'Celtic twist' - sjal

Artnr
92267

En vacker sjal i tvåfärgad patentstickning. Inspirerad av keltiska mönster - formen gör att sjalen lägger sig fint över axlarna. Sticka i vilka färger du vill - fägskalan är mycket stor i Gästrike 2 tr och Järbo 2 tr ull.

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 3
Designer: Cathrin Buron
Foto: Daniel Bernstål

GARNKVALITÉ
Alternativ 1: Gästrike 2 tr (100 % ull. Ca 100 g = 300 m)
Alternativ 2: Järbo 2 tr ull (100 % ull. Ca 100 g = 300 m)
MASKTÄTHET Ca 12 m x 28 v i patentstickning på st 4 mm = 10 x 10 cm.
BREDD Ca 71 cm
LÄNGD Ca 109 cm
GARNÅTGÅNG
Fg 1: Ca 75 g (fg 9216, ljus olivgrön, Gästrike 2 tr / alt. fg 74147, Järbo 2 tr ull)
Fg 2: Ca 75 g (fg 9215, mörk skogsgrön, Gästrike 2 tr / alt. fg 74148, Järbo 2 tr ull)
RUNDSTICKA 4 mm, 80 cm
TILLBEHÖR Markör

SJAL
Lägg upp 5 m med den ljusa färgen.
Varv 1: Rm. Vänd inte, utan skjut tillbaka maskorna till början och sticka med den mörka färgen enligt diagram 1.
Varv 2 (mörka färgen): Lyft 1 m avigt med garnet bakom arb, 1 am, omslag, lyft 1 m avigt, 1 am, lyft 1 m avigt med garnet bakom arb, vänd.¨
Varv 3 (ljusa färgen): 1 am, omslag, lyft 1 m avigt, sticka ihop omslaget och m avigt, omslag, lyft 1 m avigt, 1 am. Vänd inte utan skjut m tillbaka till början.
Varv 4 (mörka färgen): Lyft 1 m avigt med garnet framför arb, sticka ihop omslaget och m rätt, omslag, lyft 1 m avigt, sticka ihop omslaget och m rätt, lyft 1 m avigt med garnet framför arb. Vänd.
Fortsätt enl diagram 1. På sista varvet (mörk färg från avigsidan) sätt en markör i maskan som är orangemarkerad i diagrammet.
Markören flyttas med upp genom hela arbetet.
När diagram 1 är stickat är det totalt 23 m på stickan. Från rätsidan är det 4 m till höger och 18 m till vänster om den markerade m.

Fortsätt nu enligt diagram 2. Observera att maskantalet till vänster om den markerade m (sett från rätsidan) konstant är 19 m, medan det ökas på högra sidan.
Sticka diagrammet 4 ggr. Ökningarna ligger konstant i sista maskan innan den markerade m i högra sidan av sjalen, dvs. på 1:a varvet i 2:a upprepningen ska det vara 12 m före ökningen, på 1:a varvet i 3:e upprepningen ska det vara 22 m före ökningen och på 1:a varvet i 4:e upprepningen ska det vara 32 m före ökningen.
När diagrammet är stickat 4 ggr, är det 42 m före den markerade maskan och 19 maskor efter.
Fortsätt enligt diagrammet, men avmaska de första 16 m löst från rätsidan med det ljusa garnet. Sticka som tidigare med ökningar och mönster – sticka diagrammet 3 ggr. Avmaska återigen de första 16 m löst från rätsidan med det ljusa garnet. Fortsätt på detta sätt – varje gång diagrammet har sticktats 3 ggr, avmaskas de första 16 m som tidigare. På detta sätt ökas maskantalet med 14 m varje gång diagrammet har stickats 3 ggr.
När diagrammet har stickats totalt 25 ggr (1 x 4 plus 7 x 3 ggr), avmaskas från rätsidan med det ljusa garnet. Maska av t.o.m. den markerade maskan, resterande maskor stickas enligt diagrammet. Det är nu 19 m på stickan. Fortsätt sticka enligt diagrammet (vänstra delen). Maska av på varje ljust varv från rätsidan (dvs vart 4:e varv) 4 m 4 ggr och 5 m 1 gång.
Fäst trådar, skölj varsamt för hand och spänn upp enligt angivna mått att torka.

Skriv din egen recension
Du recenserar:'Celtic twist' - sjal
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!

Du kanske också gillar!