92008. DUKAR AV STICKADE RUTOR

Artnr
92008

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Categories: Mönster , Interiör , Virkning , Stickning , Dukar
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Ulrika Andersson
Foto: Lasse Åbom
Reproduktion: Järbo Garn

GARNKVALITÉ Järbo 8/4 (100% Bomull ”Merciserad & Gasserad”. Ca 50 g = 170 m)
GARNALTERNATIV Garngrupp 2 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
MASKTÄTHET En ruta är ca 20 x 20 cm
STORLEK (A) Ca 42 x 105 cm (16 rutor)
STORLEK (B) Ca 84 x 84 cm (10 rutor)
STORLEK (C) Ca 21 x 21 cm (1 ruta)
GARNÅTGÅNG (A) Ca 150 g (fg 32095, beige print)
GARNÅTGÅNG (B) Ca 250 g (fg 32010, vit)
GARNÅTGÅNG (C) Ca 25 g (fg 32089, grön print)
STRUMPSTICKOR 3 mm
VIRKNÅL 2 mm

VIRKFÖRKLARINGAR
Luftmaska (lm): Gör en ögla, stick in virknålen i öglan, gör ett omslag med garnet och drag genom maskan (öglan på nålen=första maskan), gör ett nytt omslag och drag genom maskan = 3 lm.
Smygmaska (sm): Stick ner virknålen i en maska på föregående varv, gör ett omslag, dra garnet genom maskan på nålen.
Fast maska (fm): Stick ner virknålen i en maska på föregående v och dra upp 1 maska = 2 m på virknålen, gör ett omslag och dra garnet genom båda maskorna.

STICKFÖRKLARINGAR
Dubbel överdragshoptagning (döhpt): Lyft 1 m, sticka ihop 2 maskor rätt, drag den lyfta maskan över de hopstickade m.
Vriden rät maska (vr rm): Sticka 1 rm i bakre maskbågen.

OBS! Varvstarten förskjuts vartefter (efter v 10) och varje sticka börjar alltså inte i den diagonala linjen av kvadraten.

RUTA
Gör en ögla på ca 1 cm i diameter, med virknål 2 mm virkas 8 fm i öglan, sluta med 1 sm i 1:a fm. Plocka sedan upp 1 m från var fm (= 8 m) och fördela på 4 strumpstickor 3 mm = 2 m på vardera sticka.
V 1: *1 rm, 2 omsl, 1 vr rm = 4 m*, upprepa *-* tot 4 ggr = 16 m.
Alla jämna v: Alla rm och enkelomslag stickas rm, vr rm stickas vr rm, dubbla omslag stickas 1 rm + 1 am.
V 3: *2 vr rm, 2 omsl, 2 vr rm = 6 m*, upprepa *-* tot 4 ggr = 24 m.
V 5: *2 vr rm, 1 omsl, 2 rm, 1 omsl, 2 vr rm = 8 m*, upprepa *-* tot 4 ggr = 32 m.
V 7: *2 vr rm, 1 omsl, 4 rm, 1 omsl, 2 vr rm = 10 m*, upprepa *-* tot 4 ggr = 40 m.
V 9: *1 omsl, 2 vr rm, 1 omsl, 1 rm, 2 rm tills i bmb, 2 omsl, 2 rm tills, 1 rm, 1 omsl, 2 vr rm = 13 m*, upprepa *-* tot 4 ggr = 52 m.
V 11: *1 omsl, 1 vr rm, 1 omsl, 2 vr rm, 1 omsl, 2 rm tills i bmb, 2 omsl, 2 rm tills, 2 rm tills i bmb, 2 omsl, 2 rm tills, 1 omsl, 2 vr rm = 17 m*, upprepa *-* tot 4 ggr = 68 m.
V 13: *(1 omsl, 1 vr rm) 3 ggr, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 2 rm tills i bmb, 2 rm tills, 2 omsl, 2 rm tills i bmb, 2 rm tills, 1 omsl, 3 rm = 21 m*, upprepa *-* tot 4 ggr = 84 m.
V 15: *1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 vr rm, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 2 rm tills i bmb, 2 rm, 1 omsl, 1 döhpt, 1 döhpt, 1 omsl, 2 rm, 2 rm tills = 21 m*, upprepa *-* tot 4 ggr = 84 m.
V 17: 1 omsl, 5 rm, 1 omsl, 1 vr rm, 1 omsl, 5 rm, 1 omsl, 2 rm tills i bmb, 2 rm, 2 rm tills, 2 rm, 2 rm tills = 22 m*, upprepa *-* tot 4 ggr = 88 m.
V 19: *1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 2 rm tills i bmb, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 vr rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 2 rm tills i bmb, 1 rm, 2 rm tills 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 2 rm tills i bmb, 3 rm, 2 rm tills = 24 m*, upprepa *-* 4 ggr = 96 m.
V 21: 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 döhpt, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 vr rm, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 1 döhpt, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 2 rm tills i bmb, 1 rm, 2 rm tills = 26 m*, upprepa *-* tot 4 ggr = 104 m.
V 23: *(5 rm, 1 omsl, 1 vr rm, 1 omsl) 3 ggr, 5 rm, 1 omsl, 1 döhpt, 1 omsl = 32 m*, upprepa *-* tot 4 ggr = 128 m.
V 25: *(2 rm tills i bmb, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl), 2 rm tills i bmb, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 vr rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, parantesen 1 gång, 2 rm tills i bmb, 1 rm, 2 rm tills, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl = 34 m*, upprepa *-* tot 4 ggr = 136 m.
V 27: *(1 döhpt, 1 omsl, 5 rm, 1 omsl, 1 döhpt, 1 omsl), 3 rm, 1 omsl, 1 vr rm, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, parantesen 1 gång, 5 rm, 1 omsl = 36 m*, upprepa *-* tot 4 ggr = 144 m.
V 29: *14 rm, 1 omsl, 1 vr rm, 1 omsl, 21 rm = 38 m*, upprepa *-* tot 4 ggr = 152 m.
V 30: *15 rm, 1 vr rm, 22 rm*, upprepa *-* tot 4 ggr.
Du är nu på mitten av en sida.

Virka av m från stickorna samtidigt som det bildas en bågkant:
Flytta över den sista m från höger sticka till virknålen, flytta sedan över de 3 första m från vänster sticka till virknålen (= 4 m på nålen), gör ett omtag och dra garnet genom 3 m, omtag och dra genom 2 m (= 1 m på nålen), [*9 lm, flytta över nästa 4 m från stickan (= 5 m på nålen), omtag och dra garnet genom 4 m (= 2 m på nålen), omtag och dra genom 2 m (= 1 m på nålen)*, upprepa *-* ytterligare 3 ggr,
hörn: 9 lm, flytta över 1 m (= hörnmaskan), omtag och dra garnet genom 1 m, omtag och dra garnet genom 2 m, upprepa *-* 4 ggr, 9 lm,
mitten på sidan: flytta över nästa 5 m från stickan (= 6 m på nålen), omtag och dra garnet genom 5 m (= 2 m på nålen), omtag och dra genom 2 m (= 1 m på nålen), upprepa *-* 4 ggr], sedan [-] ytterligare 3 ggr, sluta v med 1 sm i 1:a lm. 

MONTERING (A,B)
Virka första rutan helt färdig. Sedan virkas rutorna ihop (till valfri duk, se bild) samtidigt som maskorna från stickorna virkas. Byt ut den mittersta av de 9 lm mot 1 fm som virkas om motsvarande lmb på föregående ruta så här:
4 lm, 1 fm om motsvarande lmb på 1:a rutan, 4 lm, men hörnen lämnas öppna.
Kant: Runt ytterkanten på hela duken virkas 9 fm om var lmb, vid hopvirkningen mellan rutorna virkas 4 fm om var lmb 2 ggr.
Fäst alla trådar.
Spänn upp duken enligt angivna mått och lägg fuktiga dukar över och låt torka.

MONTERING (C)
Virka rutan helt färdig.
Kant: Runt ytterkanten på hela duken/rutan virkas 9 fm om var lmb.
Fäst alla trådar.
Spänn upp duken enligt angivna mått och lägg fuktiga dukar över och låt torka.

Skriv din egen recension
Du recenserar:92008. DUKAR AV STICKADE RUTOR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!