16-15. TORGVANTAR & RAGGSOCKOR

Artnr
16-15

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 3
Designer: Järbo Garn
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Saga (100% Ull. Nystan á ca 50 g = 104 m)
GARNALTERNATIV Fuga, Lady, Lady Glitter, Gästrike 3 tr, Mellanraggi, Big Verona
STORLEKAR — VANTAR S(M)L(XL)
GARNÅTGÅNG— VANTAR Ca 100 g (fg 19003)
STORLEKAR — SOCKOR 22-24(25-27)28-30(31-33)34-36(37-38)38-39(40-41)42-43(44-45)
GARNÅTGÅNG — SOCKOR Ca 35(40)50(60)70(80)90(100)110(120) g
(fg. 19003,19010,19013,19016,19017)
STRUMPSTICKOR Nr 3 till vantar, nr 2.5 och 3 till raggsockor
MASKTÄTHET Ca 25 m slätstickning med st nr 3 = 10 cm - eller anpassa grovleken på stickor så masktätheten stämmer

HÖGER VANTE
Lägg med strumpstickor nr 3 upp 44(48)48(52) m. Fördela dessa över 4 strumpstickor och tag ihop till en ring. Sticka resår 2 rm, 2 am, i ca 26 cm. Numrera stickorna 1-4, där sticka 1 börjar efter varv skarven = vid lillfingret. Byt sedan till att sticka slätst. Sticka 4 v. Öka nu för tumkilen enligt följande: 1:a ökningen. Sticka fram till 4:e m på sticka 3, öka genom att sticka upp en vriden rm ur bågen mellan m, sticka v ut. Sticka 2 v rm. 2:a ökningen. Sticka fram till 4:e m på sticka 3, sticka upp 1 vriden rm ur bågen mellan m, 1 rm, sticka upp en vriden rm ur bågen mellan m, sticka v ut Sticka 2 v rm. 3:e ökningen. Sticka fram till 4:e m på sticka 3, sticka upp 1 vriden rm ur bågen mellan m, 3 rm, sticka upp en vriden rm ur bågen mellan m, sticka v ut. Sticka 2 v rm. Fortsätt att öka för tummen vart 3:e v ( för varje ökningsvarv blir det 2 m mera mellan de vridna ökade m tills det finns 9(11)11(13) m för tummen. Sätt tummens m på en tråd och spara tills senare. Lägg upp 4(4)4(4) nya vid tumgreppet. Sticka nu åter igen runt i slätst. i ytterligare 3½(4)4½(5) cm. Sätt m från sticka 1 och 2 på en tråd och spara = vantens ovansida och sätt m från sticka 3 och 4 på en tråd och spara vantens insida.

Sticka för fingrarna enligt följande:

PEKFINGRET
Anslut en ny tråd och sticka de sista 6(7)7(7) m på vantens utsida och de första 7(8)8(9) m på vantens insida. Lägg upp 2 nya m mellan fingrarna. Fördela pekfingrets m på 3 stickor och sticka runt i slätst i 9(10)11(12) v. Maska av.

LÅNGFINGRET
Anslut en ny tråd och sticka de första 6(6)6(7) m på vantens insida, lägg upp 2 nya mellan fingrarna sticka de sista 5(6)6(6) m från vantens utsida, samt sticka upp 2 nya mellan det förra fingret . Fördela dessa m på 3 strumpstickor och sticka runt i slätst 10(11)12(13) v. Maska av.

RINGFINGRET
Anslut en ny tråd och sticka de första 6(6)6(7) m på vantens insida, lätt upp 2 nya mellan fingrarna, sticka de 5(6)6(6) m på vantens utsida, samt sticka upp 2 nya mellan det förra fingret. Fördela dessa m på 3 strumpstickor och sticka runt slätst i 9(10)11(12) v. Maska av.

LILLFINGRET
Anslut en ny tråd och sticka över de resterande m från vantens utsida och insida samt sticka upp 2 nya mellan det förra fingret. Fördela dessa m över 3 strumpstickor och sticka runt i slätst. 8(9)10(11) v. Maska av.

TUMME
Anslut en ny tråd och sticka de sparade m på en från tråden samt sticka upp 5 nya m vid tumgreppet. Fördela dessa över 3 strumpstickor och sticka runt i slätst. i 8(9)10(11) v. Maska av.

VÄNSTER VANTE
Lägg upp och sticka som höger vante men tumkilen stickas 3 m från slutet på sticka 2. Sticka sedan lika fram till lillfingret Fortsätt nu härifrån enligt beskrivningen för fingrarna, men sätt fingrarna på motsatta sidan på denna vante, de första blir de sista m och sista m blir de första m i texten. Fäst alla trådar.

SOCKOR
Lägg med dubbla st 2.5 upp 36(36)40(44)48(52)52(56)56(60) m, fördela maskorna på 4 strumpst. och sticka resår 2 rm, 2 am i 9(10)12(12)14(14)16(16)18(18) cm. Efter resåren byt till strumpst. 3 och sticka slätst. Sticka 2 v. På 1:a v minska 2(-)-(2)2(2)2(2)-(-) m, fördela 9(9)10(11)12(13)13(14)14(15) m på 1:a och 4:e stickan 8(9)10(10)11(12)12(13)14(15) m på 2:a och 3:e stickan. På nästa v stickas för hälen fram och tillbaka över 1:a och 4:e stickan. Sticka 14(14)18(18)20(20)22(22) 24(24) v. På nästa v = rätsidan stickas: Sticka 11(11)12(13)14(15)15(16)16(17) m, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 5 am, 2 am tills, 1 am, vänd, lyft 1 m, 6 rm, 2 m tills rät i bakre maskb, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 7 am, 2 am tills, 1 am, vänd. Fortsätt på detta sätt att sticka fram och tillbaka med 1 m mer för varje vändning tills sidmaskorna tar slut. Plocka på nästa v upp 8(10)11(11)13(13)14(14)15(15) m på höger sida om hälen samt sticka hälften av de återstående m på hälen = 4:e st, sticka rest m från hälen samt plocka upp 8(10)11(11)13(13)14(14)15(15) m på vänster sida om hälen = 1:a st. Sticka runt och i slätst. Efter 1 v börja minska på 1:a och 4:e stickan enl följande: (det är de upplockade m som minskas) sticka de 2 sista m tills rätt på 1:a stickan och de 2 första m tills rätt i bakre mb på den 4:e stickan. Detta upprepas vartannat v tills 32(36)40(40)44(48)48(52)56(60) m återstår. Fördela de resterande m på 4 st. Sticka rakt tills hela foten mäter 10(12)14(16)18(20)20(21)22(23) cm. Nu stickas för tån: På den 1:a och 3:e stickan sticka tills 3 m återstår, 2 m tills rätt i bakre mb, 1 rm. På den 2:a och 4:e stickan stickas 1 rm, 2 m tills rätt, sticka resterande m på stickan. Upprepa detta minskningv vartannat tills det återstår 12(12)12(12)12(12)12(16)16(16) m på stickorna. Tag av garnet och för över maskorna på 2 st, vänd arb. med avigsidan utåt. Maska av genom att ta en m från vardera st, sticka 2 m och drag den första m över fortsätt v ut. Fäst garnet.

Skriv din egen recension
Du recenserar:16-15. TORGVANTAR & RAGGSOCKOR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!