12-06. Kofta med broderade blommor

Artnr
12-06

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Sanna Mård Castman

GARNKVALITÉ Molly
MASKTÄTHET  ca 12 m och 17-18 v slätstickning på st 8 mm = 10 x 10 cm
STORLEK, EUR 92-98(104-110)116-122(128-134)140-146(152-158)cl (dubbelstorlekar)
STORLEKAR/ÅR 1½-3(3-5)5-7(7-9)9-11(11-13) år
BRÖSTVIDD 53-55(55-57)58-60(62-64)67½-71½(74½-78) cm Järbo Garn Kroppsmått
ÖVERVIDD Ca 68(71½)75(82)88(95) cm Plaggets mått
ÄRMLÄNGD Ca 25(27)30(34)37(39) cm Plaggets mått
HEL LÄNGD Ca 37(42)45(48)52(55) cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG
BF 35007 Ca 300(350)400(400)450(500) g
MF.1 (vit) 44501 i Lady Ca 15(15)15(15)15(15) g (alt dubbelt garntråd av Mini)
MF.2 (grön) 44919 i Lady Ca 15(15)15(15)15(15) g (alt dubbelt garntråd av Mini)
MF.3 (brun) 44912 i Lady Ca 15(15)15(15)15(15) g (alt dubbelt garntråd av Mini)
STICKOR Nr 8
TILLBEHÖR 6 knappar

TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan Du påbörjar ditt arbete.

FÖRKLARINGAR
Yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantm Öka 1 m = tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.

BAKSTYCKE
Lägg på st 8 upp 46(49)49(52)58(61) m och sticka resår 2 am 1 rm , innanför kantm i var sida, i ca 3-4 cm. Minska på sista v från avigs 3(4)2(1)3(2) m = 43(45)47(51)55(59) m. Sticka slätst rest av arb. När arb mäter ca 21(25)27(29)32(33) cm avm för ärmhål i var sida 2 m. När arb mäter ca 36(41)43(46)50(52) cm avm för nacken de mittersta 13(15)15(15)17(17) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl 1 m för nacken. Avm rakt för axeln vid ca 37(42)45(48)52(54) cm.

FRAMSTYCKE/VÄNSTER
Lägg på st 8 upp 23(23)23(26)29(29) m och sticka resår 1 rm 2 am innanför kantm i var sida i lika många v som på bakst. Minska på sista v 2(1)0(1)2(0) m jämnt fördelat = 21(22)23(25)27(29) m. Sticka därefter slätst rest av arb. Avm för ärmhål lika bakst. När arb mäter ca 32(37)39(42)46(48) cm avm för halsen i framkanten vartannat v 3-2-1-1(4-2-1-1) 4-2-1-1(4-2-1-1)4-2-2-1(4-2-2-1) m. Avm rakt för axeln vid samma höjd som på bakst.

FRAMSTYCKE/HÖGER
Stickas lika som bakst men sticka resåren åt motsatt håll .

ÄRMAR
Lägg på st 8 upp 29(29)32(32)35(35) m och sticka resår 1 rm 2 am innanför kantm i var sida. När resåren mäter 3 cm. minska 3(1)2(2)3(3) m jämnt fördelat på sista v från avigs = 26(28)30(30)32(32) m. Därefter stickas slätst rest av arb När arb mäter ca 4 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 3 cm:s mellanrum ytterl 6(4)4(4)2(3) ggr och därefter med 4 cm:s mellanrum tills det finns 40(42)46(48)50(52) m på stickan. När arb mäter ca 25(27)30(34)37(39) cm avm för ärmhål i var sida lika bakst. Maska av rest m.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått, mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. Vänster framkant: Plocka med st 8 från räts upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 6:e v. Sticka resår 1 rm 2 am i ca 2 cm. Maska av i resår. Höger framkant: Stickas lika som vänster men åt motsatt håll. Gör dessutom 6 st knapphål mitt på resåren. Det översta ca 1 cm nedanför halskanten, det nedersta ca 2 cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Knapphål = Avm 1 m vilken åter läggs upp på nästa v. Halskant: Plocka från räts med st 8 upp 51(54)54(54)57(57) m runt halsringningen och sticka resår 1 rm 2 am innanför 1 kantm i var sida. OBS! Se till att resårkanten börjar och slutar lika. Sticka resår i ca 2 cm. Maska av i resår. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Brodera en blombård nedtill på framstyckena, bakstycket och ärmarna enligt förklaring med mf1, mf2 och mf3. Brodera ca 2 cm ovan för resåren 4 blommor med jämna mellanrum på bakstycket, 2 på vardera framstycke, 2-3 på varje ärm. Sy i knappar.

Skriv din egen recension
Du recenserar:12-06. Kofta med broderade blommor
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!