'Filigran' - sjal

Artnr
92266

Vacker sjal i tvåfärgad patentstickning. Mönstret är enkelt - och då det är du som bestämmer filigranen, alltså var "grenarna" delar sig, kan du sticka din egen unika sjal.

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Cathrin Buron
Översättare: Linda Brodin
Foto: Daniel Bernstål

GARNKVALITÈ
Alternativ 1: Gästrike 2 tr (100 % ull. Ca 100 g = 300 m)
Alternativ 2: Järbo 2 tr ull (100 % ull. Ca 100 g = 300 m)
MASKTÄTHET Ca 12 m x 28 v i patentstickning på st 4 mm = 10 x 10 cm.
BREDD Ca 22,5 cm
LÄNGD Ca 109 cm
GARNÅTGÅNG
Fg 1: Ca 50 g (fg 9202, ljusgrå, Gästrike 2 tr / alt. fg 74104, Järbo 2 tr ull)
Fg 2: Ca 50 g (fg 9204, mörkgrå, Gästrike 2 tr / alt. fg 74108, Järbo 2 tr ull)
RUNDSTICKA 4 mm, 80 cm
TILBEHÖR Markör

SJAL
Lägg upp 9 m med ljust garn och sticka enligt diagrammet:
Varv 1 (RS): rm. Vänd inte, utan skjut tillbaka maskorna till starten, anslut det mörka garnet och sticka:
Varv 2 (RS): Lyft 1 m (med garnet bakom arb), 1 am, *omslag och lyft 1 m, 1 am*, upprepa *-* totalt 3 ggr, lyft 1 m. Vänd.
Varv 3 (AS) (ljust garn): 1 am, * omslag och lyft 1 m, sticka ihop omslaget och m*, upprepa *-* totalt 3 ggr, lyft 1 m, 1 am. Vänd inte, utan skjut tillbaka maskorna till starten och sticka:
Varv 4 (AS) (mörkt garn): Lyft 1 am (med garnet framför arb), sticka ihop omslaget och m som 2 rm tills, *omslag och lyft 1 am, sticka ihop omslaget och m som 2 rm tills*, upprepa *-* totalt 3 ggr, lyft 1 am. Vänd.
Fortsätt sticka enligt diagrammet med växelvis 2 varv från höger till vänster och 2 varv från vänster till höger.
När diagrammet är stickat har du 21 m på stickan. Sätt en markör i den gulmarkerade m, och låt den följa med genom hela arbetet.
Upprepa varv 5-28 ytterligare 3 ggr. På de ljusa varven från rätsidan - markerat som ökningsvarv i diagrammet - ökas 2 maskor på valfritt ställe – ökningen måste dock vara till höger om markören (den blå linjen).
När diagrammet är stickat totalt 4 ggr har du 57 m på stickan. På nästa varv från rätsidan (ökningsvarv med ljust garn) maskas de 12 första m av - resten av varvet stickas som tidigare. Kom ihåg 1 ökning! Fortsätt enligt diagrammet - när det är stickat 1 gång maskas återigen de 12 första m av (kom ihåg ökningen).
Fortsätt på samma sätt med diagrammet och maska av 12 maskor varje gång diagrammet börjar om. På detta sätt bildas bladformen i sjalens kant. Maskantalet är 57 efter varje gång diagrammet är stickat.
När du har maskat av 12 m totalt 20 ggr stickas på de ljusa varven från rätsidan. Börja på första ljusa varvet från rätsidan efter avmaskningen: 1 rm – sätt tillbaka m på vänster sticka, sticka den rät igen, sticka 2 rm tills,dra den första m över den hopstickade, fortsätt utan ökningar och sticka diagrammet som tidigare till vänster om markören (den blå linjen).
Fortsätt på detta sätt, till det återstår 7 m. Maska av löst med ljust garn från rätsidan.
Fäst trådar. Skölj försiktigt för hand och spänn upp enligt angivna mått att torka.

Skriv din egen recension
Du recenserar:'Filigran' - sjal
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!

Du kanske också gillar!