17-07. RAGLANVÄST MED KORT ÄRM

Artnr
17-07

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Katrine Wohllebe
Foto: Janne Carlsson

GARNKVALITÉ Saga (100% Ull. Nystan ca 50 g = ca 104 m)
GARNALTERNATIV Fuga, Lady, Gästrike 3 tr, Mellanraggi. OBS! Tänk på att garnmängd kan ändras och formen på plagget bli annorlunda om du byter garnkvalité
STORLEKAR XS(S)M(L)XL(2XL)
ÖVERVIDD 88(94)100(110)120(130) cm – västens mått
HEL LÄNGD 64(64)66(68)70(72) cm – västens mått
GARNÅTGÅNG 400(400)400(500)500(600) g (fg. 19008)
RUNDSTICKA Nr 5, 40 och 80 cm, och nr 6, 80 cm
TILLBEHÖR Flätsticka (till flätor på bakstycket), 1 knapp
MASKTÄTHET Ca 16 m och 28 v i mosstickning på st nr 6 = 10 x 10 cm.
Om masktätheten inte stämmer, byt till tunnare eller grövre stickor.

Västen är stickat i ett stycke upp till början på ärmhålet, här utökar du nya maskor till ärmarna och fortsätter att sticka fram och tillbaka i ett stycke över oket. På det sättet slipper du sömmar. Storlekarna är inte så vida över höftarna, så önskas en mera ”oversize” väst, så väljer du en storlek större. Kanterna är stickade på tunnare stickor, och stramar lite, men vill du ha dem lite lösare, kan du använda st nr 6 i stället för st nr 5. 

MOSSTICKNING
Varv 1: *1 rm, 1 am*, upprepa *-* v ut.
Varv 2 (och följande v): rm över am, och am över rm.

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m (1 ökn): Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
1 öhpt: Lyft 1 rm, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade.

BAK- OCH FRAMSTYCKE
Lägg på den långa rundst nr 5 upp 134(144)152(168)184(200) m och sticka 5 v slätst - sticka aviga m på första v (= räts). Sätt en markering före och efter de mittersta 20 m.
Nästa v (avigs): Sticka rm fram till första markeringen och öka samtidigt 3 m jämnt fördelat över detta stycke. Öka nu på de 20 mittersta m enl följ: 1 rm, 1 ökn, 2 rm, 1 ökn, 6 rm, 1 ökn, 2 rm, 1 ökn, 6 rm, 1 ökn, 2 rm, 1 ökn, 1 rm Sticka vidare med rm över de resterande m och öka samtidigt ytterl 3 m jämnt fördelat = 146(156)164(180)196(212) m. Byt till st nr 6 och sticka mosst, med flätmönster enl. diagrammet över de mittersta 26 m. Sticka tills arbetet mäter 36(37)38(39)40(41) cm, avsluta med ett v på avigs.
Börja nu att maska av för V-hals enl. följ: Sticka de yttersta 2 m tills i var sida av arb vart 5:e v 8(10)15(16)16(17) ggr, därefter vart 6:e v 5(4)0(0)0(0) ggr (forts med mosst och flätningar över de övriga m). Samtidigt, när arb mäter 38(39)40(41)42(43) cm (efter 2 avm för V-halsen), stickas ärmhål/ärmar och början på raglan enl. följ: (det finns nu 142(152)160(176)192(208) m på st).
Nästa v (räts): Sticka 27(30)31(35)38(42) m, sätt de nästa 10(10)12(12)14(14) m på en avmaskningsnål för det första ärmhålet, lägg upp 42(44)48(52)56(56) nya m till den första ärmen, sticka de nästa 68(72)74(82)88(94) m, sätt de följ 10(10)12(12)14(14) m på en avmaskningnål för det andra ärmhålet, lägg upp 42(44)48(52)56(56) nya m till den andra ärmen, och sticka de sista 27(30)31(35)38(42) m = 206(220)232(256)276(294) m totalt.
Nästa v (avigs): Sticka tills 1 m före de nya m till den första ärmen, 2 am (markera dessa m), mosst tills sista m på ärmen, 2 am (markera dessa m), sticka över m på bakst som förut (= mosst och flätmönster) tills 1 m före den nya m till den andra ärmen, 2 am (markera dessa m), mosst till de 2 sista m på ärmen, 2 am (markera dessa m), mosst ut v.
Nästa v (räts, avm för raglan): *Sticka till 1 m före de markerade m, 2 rm tills, 1 öhpt, upprepa från * ytterl 3 ggr sticka mosst v ut = 8 avm (1 m på varje framst, 2 m på varje ärm, 2 m på bakst). Maskorna på arb är nu fördelat med mosst på framst och ärmar, mosst och flätmönster på bakst, och 2 m slätst vid de 4 raglanintagningarna.
OBS! Gäller endast storlekarna XS(S)M: Upprepa avm för raglan vart 4:e v ytterl 9(12)10(-)-(-) ggr (minska samtidigt för V-halsen). Sticka ett v på avigs. Nästa v (räts, avm för raglan) - endast på ärmen: *Efter första m i följ raglanintagning stickas 1 öhpt, sticka tills 1 m före nästa raglanintagning, 2 rm tills, upprepa från * ytterl 1 gång, sticka ut v = 4 avm (2 m på varje ärm). Sticka ett v avigt. Nästa v (räts, avm för raglan på både bak- och framst och ärmar): Sticka till 1 m före nästa raglanintagning, 2 rm tills, 1 öhpt, upprepa från * ytterl 3 ggr, sticka mosst v ut = 8 int (1 m på varje framst, 2 m på varje ärm, 2 m på bakst). Sticka ett v avigt. Upprepa de sista 4 v tills det inte är flera m mellan raglanintagningarna på ärmarna och inte flera på framst – det är avm 13(14)15(-)-(-) m på varje framst för V-halsen, 15(17)17(-)-(-) m för raglan i varje sida på fram- och bakst, och 20(21)23(-)-(-) m till raglan i varje sida av båda ärmarna. Låt de rest 44(44)46(-)-(-) m vila (= de rest m mitt på bakst och alla de 8 m från raglanintagningarna).
OBS! Gäller storlekarna (L)XL - endast på ärmen: *Upprepa raglanint på vart 4:e v ytterligare -(-)-(10)10(-) ggr (gör samt int för V-ringningen). Sticka 1 avigt v. Nästa varv (räts): Sticka till 1 m före nästa raglanint, 2 rm tills, 1 öhpt, upprepa från * ytterligare 3 ggr, sticka mosst v ut = 8 int (1 m på varje framst, 2 m på varje ärm, 2 m på bakst). Sticka 1 avigt v. Upprepa de sista 4 v ytterligare -(-)-(4)3(-) ggr. Upprepa de sista 2 v tills det inte är fler m mellan raglanint på ärmar och framst (det är -(-)-(16)16(-) int på varje framst för V-hals, -(-)-(20)23(-) int till raglan i varje sida på fram- och bakst, samt -(-)-(25)27(-) int till raglan i var sida på båda ärmarna). Låt rest -(-)-(48)48(-) m vila (= de rest m mitt på ryggen, samt de 8 raglanint).
OBS! Gäller strl (2XL): Upprepa raglanint växelvis på vart 4:e och vartannat v i totalt -(-)-(-)-(26) ggr (samt int till V-ringnignen). Sticka 1 avigt v. Nästa v (räts, avm för raglan) - endast på ärmen: *Sticka till och med första m i nästa raglanint, 1 öhpt, sticka till 1 m före nästa raglanintagning, 2 rm tills, upprepa från * ytterl 1 gång, sticka v ut = 4 avm (2 m på varje ärm). Sticka ett v avigt. Nu är det inte flera m mellan raglanintagningarna på ärmarna och på framst – och det är avm -(-)-(-)-(17) m på varje framst för V-hals, -(-)-(-)-(26) m för raglan i varje sida på fram- och bakst, och -(-)-(-)-(27) m för raglan i varje sida på båda ärmarna. Låt de rest -(-)-(-)-(50) m vila (= de rest m mitt på bakst och alla de 8 m från raglanintagningarna).

ÄRMKANTER
Använd den korta rundst nr 5 och plocka upp 42(44)48(52)56(56) m längs med översidan av ärmen, 1 m i hörnet, sticka am över de 10(10)12(12)14(14) m i ärmhålet och plocka upp 1 m i hörnet = 54(56)62(66)72(72) m. Sticka 5 v am runt, samtidigt som det på varje v stickas 2 m tills i varje hörn = 44(46)52(56)62(62) m. Avm inte för stramt.

FRAMKANT
Plocka upp med den långa rundst nr 5 längs med framkanterna enl följ: 3 m längs med rullkanten på höger framst, 50(52)53(55)56(58) m längs med höger framkant till början av V-halsen, 32(34)36(38)40(42) m längs med V-halsen, 9(9)10(11)11(12) am över m på bakst fram till flätmönstret (1 am, 2 am tills, 1 am, 2 am tills, 5 am, 2 am tills, 1 am, 2 am tills, 5 am, 2 am tills, 1 am, 2 am tills) över flätmönstret, 9(9)10(11)11(12) am (= de rest m på bakst), 32(34)36(38)40(42) m längs med vänster sida av V-halsen, 50(52)53(55)56(58) m längs med vänster framkant och 3 m längs med rullkanten = 208(216)224(234)240(250) m totalt. Sticka 1 v rät, 1 v avigt. Nästa v (avigs): Sticka rm till ca 2 cm nedanför V-halsen på höger framst. Nu avm 2 m för knapphål, sticka rm ut v. Nästa v: Sticka am och lägg upp 2 nya m i stället för de avm. Sticka 1 v rät. Sticka am på nästa v och avm samtidigt alla m, inte för stramt. Fäst alla trådar och sy i knappen så att den stämmer med knapphålet.

Skriv din egen recension
Du recenserar:17-07. RAGLANVÄST MED KORT ÄRM
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!