13-03. TRÖJA OCH KJOL

Artnr
13-03

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Janne Carlsson

GARNKVALITÉ Lady
GARNALTERNATIV  Fuga, Gästrike 3 tr, Mellanraggi (Tänk på att garnåtgången kan variera vid byte av garn).
STORLEKAR, EUR 32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
STORLEKAR XS(S)M(L)XL(2XL )
BRÖSTVIDD 76-80(84-88)92-96(100-104)110-116(122-128) cm Kroppsmått
ÖVERVIDD Ca 94(102)110(118)130(142) cm Plaggets mått
ÄRMLÄNGD Ca 40(41)42(43)44(45)cm Plaggets mått
HEL LÄNGD Ca 62(64)66(68)70(72) cm Plaggets mått
STUSSVIDD/KROPPENS 84-88(92-96)100-104(108-112)117-122(127-132) cm kroppsmått
STUSSVIDD/PLAGGETS Ca 83(90)99(108)117(126) cm Plaggets mått
HEL LÄNGD Ca 56(58)60(62)64(66) cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG TRÖJA
MF.1 FG. 44641 Ca 300(300)350(400)450(500) g
MF.2 FG. 44614 Ca 100(100)100(100)150(150) g
MF.3 FG. 44911 Ca 100(100)100(100)150(150) g
MF.4 FG. 44551 Ca 50(50)50(50)50(50)50 g
GARNÅTGÅNG KJOL
MF.1 FG. 44641 Ca 30(30)30(30)40(40) g
MF.2 FG. 44614 Ca 50(50)50(100)100(100) g
MF.3 FG. 44911 Ca 150(200)200(250)250(300) g
MF.4 FG. 44551 Ca 10(10)10(10)20(20) g
STICKOR Nr 3½ och 4
RUNDSTICKA Nr 3½, 60 cm och Nr 4, 60 + 80 cm
MASKTÄTHET 20 m och 28 v slätst på st 4 = 10 cm - eller anpassa till det nr på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 20 m

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m = tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät
Avigvänd slätst (avigvänd slätstickning) = am från räts och rm från avigs
Yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantm (kantmaska).
Mönster enl diagram. OBS! Sno trådarna väl om varandra vid färgbyte så att inga hål uppstår.

Tips! För att undvika frågetecken, tänk på att läsa igenom beskrivningen innan Du påbörjar ditt arbete.

TRÖJAN/BAKSTYCKE
Lägg på st 3½ med fg.1 upp 102(110)118(126)138(150) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 7 cm (1:a v = avigs). Minska på sista v till 95(103)113(119)131(143) m. Byt till st 4 och sticka slätst enl diagram 1.
Sticka därefter enl diagram 2. Utgå från mitten. Därefter stickas med fg.1. När arb mäter ca 41(42)42(42)44(45) cm avm för ärmhål i var sida 7(7)7(7)7(8) m. På nästa v från räts påbörjas sneddningen för raglan. Gör 1 int i var sida innanför kantm.
Upprepa int med 1 v:s mellanrum ytterl 4(5)6(7)9(9) ggr. Sticka 1 v och avm på detta v kantm.
Sätt rest 69(75)83(89)95(105) m på en tråd.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika som för bakst tills arb är 22 v kortare. Nu sätts de mittersta 29(29)31(31)33(37) m på en tråd för okringningen och var sida stickas för sig. Avm vid ringningen vartannat v ytterl 5-3-3-2-2-2-1-1(7-4-3-2-2-2-1-1) 7-4-3-3-2-2-2-1-1 (9-4-3-3-3-2-2-1-1)9-5-4-3-3-2-2-1-1(10-5-4-4-3-3-2-1-1) m. OBS! Maska av för ärmhål och gör int som på bakst. Efter avslutade avm och int återstår 2 m, vilka avm.

ÄRMAR
Lägg på st 3½ med fg.1 upp 74(78)78(82)82(86) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida (1:a v = avigs) i ca 14 cm. När resåren mäter 1 cm görs 1 int i var sida innanför kantm. Upprepa int med 1 cm:s mellanrum 2(3)3(5)4(7) ggr och därefter med 2 cm:s mellanrum 5(5)5(4)5(4) ggr = 58(60)60(62)62(64) m. Minska på sista v 3(3)1(1)1(3) m = ojämnt antal m på stickan. Byt till st 4 och sticka slätst med mönster enl diagram 3 i 10 v. Utgå från mittmaskan. Därefter stickas mönster enl diagram 2 i 10 v. Sticka därefter med fg.1 och öka 1 m = jämnt antal m på stickan igen. När slätst
mäter ca 1(1)1(2)2(2) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 4½(5)3½(3)3½(3) cm:s mellanrum tills det finns 68(70)76(80)80(82) m på stickan. OBS! Utöka mönstren i sidorna allteftersom maskantalet ökar i den mån det går.
På nästa v från räts avm för ärmhål i var sida 7(7)7(7)8(8) m. På nästa v från räts påbörjas sneddningen för raglan.
Gör 1 int i var sida innanför kantm. Upprepa int med 1 v:s mellanrum ytterl 2(0)2(3)0(0)ggr och därefter med 3 v:s mellanrum 0(2)1(1)3(3) ggr. Sticka 3(1)3(3)1(1) v. Sätt rest 48(50)54(56)56(58) m på en tråd.

OK
Plocka från räts med rundst 4 och fg.1 upp ena ärmens 48(50)54(56)56(58) m, 20(23)26(29)32(34) m utmed vänster sida av framst, de mittersta 29(29)31(31)33(37) m, 20(23)26(29)32(34) m utmed höger sida, andra ärmens 48(50)54(56)56(58) m, bakstyckets 69(75)83(89)95(105) m = 234(250)274(290)304(326) m. Sticka nu slätst i rundvarv = alla v räta i 55 v. Minska på 2:a varvet till 232(248)272(290)300(324) m.Gör sedan minskningsvarv enl följ:
Varv 8: 32(34)36(36)40(44) m = 200(214)236(254)260(280) m
Varv 18: 32(34)36(38)42(44) m = 168(180)200(216)218(236)m.
Varv 27: 36(37)35(40)42(49) m = 132(143)165(176)176(187) m.
Varv 39: 36(35)45(44)44(43) m = 96(108)120(132)132(144) m.
Varv 53: 20(24)26(30)30(32) m = 76(84)94(102)102(112) m.
Sticka mönster enl diagram fr.o.m. v 28. Efter mönsterst enl diagram, dvs efter de 55 v, byt till rundst 3½ och fg.1 och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 7 cm. Maska av i resår.

MONTERING 
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop raglansömmarna samt under ärmen.
Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

KJOLEN
Stickas i ett stycke. Lägg på rundst 4, 80 cm, med fg.1 upp 167(178)200(222)233(255) m och sticka slätst fram och tillbaka innanför kantm i var sida. Börja med ett avigt v. Sticka 6 v, sticka 1 rätt v från avigs = vikv. Sticka ytterl 3 v slätst med fg.1. Sticka 1 v med fg.2. På nästa v stickas mönster enl diagram 2 innanför kantm i var sida. Utgå från mittmaskan. Minska, öka eller låt vara på sista v med diagram 2 till 164(178)200(222)236(254) m. Därefter stickas mönster enl diagram 4 innanför kantm i var sida. När samtliga v på diagram 4 är gjorda stickas med fg 3 rest av arb.
Minska på första v 2(0)2(0)0(0) m jämnt fördelat = 162(178)198(222)236(254) m. När arb mäter ca 37(39)40(42)44(46) cm görs 1 intagningsv enl följ innanför kantm i var sida: X sticka 38(42)47(53)37(40) m, sticka 2 m tills X, upprepa X-X v ut.
Upprepa intv med 12(14)8(10)10(10) v:s mellanrum ytterl 2(2)3(3)2(2) ggr = 150(166)182(206)218(236) m. OBS! Det blir 1 m mindre mellan int för varje int v. När arb mäter ca 48½(50½)52½(54½)56½(58½) cm görs 1 hålvarv från räts enl följ: kantm X 2 m tills, 1 omslag X, upprepa X-X v ut, sluta med kantm. Sticka ett avigt v tillbaka. När arb mäter 50(52)54(56)58(60) cm byt till rundst 3½ och sticka resår 1 rm, 1 am över samtliga m. Maska av i resår när resåren mäter 6 cm.
Sy ihop kjolen i sidan. Använd kantm till sömsmån. Vik kanten i vikvarvet nedtill mot avigs och fålla. Gör en snodd med
fg 3, ca 150 cm lång och träd den igenom hålvarvet upptill.

Skriv din egen recension
Du recenserar:13-03. TRÖJA OCH KJOL
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!