13-12. KLÄNNING MED & UTAN ÄRM, KJOL/TOP

Artnr
13-12

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Janne Carlsson

GARNKVALITÉ Tropik
STORLEK, EUR 32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
STORLEKAR XS(S)M(L)XL(2XL )
BRÖSTVIDD 76-80(84-88)92-96(100-104)110-116(122-128) cm Kroppsmått
ÖVERVIDD Ca 79(87)95(103)114(125) cm KLÄNNING (A-B) Plaggets mått
ÄRMLÄNGD Ca 32(33)34(35)36(37) cm Plaggets mått
HEL LÄNGD Ca 74(77)80(82)84(86) cm Plaggets mått
KJOL/TOP (Dubbelstorlekar) XS/S(M/L)XL/2XL
STUSSVIDD 84-96(100-112)117-132 cm Kroppsmått
GARNÅTGÅNG
KLÄNNING A (55001) Ca 400(450)500(550)550(600) g
KLÄNNING B (55014) Ca 300(350)400(450)500(550) g
KJOL C1(55012) Ca 250(300)350 g
TOP C2 (55009) Ca 250(300)350 g
STICKOR Nr 3½ och 4
RUNDSTICKA Nr 4, 60 och 80 cm
MASKTÄTHET 23 m och ca 30 v slätst på st 4 = 10 cm. ca 22½ m mönster på st 4 = 10 cm - eller anpassa till det nr på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 23 m slätst eller 22½ m mönster.

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m = tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät
Avigvänd slätst (avigvänd slätstickning) = am från räts och rm från avigs
Yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantm (kantmaska).
Mönster enl diagram
Int: i början av v = 2 m tills rätt i de bakre maskbågarna, i slutet av v= 2 m tills rätt

Tips! För att undvika frågetecken, tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan Du påbörjar dittt arbete

KLÄNNING MED ÄRM (A) BAKSTYCKE
Lägg på st 3½ upp 118(130)138(148)160(172) m och sticka rätst i 5 v (1:a v = avigs). Byt till st 4 och sticka mönster över de mittersta 108(126)126(144)144(162) m enl diagram i 32 v. M på var sida om mönstret innanför kantm stickas i rätst . Efter avslutat diagram stickas rätst i 4 v. På nästa v börjar man sticka slätst rest av arb. När arb mäter ca 12 cm görs 1 int i var sida innanför kantm. Upprepa int med 3 cm:s mellanrum ytterl 0(7)5(3)6(0) ggr och därefter med 4 cm:s mellanrum 11(6)7(10)8(12) ggr = 94(102)112(120)130(146) m. När arb mäter ca 57(59)61(62)63(64) cm avm för ärmhål i var sida vartannat v 3-3-2-1-1(4-3-2-2-1-1)5-3-2-2-2-1(6-3-2-2-2-2-1-1)7-3-3-2-2-2-2-1(9-4-3-2-2-2-2-1-1)
m. När arb mäter ca 71(74)77(79)81(83) cm avm för nacken de mittersta 28(30)32(32)34(36) m och och sticka var sida för sig. Avm ytterl vartannat v 2-2(2-2)2-2(2-2)2-2(3-2) m för nacken. Samtidigt med andra avm för nacken avm vartannat v för axeln 10-9(10-9)11-10(11-10)11-11(12-12) m.

FRAMSTYCKE
Stickas lika bakst tills arb mäter ca 69(72)75(77)79(81) cm . Maska då av de mittersta 20(22)24(24)26(30) m för halsen och sticka var sida för sig. Avm ytterl vartannat v 3-2-2-1 m för halsringningen. Avm för axeln lika bakst.

ÄRMAR
Lägg på st 3½ upp 66(66)68(74)74(76) m och sticka rätst i 5 v (1:a v = avigs). Byt till st 4 och sticka mönster enl diagram över de mittersta 54(54)54(72)72(72)m i 32 v. M på var sida om mönstret innanför kantm stickas i rätst. Därefter stickas rätst i 4 v. På nästa v börjar man sticka slätst rest av arb. När arb mäter ca 2(3)2(3)3(2) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 4(3)3(3)2½(2½) cm: s mellanrum tills det finns 80(84)90(94)98(104) m på stickan. De utökade m stickas i rätst. När arb mäter ca 32(33)34(35)36(37) cm avm för ärmhål i var sida vartannat v 3-3-2-1(3-3-2-1-1)4-3-2-2-1(5-3-2-2-1)6-3-2-2-2-1(7-3-3-2-2-2-1-1) m. Maska av rest m.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka.
Sy ihop höger axelsöm. Halskant: Plocka med st 3½ från räts upp ca 92(96)100(100)104(110) m runt halsringningen och sticka 3 räta v. Maska av i rätst. Sy ihop vänster axel + halskant. Sy i ärmarna. Sy ihop sid-och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

ÄRMLÖS KLÄNNING (A) BAKSTYCKE
Stickas lika bakstycket som Klänning. B

FRAMSTYCKE
Stickas lika framstycket till klänning.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop höger axelsöm. Halskant: Plocka med st 3½ från räts upp ca 92(96)100(100)104(110) m runt halsringningen och sticka 3 räta v. Maska av i rätst. Sy ihop vänster axel + halskant. Ärmhålskanter: Plocka med st 3½ från räts upp 1 m i varje m och v utmed ärmhålet, hoppa över ca vart 6:e v. Sticka 3 v rätst. Maska av i rätst. Sy ihop sidsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

KJOLEN
Lägg på rundst 4, 80 cm, upp 218(254)290 m och sticka rätst i 3 cm , fram och tillbaka, (1:a v = avigs). På nästa v från räts börjar man sticka mönster enl diagram i 24 v, innanför kantm i var sida. Sticka därefter rätst i ca 3 cm(sista v från avigs) . Sticka därefter slätst i rund varv rest av arb = alla v räta. OBS! Maska av kantm i var sida. Öka på detta v 6 m jämnt fördelat = 222(258)294 m. Sticka 1 v och gör på nästa v 1 intagnings v enl följ: X sticka 2 m tills, 35(41)40 m X, upprepa X-X v ut. Upprepa detta intv med 22(19)36 v:s mellanrum ytterl 4(5)3 ggr = 192(222)266 m. Det blir 1 m mindre mellan int för varje gång. När arb mäter ca 39(46)49 cm minskas på ett v 4(4)6 m jämnt fördelat . Sticka rest
av arb i rätst. = 1 v räta , 1 v aviga. När rätst mäter 2½ cm görs 1 hålvarv enl följ: X sticka 2 rm, gör 1 omslag, sticka 2 rm tills X, upprepa X-X v ut. Fortsätt att sticka rätst tills arb mäter ca 47(50)53 cm. Maska av i rätst. Sy ihop i sidan nedtill, använd kantm till sömsmån. Gör en snodd ca 150 cm lång. Träd den genom hålvarvet upptill och knyt.

TOP
Lägg upp och sticka lika kjolen. Men gör snodden längre så att den räcker till att knyta runt halsen också (= halterneck).

Skriv din egen recension
Du recenserar:13-12. KLÄNNING MED & UTAN ÄRM, KJOL/TOP
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm=flytta markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm=flytta markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!