91998. "LAVENDELSOCKAN" – TÅ-UPP-SOCKA MED AFTERTHOUGHT HEEL

Artnr
91998

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 4
Designer: Linda Brodin
Foto: Maja Karlsson

GARNKVALITÉ Mellanraggi (75 % Ull ”superwash”, 25 % Polyamid. Ca 100 g = 260 m)
MASKTÄTHET Ca 25 m och 33 v slätst på st 3 mm = 10 x 10 cm.
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR 23-24(25-26)27-28(29-30)31-32(33-34)35-36(37-38)39-40(41-42)43-44
GARNÅTGÅNG:
Fg 1 Ca 30(30)30(30)40(40)50(50)60(60)70 g (28201)
Fg 2 Ca 25(25)25(25)35(35)45(45)55(55)65 g (28354)
STICKOR 3 mm (strumpstickor eller rundsticka 80 cm för magic loop)

FÖRKLARINGAR
Afterthought heel stickas på sockan i efterhand. Sockan stickas utan häl, där hälen ska placeras stickas en markeringstråd in och där plockas sedan hälens m upp. Hälen stickas runt och formas med hoptagninga (som en tå). Fungerar även på skaft-ner-socka på samma sätt.
Slätstickning – rundstickning: Räta maskor alla v.
Osynlig uppläggning: T.ex. Judy’s Magic Cast On (se vår instruktionsfilm på Youtube.com, sök på Järbo Garn), eller Turkisk uppläggning (se www.jarbo.se/blog). Uppläggningen görs på 2 stickor (strumpstickor eller rundsticka för magic loop), använder du strumpstickor är det lämpligt att sedan fördela m på 4 stickor på varv 2.
På strumpstickor: Sticka 1 och 2 = Ovansida. Sticka 3 och 4 = undersida.
På magic loop: Sticka 1 = ovansida. Sticka 2 = undersida.
Öka 1 m: Sticka 1 rm i den främre maskbågen och 1 rm i den bakre maskbågen av samma maska.
1 öhpt: Lyft 1 m som om du skulle sticka den rät, sticka 1 rm, dra den lyfta m över den stickade.
Elastisk avmaskning: Sticka 2 rm, sätt tillbaka båda m på vänster sticka och sticka ihop dem som 2 rm tills i bakre mb, [*sticka 1 am (= 2 m på höger sticka), sätt tillbaka båda m på vänster sticka med garnet framför arb, sticka ihop dem som 2 am tills*, upprepa *-* ytterligare 1 gång, *sticka 1 rm (= 2 m på höger sticka), sätt tillbaka båda m på vänster sticka med garnet bakom arb, sticka ihop dem som 2 rm tills i bakre mb*, upprepa *-* ytterligare 1 gång], fortsätt på samma sätt [-] till 1 m återstår.
Fäst osynligt: Se bilder.

UPPLÄGGNING
Använd dig av någon osynlig uppläggningsteknik, se förklaringar, och lägg med rundsticka 3 mm och fg 1 upp 14(18)18(18) 18(22)22(26)26(26)30 m, fördelade med 7(9)9(9)9(11)11(13)13(13)15 m på vardera sticka.


Varv 1: Ovansidan: *Sticka 1 rm, öka 1 i nästa m, sticka rm till 2 m återstår, öka 1 i nästa m, 1 rm*. Undersidan: Upprepa *-*.
Varv 2: Sticka rm varvet runt.
Upprepa varv 1 och 2 till du har totalt 36(40)40(44)44(48)48(52)56(56)60 m.

FOT
Sticka slätst och mönster enligt diagram. När foten mäter ca 9½(10½)12(13)14(15)16(17½)18(19)20 cm görs en markering för hälen. Anpassa så det sista varvet du stickar är v 9 eller v 5 i diagrammet.

HÄLMARKERING
Nästa varv: Ovansidan: Sticka enligt diagrammet. Är du nu på diagrammets v 6, stickar du mönster med fg 1 och tar sen av garnet, då det enbart blir ett halvt varv med mönster.
Undersidan: Sticka med en garnbit i avvikande färg över alla 18(20)20(22)22(24)24(26)28(28)30 m. Använd en strumpsticka eller flytta tillbaka de stickade m på vänster st efteråt. Återgå till den ordinarie garntråden och sticka över de nyss stickade markeringsm. Tips: Håll garnet före och efter rätt kort, för att undvika hål när hälen sen stickas. 

SKAFT
Fortsätt med diagrammet och slätst till skaftet har lika många ränder som foten, avsluta med v 10 i diagrammet och fortsätt med v 11, ta sen av garnet i fg 2. Sticka slätst med fg 1 i 3(3)3(3)4(4)4(4)4(4)4 v och sedan resår (2 rm, 2 am) i ca 3(3)3(3)4(4)4(4)5(5)5 cm. Avmaska elastiskt, se förklaringar. Ta av garnet och fäst osynligt, se förklaringar.

HÄL
Lossa på den instickade garntåten samtidigt som du placerar de öppna maskorna på 2 stickor. Det ska vara 18(20)20(22) 22(24)24(26)28(28)30 m för hälens undersida (mot tån) och 17(19)19(21)21(23)23(25)27(27)29 m för hälens ovansida (mot skaftet). På hälen stickas randning med 3 v av varje färg. Börja med den färg du stickade med innan markeringen.
Det spelar ingen roll vilken sticka du börjar med, men sticka upp m enligt följande:
Varv 1: Undersidan: Sticka upp 1 rm ur m före de upplockade m på samma v, sticka rm över alla m, sticka upp 1 rm ur nästa m på v. Tips: Håll garnet kort i sidorna. Ovansidan: Sticka upp 2 rm före de upplockade m (1 ur v ovanför + 1 ur samma v), sticka rm över alla m, och sticka upp 1 rm ur nästa m på samma v = 5 ökningar = 40(44)44(48)48(52)52(56)60(60)64 m.
Varv 2: Undersidan: *Sticka 1 öhpt, rm till 2 m återstår, 2 rm tills*. Ovansidan: Upprepa *-* = 4 minskningar = totalt 36(40)40(44)44(48)48(52)56(56)60 m.
Sticka slätstickning och randning i ytterligare 0(0)1(2)2(2)2(3)3(3)3 v utan hoptagningar.
**Nästa varv (minskningsvarv): Undersidan: *Sticka 1 öhpt, rm till 2 m återstår, 2 rm tills*. Ovansidan: Upprepa *-*. Nästa varv: Sticka rm varvet runt.**
Upprepa **-** till det återstår totalt 12(12)12(16)16(16)16(20)20(20)24 m (sista v = ett minskningsvarv).
Ta av garnet, men lämna en garnände att sy ihop de resterande maskorna med.

MONTERING
Använd maskstygn, s.k. ”grafting” när du syr ihop hälmaskorna, se skiss. De yttersta 2 m i var sida sys samtidigt ihop som om de skulle stickats ihop som tidigare.
Fäst lösa trådar. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91998. "LAVENDELSOCKAN" – TÅ-UPP-SOCKA MED AFTERTHOUGHT HEEL
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!