16-12. AXELVÄRMARE MED FLÄTA

Artnr
16-12

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Janne Carlsson

GARNKVALITÉ Saga (100 % Ull,Ca 50 g = 104 m)
GARNALTERNATIV Fuga, Lady, Mellanraggi, Gästrike 3 tr
STORLEK En storlek
MÅTT Bredd kortsidorna, rätstickade ca 28 cm. Längd ca 185-190 cm.
GARNÅTGÅNG Ca 400 g (Fg 19003)
STICKOR Nr 6 + flätsticka
MASKTÄTHET Ca 16-16½ m rätst på st 6 = 10 cm - eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 16-16½ m.

TIPS! Läsa igenom beskrivningarna noga innan Du påbörjar ditt arbete.

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m = tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät
Öka 2 m= tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka 1 rät m i främre och 1 rät m i bakre maskbågen.
Dubbelintagning: I början av v: 3 m tills rätt .
I slutet av v: lyft 1m, sticka sticka ihop 2 m rätt, drag den lyfta m över.

FLÄTAN
Varv 1-8: slätst
Varv 9: sätt 8 m på flätst bakom arb, sticka 8 m, sticka flätst m rätt
Varv 10-20: slätst.
Upprepa v 9-20

SJALEN
Lägg på st 6 upp 29 m och sticka rätst innanför kantm i var sida, i ca 22 cm(1:a v = avigs). Öka på sista v 29 m jämnt fördelat = 58 m. På nästa v från räts stickar man resår 1 rm 1 am innanför kantm i var sida enl följ: X 1 rm, för över nästa m på en avmasknings nål (eller en sticka) och håll den bakom arb X. Upprepa från X-X v ut. Sticka resår med stickans m i ca 15-16 cm. För över avmaskningsnålens m till en sticka (om de inte redan sitter på en sticka) och sticka resår i lika många cm. Sätt nu över varannan m från vardera sticka till samma sticka igen. Minska på nästa v 14 m jämnt fördelat = 44 m. På nästa v stickas enl följ: kantm, 13 m rätst, fläta över 16 m enl förkl, 13 m rätst + kantm. På nästa v från räts börjar man utöka m i sidorna enl följ: gör en dubbelökn i var sida innanför kantm. Upprepa dubbelökn med 3 v:s mellanrum ytterl 3 ggr och därefter med 5 v:s mellanrum 5 ggr = 80 m på stickan. Alla utökade m stickas i rätst. När arb mäter ca 95 cm har man nått mitten av sjalen (halva sjalen). Andra halvan stickas likadant men istället för ökningar görs dubbelintagningar. När arb mäter ca 153 cm (då borde alla intagningar vara gjorda) och det finns 44 m på stickan minskas på ett v från avigs 15 m jämnt fördelat = 29 m. Sticka resår 1 rm, 1 am i lika många v som på den andra sidan. OBS! på den här sidan är det ingen dubbelresår. Därefter sticka rätst i ca 22 cm. Maska av i rätst.

Skriv din egen recension
Du recenserar:16-12. AXELVÄRMARE MED FLÄTA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!