14-27. MÖSSA & HALSDUK MED SNEDSTÄLLDA RÄNDER

Artnr
14-27

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Katrine Wohllebe
Översättare: Karen Marie Vinje
Foto: Janne Carlsson

GARNKVALITÉ Fantasi 50 % ull, 50 % akryl, ca 50 g = ca 120 m
(100 g till mössan och 200 g till halsduk)
GARNALTERNATIV Fuga, Lady, Gästrike 3 tr, Mellanraggi
(Tänk att garnåtgången kan variera vid byte av garnkvalité).
STORLEK En storlek
MÅTT Mössans omkrets (utan att sträcka ut den - och det är MYCKET elastiskt)
MÖSSANS OMKRETS Ca 42 cm
MÖSSANS HÖJD 20 cm
HALSDUK 17 x 147 cm (utan att sträcka ut den)
GARNÅTGÅNG/FÄRG 60147 Ca 300 g
STICKOR Nr 4
VIRKNÅL Nr 3 (till mössans kant)
MASKTÄTHET 22 m slätst på st nr 4 = 10 cm - eller anpassa till det nr på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 22 m

TIPS! För att undvika frågetecken, tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan Du påbörjar ditt arbete.

FÖRKLARING
För att få det randiga mönstret stickar du slätst och avigvänd slätst växelvis. När du utökar i den ena sidan, och avmaskar i den andra samtidigt, ligger ränderna på skrå. På mössan, som är stickad på tvären, stickar du också med vändningar. Då blir mössan bredare på mitten, och smalare i toppen än i nederkanten. Vändvarv är ett varv som du vänder arbetet innan du har stickat alla maskorna på stickan. Vändvarv brukas till att forma arbetet så att det blir bredare på några ställen, och smalare på andra, för att få interessant effekt med ändrad stickriktning. För att det inte skall bli hål i arbetet när du vänder, stickas vändevarv enl. följ: Sticka det antal maskor som står i beskrivningen, vänd. Lyft 1 maska avigt med garnet framföre arbetet och dra det bakåt (= bort från dig själv), så att den stickade m dras upp över stickan och bildar en dubbel maska = vändmaska (vändm). Sticka ut varvet. När du senare skall sticka över vändmaskan, stickas den "dubbla" maskan som om det var en enda maska. (En vändmaska räknas alltid bara som en maska.)

HALSDUK
Lägg upp 3 m.
Varv 1: 2 am, (1 am, 1 am i bakre maskbåge) i sista m.
Varv 2: rm ut v, men i sista m stickas 2 m = 1 rm + 1 rm i bakre maskbåge.
Varv 3: am ut v, men i sista m stickas 1 am + 1 am i bakre maskbåge.
Varv 4: rm ut v, men i sista m stickas 1 rm + 1 rm i bakre maskbåge.
Varv 5: rm ut v, men i sista m stickas 1 rm + 1 rm i bakre maskbåge.
Varv 6: am ut v, men i sista m stickas 1 am + 1 am i bakre maskbåge.
Varv 7: rm ut v, men i sista m stickas 1 rm + 1 rm i bakre maskbåge.
Upprepa varv 2-7 till det finns 62 m - det är en triangel = halsdukens sista hörn.
Nästa v: Sticka tills sista m (rm eller am som det passar med ränderna), sticka 2 m i den sista m. Nästa v: Sticka tills de 2 sista m på st (rm eller am som det passar med ränderna), sticka 2 m tills. Upprepa dessa 2 v (= ränder som förut, med intagning i den ena sidan och utökning i den andra sidan av arbetet) tills den långa kanten mäter ca. 147 cm, eller tills det 4:e garnnystanet väger ca. 20 g. Fortsätt att sticka ränder som förut, men sticka nu 2 m tills i slutet av varje v tills det finns 3 m på v - då bildas det sista hörnet på halsduken. Avm de sista 3 m och fäst alla trådar.

MÖSSA
Lägg upp 60 m.
Varv 1. (avigs): 53 am, vänd.
Varv 2 (räts): 1 vändm, rm tills det finns 12 m på vänster st, vänd.
Varv 3: 1 vändm, am tills 7 m före "hålet" vid vändm på föregående v, vänd. 
Varv 4: 1 vändm, rm tills 7 m före "hålet" vid vändm på föregående v, vänd.
Varv 5: 1 vändm, am tills 7 m före "hålet" vid vändm på föregående v, vänd.
Varv 6: 1 vändm, rm tills 7 m före "hålet" vid vändm på föregående v, vänd.
Varv 7: 1 vändm, am tills de sista 2 m (= sticka över "hål" och vändm, och sticka varje vändm som én m), sticka 2 am tills, vänd.
Varv 8: 2 rm tills, rm tills sista m (= sticka över "hål" och vändm, och sticka varje vändm som én m), i sista m stickas 1 rm + 1 rm i bakre maskbåge.
Varv 9: rm tills det finns 7 m på vänster st, vänd.
Varv 10: 1 vändm, am ut v, men sticka 2 m i sista m = 1 am +1 am i bakre maskbåge.
Varv 11: rm tills det finns 7 m före "hålet" vid vändm från föregående v, vänd.
Varv 12: 1 vändm, rm tills det finns 12 m på vänster st, vänd.
Varv 13: 1 vändm, am tills 7 m före "hålet" vid vändm från föregående v, vänd.
Varv 14: 1 vändm, rm tills 7 m före "hålet" vid vändm från föregående v, vänd.
Varv 15: 1 vändm, am tills 7 m före "hålet" vid vändm från föregående v, vänd.
Varv 16: 1 vändm, rm ut v (= sticka över "hål" och vändm, och sticka varje vändm som én m), sticka 2 m i sista m = 1 rm +1 rm i bakre maskbåge. 
Varv 17: am ut v, sluta med 2 am tills.
Varv 18: 2 rm tills, rm tills det finns 13 m på vänster st, 2 rm tills, rm ut v, men sticka 2 m i sista m = 1 rm + 1 rm i bakre maskbåge.
Upprepa varv 9-18 ytterl 20 ggr, eller tills den längsta sidan på arbetet (= kanten med utökningar) räcker rundt om huvudet och känns lagom. Upprepa varv 9-10 en gång.
Nästa varv: Avm nu alla m med aviga m = över "hålen" och vändm. Sy ihop mössans uppläggningskant och avmaskningskant från räts med små kastestygn så att det blidas en cylinder. Sy med tråckelstygn runt den yttersta kanten i toppen på mössan (= den minsta öppningen), drag ihop kanten.
Sy tråckelstygn ännu en gång och drag ihop kanten mer. Fäst tråden ordentligt
Kant: Virka 1 rad fastmaskor runt mössans nedra kant. Fäst alla trådar.

Skriv din egen recension
Du recenserar:14-27. MÖSSA & HALSDUK MED SNEDSTÄLLDA RÄNDER
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!