Sponsring och samarbeten

Frilansdesign
Som frilansdesigner kan du få rabatt på våra garner till din design förutsatt att den är bokad för en tidskrift eller annan publikation. Vi vill veta vilken design det gäller, vilken publikation du samarbetar med och vilka garnkvaliteter samt mängd du söker. Vi prioriterar samarbeten med designers som formger i våra egna varumärken Järbo samt Svarta Fåret. Kontakta oss på info@jarbo.se med din förfrågan.     

Evenemang
Vi får många förfrågningar om att sponsra olika evenemang. För att samarbete ska vara möjligt så vill vi att ert evenemang rimmar med våra värderingar samt lyfter vårt varumärke enligt våra villkor. Skicka din förfrågan till info@jarbo.se så får ni mer information. 

Välgörenhet
Järbo stöttar för närvarande hjälporganisationen Hjälpstickan med garn och tillbehör. Vi gör också tillfälliga sponsringar av olika välgörenhetsprojekt. För oss är det viktigt att projekten är transparenta och att vi kan följa upp resultatet. Är det småskaliga samarbeten så hänvisar vi er i första hand till er lokala garnbutik. Hör av dig till info@jarbo.se och berätta om ert välgörenhetsprojekt! 

Föreningar och organisationer
Vi kan sponsra föreningar och/eller organisationer som verkar inom främst det textila, om vi finner att ett samarbete skulle vara genomförbart för oss. Mejla till info@jarbo.se och berätta om din förening eller ditt företag.