12-05. AXELVÄRMARE, RESTGARNSMÖSSA & HALSDUK

Artnr
12-05

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Järbo Garn

GARNKVALITE Molly
STORLEK/MÖSSA En storlek
AXELVÄRMARE En storlek
HALSDUK Ca 22 x 250 cm inkl. frans
GARNÅTGÅNG Axelvärmare  Mössa  Halsduk
Fg.1 nr 35017 Ca 400 g 100 g 150 g
Fg.2 nr 35016 Ca 35 g 120 g
Fg.3 nr 35004 Ca 20 g 60 g
Fg.4 nr 35010 Ca 20 g 60 g
STICKOR Nr 7,8 & 10
TILLBEHÖR 4 st Knappar


MASKTÄTHET

11 m rätstickning på st 10 = 10 cm
12 m slätstickning på st 8 = 10 cm
12 m rätstickning på st 8 = 10 cm

TIPS! Läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.

FÖRKLARING
Randning: 8 v fg 1, 8 v fg 2, 4 v fg 3, 4 v fg 4.

AXELVÄRMARE BAKSTYCKET
Lägg upp 87 m på st 8 och sticka 5 v resår 1 rm, 1 am utom på de 4 första och de 4 sista m som stickas rätstickning hela arbetet. När arb. mäter 40 cm minskas för nacken. Sätt de mittersta 21 m på en tråd och maska sedan av ytterligare 2-2 m i var sida. Sätt de resterande 29 m för var axel på en tråd. Lägg arb. åt sidan.

FRAMSTYCKE/VÄNSTER
Lägg upp 45 m på st 8 och sticka 5 v resår utom på de 4 första och de 4 sista m som stickas i rätstickning hela arb. Sticka slätst tills arb mäter ca 30 cm då sätts de 8 yttersta m i framkanten på en tråd och man maskar av ytterligare 2-1-1-1-1-1-1 = 29 m kvar, forstätt sticka tills arb mäter ca 42 cm. Låt arbetet vila.

FRAMSTYCKE/HÖGER
Stickas likadant fast åt motsatt håll och med 4 knapphål, 1:a knapphålet på v 4 (sticka 2 rm gör ett omslag och sticka 2 rm tills.), de övriga 2 knapphålen placeras med jämna mellanrum, och det översta knapphålet placeras i halskanten.

MONTERING
Sticka ihop båda axlarna med avigsidan utåt och börja från ytterkanten sluta mot halskanten. Plocka med st nr 7 upp 76 m sticka 1 v, på nästa v minskas 14 m jämt fördelat, sticka sammanlagt 8 v, maska av och fäst trådarna. Sy i knapparna. Lägg plagget under fuktiga handdukar och låt torka.

MÖSSA
Lägg med st nr 8 upp 64 m och sticka rätst. enligt randningen. Sticka tills arb. mäter 19 cm. Minska 14 m jämt fördelat, sticka 3 v, minska 13 m jämt fördelat, sticka 3 v, minska 12 m jämt fördelat. Sticka ihop 2 m tills. varvet ut, drag ihop de återstående m. Klipp av garnet och sy ihop mössan, tänk på att sy ihop mössan från avigsidan om man vill ha en uppvikt kant nertill. Gör tofsen så här: Rita på ett styvt papper 2 runda cirklar 8 cm i diameter och innercirklen 4 cm. Linda garn runt tills innercirkeln är fylld. Klipp upp mellan pappskivorna och linda en tråd mellan pappskivorna och knyt till, klipp isär papperet och fäst tofsen på mössan.

HALSDUK
Lägg upp 25 m på st nr 10 och sticka räts. Börja med 9 v fg 1 och därefter randningen tills sjalen mäter ca 220 cm sluta med 8 v fg 1 maska av. Fäst alla trådar. Knyt en frans. Klipp 40 cm långa trådar, tag 3 trådar vik dem på mitten och drag upp en ögla genom en m i kanten på sjalen, trä de lösa ändarna genom öglan och drag till. Knyt 12 fransar på varje kortsida.

Skriv din egen recension
Du recenserar:12-05. AXELVÄRMARE, RESTGARNSMÖSSA & HALSDUK
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!