Höstfägring CAL - Del 6, varv 118-153

Så var det dags för den sista delen av Höstfägring CAL. Vi ska nu virka det sista på  på sjalen för att  få till en triangelform. Till sist lägger vi till en fin liten kant längs med ena sidan och binder på så sätt ihop de sista delarna.

Här hittar du samtliga delar av CAL:en.

Förkortningar

m -

Maska

st -

Stolpe

lm -

Luftmaska

hö -

Hoppa över

lmb -

Luftmaskbåge (ex. 3-lmb: luftmaskbåge med 3 maskor)

vm -

v-maska (se beskrivning nedan)

fm -

Fast maska

2 st tills -

2 stolpar tillsammans (se beskrivning nedan)

hst -

Halvstolpe

 

 


Specialmaskor

v-maska (vm): En v-maska (även kallad v-stitch) är två stolpar med en luftmaska emellan, båda stolparna virkas i samma maska och formar då ett v.

När du virkar i en v-maska så virkar du runt luftmaskan mellan stolparna.

Eftersom en v-maska är en grupp av 3 maskor så har den maskantalet 3 vid räkning av maskor.

2 stolpar tillsammmans (2 st tills): Gör ett omslag, stick ner virknålen i anvisad maska, dra upp en ögla (3 öglor på nålen), omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen. Omslag, stick ner virknålen i anvisad maska, dra upp en ögla (4 öglor på nålen), omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen (3 öglor på nålen), omslag, dra igenom de 3 sista öglorna.

Symboler

** – Upprepa instruktioner mellan asteriskerna enligt anvisning.

() - maskor inom parenteser virkas i samma maska.

Allmänt

  • Vänd arbetet efter varje varv.
  • Den/de första lm på varvet räknas inte som en maska utan virkas för att komma upp i höjd på det nya varvet.
  • Färgbyte görs genom att göra sista genomdraget på maskan före färgbytet med den nya färgen.
  • Om maskan att virka i är en lm eller lmb så virkas det runt lm/lmb.

Beskrivning

(Diagram hittar du efter beskrivningen)

Byt till färg C!

 

Varv 118:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, virka sedan 1 st i varje m tills det är 2 m kvar på varvet, 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 119:

2 lm, 2 st tills i första 2 m, *1 lm, hö 1 m, 1 st i nästa m * upprepa varvet ut.

 

Varv 120: Upprepa varv 118

Varv 120

 

Varv 121:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m,  *1 st var i nästa 3 m, 3 st i nästa m,

hö 2 m, 1 fm i nästa m, 1 lm, hö 1 m, 1 fm i nästa m, hö 2 m, 5 st i nästa m,

hö 2 m , 1 fm i nästa m, 1 lm, hö 1 m, 1 fm i nästa m, hö 2 m, 3 st i nästa m* upprepa 1 gång till, 1 st var i sista 5 m på varvet.

 

Varv 122:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 st var i nästa 8 m, 3 lm, hö 3 m, 1 st i nästa m, 3 lm, hö 3 m,
1 st var i nästa 13 m, 3 lm, hö 3 m, 1 st i nästa m, 3 lm, hö 3 m, 1 st var i nästa 7 m, 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 123:

1 lm, 1 fm var i nästa 5 m, 5 lm, hö 3 m, 1 fm i nästa 3-lmb, 1 lm, hö 1 m, 1 fm i nästa 3-lmb, 5 lm, hö 3 m, 1 fm var i nästa 7 m, 5 lm, hö 3 m, 1 fm i nästa 3-lmb, 1 lm, hö 1 m, 1 fm i nästa 3-lmb,
5 lm, hö 3 m, 1 fm var i sista 6 m på varvet.

 

Varv 124: 2 lm, 2 st tills i första 2 m, 1 st var i nästa 4 m, 3 st i nästa 5-lmb, 3 lm, hö 1 m, 1 st i nästa m, 3 lm, hö 1 m,  3 st i nästa 5-lmb, 1 st var i nästa 7 m, 3 st i nästa 5-lmb, 3 lm, hö 1 m, 1 st i nästa m, 3 lm, hö 1 m, 3 st i nästa 5-lmb, 1 st var i nästa 3 m, 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 125:  

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, virka sedan 1 st i varje m varvet ut ( 3 st i varje 3-lmb).

[Efter varv 125: 41 m]

Varv 126:

2 lm, 2 st tills i första 2 m, *1 lm, hö 1 m, 1 st i nästa m * upprepa till 3 m kvar på varvet.

1 lm, hö 1 m, 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 127:  
2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, virka sedan 1 st i varje m varvet ut.

[Efter varv 127: 38 m]

Varv 127

 

Byt till färg D!

Varv 128:

1 lm, virka 1 fm i varje m varvet ut.

 

Varv 129:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 lm, hö 2 m, 1 vm i nästa m *1 lm, hö 3 m, 1 vm i nästa m* upprepa fram till 5 m kvar på varvet. 1 lm, hö 3 m, 1 st i nästa m, 1 lm, 1 st i sista m.

 

Varv 130:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 st i nästa m, *1 lm, 1 vm i nästa vm* upprepa tom sista vm på varvet. 2 st tills i sista 2 m.Varv 131:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 lm, 1 st i nästa m (runt 1-lmb), *1 lm, 1 vm i nästa vm*  upprepa tom sista vm på varvet. 1 lm, 1 st var i sista 2 m.

 

Varv 132:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, *1 lm, 1 vm i nästa vm* upprepa tom sista vm på varvet. 1 lm, 1 st  i 3:e m från slutet på varvet, 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 133:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, *1 lm, 1 vm i nästa vm*  upprepa tom sista vm på varvet. 1 lm, 1 st i sista m.

 

Varv 134:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, *1 vm i nästa vm, 1 lm* upprepa tom sista vm på varvet. 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 135:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 lm, 1 st i nästa m (runt 1-lmb), *1 lm, 1 vm i nästa vm*  upprepa tom sista vm på varvet. 1 st i sista m.

 

 

 

Varv 136:
2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, virka sedan 1 st i varje m tills det är 2 m kvar på varvet, 2 st tills i sista 2 m.

[Efter varv 136: 26 m]

Varv 136

 

Varv 137-142: Upprepa varv 129 - 134.

 

Varv 143:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 lm, 1 st i nästa m (runt 1-lmb), *1 lm, 1 vm i nästa vm*  upprepa tom näst sista vm på varvet. 1 lm, 1 st i nästa vm, 1 lm1 st var i sista 2 m (ena m är sista stolpen i sista vm).

 

Varv 144:
2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, virka sedan 1 st i varje m tills det är 2 m kvar på varvet, 2 st tills i sista 2 m.

[Efter varv 144: 14 m]

Varv 144

 

Varv 145:
2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, virka sedan 1 st i varje m varvet ut.

 

Varv 146 - 151: Upprepa varv 144-145,  3 gånger till.

[Efter varv 151: 4 m]

Varv 152:
2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 153:
2 lm, virka 2 st tills.

 

Varv 153

 

Klipp av garnet och fäst alla ändar om du inte redan har gjort det :)

 

 

Kant

 

Vi fortsätter med att göra en kant längs med ena kortsidan för att få ett snyggare avslut.

Använd färg D!

 

Börja ute i spetsen där tidigare mönster slutade och virka längs med hela kortsidan.

 

Varv 1:

Virka en rad med fm längs med hela hela kortsidan. D.v.s. virka 1 fm på sidan av rader med fm, 2 fm på sidan av rader med stolpar. Gör så fram till lmb som delar kortsidan mellan del 4 och del 5. Virka sen 1 fm i lmb och vidare 1 fm i varje resterande m.

 

 

Varv 1

 

Varv 1B

 

Varv 2:

Virka 1 lm, *hö 2 m, 5 st i nästa m, hö 2 m, 1 fm i nästa m, 1 lm, hö 1m, 1 fm i nästa m* upprepa varvet ut. Går inte mönstret jämnt ut på varvet så går det bra att sluta mitt i mönsterrapporten med 1 fm.

 

 

Varv 2

 Varv 2

Varv 2b

 

När du sen har fäst de sista ändarna så är din sjal färdig för blockning. Med blockning menas att fukta sjalen och sedan spänna upp den med nålar på en blockningsmatta. Har du ingen blockningsmatta så går det lika bra med tex. en madrass. Blockningen gör skalen större och gör att alla fina detaljer i mönstret syns bättre :)

 

 

 

Diagram 

 

 

 

Diagram Kant