13-13. MÖNSTERSTICKAT LINNE

Artnr
13-13

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Järbo Garn
Foto: Janne Carlsson

GARNKVALITÉ Tropik (50% Bambu, 25% Bomull, 25% Akryl. Nystan ca 50 g = 123 m)
STORLEK, EUR 32-34(36-38)40-42(44-46)
STORLEKAR XS(S)M(L)
ÖVERVIDD Ca 89(100)105(115) cm Plaggets mått
HEL LÄNGD Ca 59(62)64(67) cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG Ca 200(200)250(250) g (fg 55004)
RUNDSTICKA Nr 3, 80 cm

FÖRKLARINGAR
Toppen stickas runt med rundsticka i ett stycke upp till ärmhålet, därefter fram och tillbaka.

MÖNSTER
Resårstickning: * 1 rm, 1 am * upprepa *-*.
Spetsmönster:
Varv 1: 2 am, 1 rm, 1 omsl, 4 rm, 1 dubbel öhpt på rätsidan (På avigsidan 3 am tills.) 4 rm, 1 omslag, 1 rm, 2 am.
Varv 2: 2 am, 2 rm, 1 omsl, 3 rm, 1 dubbel öhpt 3 rm, 1 omsl, 2 rm, 2 am.
Varv 3: 2 am, 3 rm, 1 omsl, 2 rm, 1 dubbel öhpt 2 rm, 1 omsl, 3 rm, 2 am.
Varv 4: 2 am, 4 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 dubbel öhpt 1 rm, 1 omsl, 4 rm, 2 am.
Varv 5: 2 am, 5 rm, 1 omsl, 1 dubbel öhpt, 1 omslag, 5 rm, 2 am.
Varv 6: 2 am, 2 rm tills i främre mb på rätsidan (2 am tills i främre maskbågarna på avigsidan), 3 rm, 1 omsl, 3 rm, 1 omslag, 3 rm, 2 m tills i bakre maskbågarna på rätsidan (2 am tills i bakre maskbågarna på avigsidan), 2 am.
Varv 7: 2 am, 2 rm tills i främre maskbågarna, 2 rm, 1 omsl, 5 rm, 1 omsl, 2 rm, 2 rm tills i bakre maskbågen, 2 am.
Varv 8: 2 am, 2 rm tills, 1 rm, 1 omsl, 7 rm, 1 omsl, 1 rm, 2 tills i bakre maskbågarna, 2 am.
Varv 9: 2 am, 2 rm tills i främre mb, 1 omsl, 9 rm, 1 omsl, 2 rm, tills i bakre maskbågarna, 2 am.
Upprepa varv 2- 9.

TIPS! För att undvika frågetecken, tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan Du påbörjar ditt arbete.

FRAM- OCH BAKSTYCKE
Lägg på rundsticka nr 3 upp (238)244(250)256 m och sticka runt med följande indelning: 17 m spetsmönster (45)47(49)51 m resårtickning, 17 m spetsmönster, (45)47(49)51 m resårstickning, 17 m spetsmönster, (97)99(101)103 m resårstickning.
När arb. mäter (24)25(26)27 cm stickas bakstyckets m fram och tillbaka = över de (97)99(101)103 m i mitten + 17 m spetsmönster på var sida om dessa. Minska nu 1 m på var sida om resårm. varje v, från rätsidan så här: 17 m spetsmönster, 1 öhpt, sticka resår tills 2 m resår återstår, sticka dessa 2 m tills. rätt, 17 m spetsmönster. Från avigsidan görs minskningarna i början av v genom att sticka 2 m tills. avigt i främre maskbågarna och i slutet av v i de bakre. Då 3 resårstickade m återstår i mitten minskas dessa till 1 m antingen genom 1 dubbel öhpt från rätsidan eller att de stickas tills. avigt från avigsidan. Fortsätt därefter att minska mitt i de återstående m med spetsmönster varje v genom att sticka de 3 mittersta m tills. avigt eller rätt (beroende hur detta passar in i mönstret). När 17 m återstår på stickan sätts de på en tråd så länge. Framstycke (höger sida): Sticka över de mittersta 17 m spetsmönster + de (45)47(49)51 m resårstickning + 17 m som plockas upp utmed den spetsmönstrade bården i sidan. Fortsätt sticka spetsmönster över de 17 mittm. som förut, resår över resår och de 17 m i sidan med samma v som i mitten.
Minska de resårstickade m i mitten som på bakstycket med 1 m vartannat v 5 ggr, därefter varje v tills 3 m återstår, dessa stickas samman till 1 m som på bakstycket. Forstätt minska mitt i de återstående m genom att sticka 3 mittm. tills. avigt eller genom 1 dubbel öhpt tills 17 m återstår. Över dessa 17 m stickas spetsmönstret (= axelband) tills arbetet når bakstyckets övre kant.
Sätt m på en tråd så länge. Vänster sida stickas lika = (45)47(49)51 m resårstickning + 17 m spetsmönster på var sida om dessa (de 17 m för spetsmönstret plockas upp utmed föregående spetsm. i sidan resp. mitt fram).

Ett litet tips: Innan du monterar axelbanden, nåla ihop och mät så att du får en längd som du tycker passar din axellängd.

MONTERING
Sy ihop ena axelbandet m med maskstygn mot bakstycket, och det andra på samma ställe på avigsidan.

Skriv din egen recension
Du recenserar:13-13. MÖNSTERSTICKAT LINNE
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm=flytta markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm=flytta markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!