11-29. TIBETANSK MÖSSA & HALSDUK I DUO

Artnr
11-29

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Järbo Garn

GARNKVALITÉ Duo
STORLEK En storlek
GARNÅTGÅNG MÖSSA HALSDUK
FÄRG 41017 Ca 120 g Ca 70 g
STICKOR Nr 8 och 9
MASKTÄTHET 11 m slätstickning med dubbelt garn = 10 cm - eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 11 m.

FÖRKLARINGAR
Mössan stickas med dubbelt garn. Första och sista m är km och stickas rät.

MÖSSA 
Lägg med st 8 upp 58 m och sticka rätstickning i ca 10 cm. Byt till st 9 och sticka slätst. När arb. mäter ca 14 cm stickas 1 hoptagningsv. enl. följande från räts: 1 km, x 2 rm tills. rätt, sticka 6 rm x. Upprepa x-x och sluta med 1 km. Minska på detta sätt 7 m vartannat v 7 ggr. Antalet m mellan hopt. minskas med 1 m för varje hoptagningsv. Tag av garnet och trä genom samtl. m när samtl. hoptagn. är gjorda. Sy ihop mössan. Öronlappar: Lägg upp 16 m på st 8 och sticka rätst. Efter 3 v minskas 1 m i var sida innanför den yttersta m vart 4:e v 4 ggr. Fortsätt att minsak vart 8:e v tills 4 m återstår, maska och tag av garnet. Sy fast öronlapparna ca 3 cm från sömmen mitt bak. Gör en tofs längst ner på öronlapparna. Gör så här: Klipp 20 st trådar ca 25 cm långa, tag 10 trådar till varje tofs och vik dem dubbelt så att det bildas en ögla, drag öglan genom avm. på öronlappen trä de lösa trådarna genom öglan och drag åt.

HALSDUK
Halsduken sticka med enkelt garn. Lägg upp 21 m på st 8 och st 4 v rätst. Börja därefter med v 1.
Varv 1: avigsidan. Sticka 3 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 3 rm.
Varv 2: Alla m stickas rätt.
Upprepa dessa 2 v tills arb. mäter ca 90 cm eller önskad längd, sluta med 4 v rätst. Maska av. Tag av garnet och fäst trådarna. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:11-29. TIBETANSK MÖSSA & HALSDUK I DUO
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!