

Allmänt

  • Vänd arbetet efter varje varv.
  • Den/de första lm på varvet räknas inte som en maska utan virkas för att komma upp i höjd på det nya varvet.
  • Färgbyte görs genom att göra sista genomdraget på maskan före färgbytet med den nya färgen.
  • Om maskan att virka i är en lm eller lmb så virkas det runt lm/lmb.

Beskrivning

(Diagram hittar du efter beskrivningen)

Beskrivning (Diagram hittar du efter beskrivningen)

 

Byt till färg D!

 

Varv 62:

1 lm, virka 1 fm i varje m fram till 2-lmb, 2 lm, hö 2-lmb, virka 1 fm i varje m varvet ut.

Varv 62

 

Varv 63:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 lm, hö 2 m, 1 vm i nästa m *1 lm, hö 3 m, 1 vm i nästa m* upprepa fram till 1 m kvar före 2-lmb. Hö 1 m, (2 st, 2 lm, 2 st) i 2-lmb.
Hö 1 m, *1 vm i nästa m, 1 lm, hö 3 m * upprepa fram till 2 m kvar på varvet.
Virka 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 63

 

Varv 64:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, *1 vm i nästa vm, 1 lm* upprepa tom sista vm före 2-lmb.
hö 2 m, (1 vm, 2 lm, 1 vm) i 2-lmb . *1 lm, 1 vm i nästa vm* upprepa tom sista vm på varvet. 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 65:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 lm, 1 st i nästa m, *1 lm, 1 vm i nästa vm* upprepa fram till 2-lmb. (2 st, 2 lm, 2 st) i 2-lmb, *1 vm i nästa vm, 1 lm* upprepa tills 1 vm kvar på varvet. 1 st i sista vm, 1 lm, 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 66:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 st i nästa m, *1 lm, 1 vm i nästa vm* upprepa t.o.m. sista vm före 2-lmb. 1 lm, hö 2 m, (1 vm, 2 lm, 1 vm) i 2-lmb , *1 lm, 1 vm i nästa vm* upprepa t.o.m sista vm på varvet. 1 lm, 1 st i nästa m, 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 67:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, *1 lm, 1 vm i nästa vm* upprepa fram till 2-lmb. (2 st, 2 lm, 2 st) i 2-lmb, *1 vm i nästa vm, 1 lm* upprepa till 3 m kvar på varvet. Hö 1 m, 2 st tills i sista 2 m.

Varv 68-69: Upprepa varv 64-65

Varv 69

 

Varv 70:  

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 st i varje m fram till 2-lmb, (2 st, 2 lm, 2 st) i 2-lmb,  1 st i varje m fram till 2 m kvar på varvet, 2 st tills i sista 2 m.

[Varv 70: 66 m på var sida om 2-lmb]

Varv 70

 

Varv 71-77: Upprepa varv 63-69

                                                                                                                                                                                                   

Varv 78: Upprepa varv 62

[Varv 78: 73 m på var sida om 2-lmb ]

 

Varv78

 

Diagram