Höstfägring CAL - Del 4, varv 79-92

Välkomna till den fjärde delen av höstfägring CAL. Nu börjar varven bli ganska så långa. Vi kommer att lägga till en till tjusig rand med blommor i denna här delen.

Här hittar du samtliga delar av CAL:en.

Förkortningar

m -

Maska

st -

Stolpe

lm -

Luftmaska

hö -

Hoppa över

lmb -

Luftmaskbåge (ex. 3-lmb: luftmaskbåge med 3 maskor)

vm -

v-maska (se beskrivning nedan)

fm -

Fast maska

2 st tills -

2 stolpar tillsammans (se beskrivning nedan)

hst -

Halvstolpe

 

 


Specialmaskor

v-maska (vm): En v-maska (även kallad v-stitch) är två stolpar med en luftmaska emellan, båda stolparna virkas i samma maska och formar då ett v.

När du virkar i en v-maska så virkar du runt luftmaskan mellan stolparna.

Eftersom en v-maska är en grupp av 3 maskor så har den maskantalet 3 vid räkning av maskor.

2 stolpar tillsammmans (2 st tills): Gör ett omslag, stick ner virknålen i anvisad maska, dra upp en ögla (3 öglor på nålen), omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen. Omslag, stick ner virknålen i anvisad maska, dra upp en ögla (4 öglor på nålen), omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen (3 öglor på nålen), omslag, dra igenom de 3 sista öglorna.

Symboler

** – Upprepa instruktioner mellan asteriskerna enligt anvisning.

() - maskor inom parenteser virkas i samma maska.

Allmänt

  • Vänd arbetet efter varje varv.
  • Den/de första lm på varvet räknas inte som en maska utan virkas för att komma upp i höjd på det nya varvet.
  • Färgbyte görs genom att göra sista genomdraget på maskan före färgbytet med den nya färgen.
  • Om maskan att virka i är en lm eller lmb så virkas det runt lm/lmb.

Beskrivning

(Diagram hittar du efter beskrivningen)

Byt till färg A!

Varv 79:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 st i varje m fram till 2-lmb,
(2 st, 2 lm, 2 st) i 2-lmb,
1 st i varje m fram till det är 2 m kvar på varvet, virka 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 80-81: Upprepa varv 79 två gånger.

[Varv 81: 76 m på var sida om 2-lmb]

Varv 81

 

Varv 82:

2 lm, 2 st tills i de första 2 m, *1 lm, hö 1 m, 1 st i nästa m*, upprepa fram till 2-lmb,
1 lm, (1 st, 2 lm 1 st) i 2-lmb,
1 lm, 1 st i nästa m, *1 lm, hö 1 m, 1 st i nästa m* upprepa tills 3 m kvar på varvet,
1 lm, hö 1 m, 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 83:

2 lm, 2 st tills i första 2 m, *1 st i nästa m, 1 lm, hö 1 m*, upprepa fram till m före 2-lmb, 1 st i nästa m, 1 lm,
(1 st, 2 lm 1 st) i 2-lmb,
1 lm, 1 st i nästa m, *1 lm, hö 1 m, 1 st i nästa m* upprepa tills det är 2 m kvar på varvet, 2 st tills i sista 2 m.

Varv 84-85: Upprepa varv 82-83

Varv 86: Upprepa varv 82

 

Varv 86

 

Varv 87:  Upprepa varv 79

[Varv 87: 82 m på var sida om 2-lmb]

Varv 88:

2 lm, 2 st tills i första 2 m, 1 st i nästa m, 3 st i nästa m, *hö 2 m, 1 fm i nästa m, 1 lm, hö 1 m, 1 fm i nästa m, hö 2 m, 5 st i nästa m* upprepa 8 ggr till. Hö 2 m, 1 fm i nästa m, 1 lm, hö 1 m, 1 fm i nästa m, hö 1 m.
(3 st, 2 lm, 3 st) i 2-lmb,
hö 1 m, *1 fm i nästa m, 1 lm, hö 1 m, 1 fm i nästa m, hö 2 m, 5 st i nästa m, hö 2 m,* upprepa 8 ggr till.  1 fm i nästa m, 1 lm, hö 1 m, 1 fm i nästa m, hö 2 m, 3 st i nästa m, 1 st i nästa m, 2 st tills i sista 2 m.

 

 

Varv 89:

2 lm, 2 st tills i första 2 m, 1 st var i nästa 5 m, 3 lm, hö 3 m, 1 st i nästa m, *3 lm, hö 3 m, 1 st var i nästa 9 m, 3 lm, hö 3 m, 1 st i nästa m* upprepa 3 ggr till. 3 lm, hö 3 m, 1 st var i nästa 5 m,
(2 st, 2 lm, 2 st) i 2-lmb,
1 st var i nästa 5 m, 3 lm, hö 3 m, 1 st i nästa m, *3 lm, hö 3 m, 1 st var i nästa 9 m, 3 lm, hö 3 m, 1 st i nästa m* upprepa 3 ggr till. 3 lm, hö 3 m, 1 st var i nästa 5 m, 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 90:

1 lm, 1 fm var i första 3 m, *5 lm, hö 3 m, 1 fm i nästa 3-lmb, 1 lm, hö 1 m, 1 fm i nästa 3-lmb, 5 lm, hö 3 m, 1 fm var i nästa 3 m* upprepa 4 ggr till.  1 fm i nästa m, 2 lm, hö 2-lmb.
1 fm i nästa 4 m, *5 lm, hö 3 m, 1 fm i nästa 3-lmb, 1 lm, hö 1 m, 1 fm i nästa 3-lmb, 5 lm, hö 3 m, 1 fm var i nästa 3 m* upprepa 4 ggr till.

 

Varv 91:

2 lm, 2 st tills i första 2 m, 1 st i nästa m *3 st i nästa 5-lmb, 3 lm, hö 1 m, 1 st i nästa 1-lmb, 3 lm, hö 1 m, 3 st i nästa 5-lmb, 1 st var i nästa 3 m* upprepa 4 ggr till.  1 st i nästa m,
(2 st, 2 lm, 2 st) i 2-lmb.
1 st  i nästa  m, *1 st var i nästa 3 m ,3 st i nästa 5-lmb, 3 lm, hö 1 m, 1 st i nästa 1-lmb, 3 lm, hö 1 m, 3 st i nästa 5-lmb,* upprepa 4 ggr till. 1 st i nästa m, 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 92:

2 lm, 2 st tills i första 2 m, 1 st var i varje m fram till 2-lmb (d.v.s. 3 st i varje 3-lmb),
(2 st, 2 lm, 2 st) i 2-lmb,
1 st i varje m tills det är 2 m kvar, 2 st tills i sista 2 m.

[Varv 92: 86 m på var sida om 2-lmb]

 

Varv 92

 

Del 4 färdig!

 

Diagram