16-07. 4 VÄRMANDE ACCESSOARER I SAGA

Artnr
16-07

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Janne Carlsson

GARNKVALITÉ SAGA
GARNALTERNATIV Fuga, Lady, Gästrike 3 tr, Mellanraggi
STORLEKAR Dam, one size
HUVUD OMKRETS Ca 54-56 cm
HALSDUK/LÄNGD Ca 225 cm
BENVÄRMARE Omkrets ca: 36 cm, Längd ca: 46 cm
GARNÅTGÅNG/HALSDUK Ca 350 g
GARNÅTGÅNG/MÖSSA Ca 100 g
GARNÅTGÅNG/BENVÄRMARE Ca 200 g
GARNÅTGÅNG/VANTAR Ca 100 g
GARNÅTGÅNG/HELT SET Ca 700 g
STICKOR Nr 4.5, 5 + flätst
STRUMPSTICKOR Nr 3.5 och 4
MASKTÄTHET
Ca 19 m och 26 v slätst på st 5 = 10 cm – eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att
på 10 cm få 19 m.
Ca 17 m rätst på st 5 = 10 cm
Ca 25-26 m "björnbärsmönster" på st 5 = 10 cm.

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m = tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Enkelintagning: I början av v: 2 m tills rätt.
I slutet av v: lyft 1m, sticka 1 m, drag den lyfta m över.
Dubbelintagning: I början av v: 3 m tills rätt .
I slutet av v: lyft 1m, sticka ihop 2 m rätt, drag den lyfta m över.
Yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantm.

DUBBEL MOSSTCKNING
Varv 1 (räts): X 1 rm, 1 amX, upprepa X-X v ut.
Varv 2 (avigs): Rm på rm och am på am.
Varv 3: X 1 am, 1 rm X, upprepa X-X v ut.
Varv 4: Am på am och rm på rm.
Upprepa varv 1-4.

BJÖRNBÄRSMÖNSTER
Varv 1: (räts) alla m aviga.
Varv 2: X sticka 1 rm, 1 am 1 rm i samma m, sticka ihop 3 m avigtX, upprepa X-X v ut.
Varv 3: alla m aviga.
Varv 4: X Sticka ihop 3 m avigt, sticka 1 rm, 1 am 1 rm i samma m X, upprepa X-X v ut. Upprepa v.1-4.
Avigvänd slätstickning: Am från räts och rm från avigs.
Kantm: I början av v: sticka m rätt i bakre maskbågen. I slutet av v: Lyft m med tråden framför arb.

HALSDUK
(Kantm stickas enl följ: I början av v= sticka m rät i den bakre maskbågen. I slutet av v = lyft m rätt med tråden framför arb).
Del 1: Lägg på st 5 upp 49 m och sticka rätst i 56 cm. Första v = avigs. Öka på sista v från avigs 4 m = 53 m.
Del 2: På den här delen stickas 2 kantm i var sida. OBS! Det är endast den yttersta kantm i var sida som stickas enl förklaringen i början, den andra stickas i vanlig rätst varje v. Sticka rutmönster enl följ:2 kantm X 7 m slätst, 7 m avigvänd slätst X, upprepa X-X v ut och sluta med 2 kantm. Sticka så i 10 v. På nästa v från räts sticka: 2 kantm X 7 m avigvänd slätst, 7 m slätst X, upprepa X-X v ut, sluta med 2 kantm. Sticka så i 10 v. Upprepa dessa 20 v så att det blir ett rutmönster. Upprepa tills 14 rutrader är gjorda. Sista v från avigs stickas i rätst och öka 4 m jämnt fördelat = 57 m.
Del 3: Sticka flätmönster enl följ: kantm, 5 m mosst, fläta enl diagram 1 över 6 m, 9 m avigvänd slätst, fläta enl diagram 2 över 15 m, 9 m avigvänd slätst, fläta enl diagram 1 över 6 m, 5 m mosst + kantm. Sticka så här i 144 v. OBS! Sista v från avigs stickas i rätst och öka dessutom 13 m jämnt fördelat över v = 70 m.
Del 4: Sticka ”Björnbärsmönster” enl förkl innanför kantm i var sida. Sticka tills del 4 mäter ca 57 cm. Halsduken bör nu mäter ca 222-225 cm. Tag av garnet och fäst tråden. Gör 14 fransar och fäst med jämna mellanrum utmed den rätstickade kortsidan. Frans: Klipp till 4 garntrådar ca 40 cm långa. Vik på mitten och drag de lösa ändarna genom öglan och drag till.

MÖSSA
Lägg på st 4.5 upp 106 m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 12 cm. Minska på sista v från avigs 4 m jämnt fördelat = 102 m. Byt till st 5 och sticka nu enl följ: kantm X 10 m avigvänd slätst, fläta enl diagram 2 över 15 m X, upprepa X-X ytterl 3 ggr och sluta med 1 kantm. När arb från resåren mäter 24 cm görs ett intagningsv från räts enl följ: Sticka ihop m 2 och 2 på den avigvända slätst mellan flätorna = 5 am emellan flätorna. Sticka 3 v. På nästa v från räts görs ett intagningsv enl följ. Sticka ihop 2 m, sticka 1 am, sticka ihop 2 m på den avigvända slätst mellan flätorna = 3 am emellan flätorna. Sticka 1 v. Sticka nu avigvänd slätst över samtliga m. Sticka 2 v . På nästa v från räts stickas m ihop 2 och 2 v ut innanför kantm. Sticka 1 v. På nästa v från räts stickas m ihop 2 och 2 v ut innanför kantm. Sticka 1 v.Tag av garnet och träd det genom återstående m. Sy ihop mössan. Använd kantm till sömsmån.

BENVÄRMARE
Lägg på st 4.5 upp 74 m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida, i ca 2 cm, sista v från avigs. Byt till st 5 och sticka enl följ: kantm X 9 m avigvänd slätst, fläta enl diagram 2 över 15 m X, upprepa X-X ytterl 2 ggr sluta med kantm. Sticka enl diagram i 108 v. Byt till st 4.5 och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida, i ca 2 cm, sista v från avigs. Maska av i resår. Sy ihop benvärmaren. Använd kantm till sömsmån.

TORGVANTAR
VANTEN
Lägg på strumpst 3.5 upp 40 m och fördela på 4 st. Tag ihop till en ring och sticka resår 1 rm, 1 am i 6 cm. Öka på sista v 1 m = 41 m. Byt till strumpst 4 och sticka slätst. Utse mitten = mitten ovanpå handen. Sticka här fläta över 13 m enl diagram 3. Sticka 29 v, arb ska då mäta ca 20 cm. Sticka enl följ: Höger vante: Markera för tumme genom att sticka de första 7 m på 3:e stickan i en annan färg. Sätt tillbaka m på vänstra stickan och sticka dem med vantens garn. Vänster vante: Markera för tumme genom att sticka de 7 sista m på 2:a stickan i en annan färg. Sätt tillbaka m på vänstra stickan och sticka dem med vantens garn. Sticka 13 v. Sätt en markör i den första m på 3:e stickan för höger vante och i den första m på 1:a stickan för vänster vante (markering för upplockning av vantens huva). Minska 1 m = 40 m. Avsluta flätan, dvs sticka i fortsättningen slätst över flätans m.

FINGRAR
Sätt vilande m på en tråd under tiden ett finger stickas. Börja sticka lillfingret på höger vante. Börja sticka pekfingret på vänster vante. Fördela varje fingers m på 3 strumpst och sticka enl följ:

LILLFINGER
5 m från fram- resp baksidan, samt 2 m mellan lill-och ringfinger = 12 m. RINGFINGER 5 m från fram- resp baksidan, samt 2 m mellan fingrarna = 14 m.

LÅNGFINGER
5 m från fram- resp baksidan, samt 2 m mellan fingrarna = 14 m.

PEKFINGER
5 m från fram- resp baksidan, samt 2 m mellan pek- och långfinger = 12 m. På det första fingret läggs 2 m upp mellan fingrarna och när nästa finger stickas plockas 2 m upp ur uppläggningskanten från det första fingret och 2 nya m läggs upp i mellanrummet mot nästa finger. Detta görs för att undvika hål mellan fingrarna. Samtliga fingrar stickas i rundvarv i 6 v. Maska av.

HUVA
Från vantens ovansida (resårkanten vänd nedåt) plockas 20 m upp från vantens ovansida på st 4, ett varv nedanför markeringen. Fortsätt och lägg upp 20 nya m på st 3½ = 40 m. Fördela m på 4 st, 10 m på varje st. Tag ihop till en ring, och sticka i rundvarv i 4 v enl följ: på de upplagda m stickas resår 1 rm, 1 am på st 3.5 och på de upplockade m, på handens ovansida, stickas slätst med st 4. Byt därefter så att samtliga 4 st är nr 4. Sticka slätst i 22 v(eller önskad längd). Minskning i början av 1:a och 3:e stickan: 1 r, 1 ödhpt. Minskning i slutet på 2:a och 4:e stickan: sticka tills 3 m återstår, 2 m tills, 1 r. Sticka X 1 v med minskningar, 2 v slätst X, upprepa X-X 1 gång. Sticka 1 v slätst och sticka därefter minskningsvarv tills det finns 9 m kvar. Sticka ihop m 2 och 2 v ut. Tag av garnet och dra garnet genom återstående m och fäst väl.

TUMME
Dra ut garnet i avvikande färg och plocka upp 7 m under tumhålet och 6 m ovanför. Sätt en markör mittemellan de 2 mittersta m av dessa 6 m. Plocka dessutom upp 1m i var sida av tumhålet. Fördela dessa 15 m på 4 strumpst nr 4. Sticka 13 v slätst i rundvarv= alla v räta. Maska av 4 m ovanför markören på tummens insida. Lägg på nästa v upp 4 nya m ovanför de avmaskade m. Sticka ytterligare 4 v. Ihoptagning av tummen: Varv 1: X 2 r tills, 1 r X, upprepa X-X v ut. Varv 2: slätst. Varv 3: = varv 1. Tag av garnet och drag garnet genom återstående m och fäst väl.

Skriv din egen recension
Du recenserar:16-07. 4 VÄRMANDE ACCESSOARER I SAGA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!