3-06. Kavajkappa & Långskaftade raggsockor med pompom-bollar

Artnr
3-06

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Camilla Krogsgaard

3-06 A KAVAJKAPPA MED UTSTÄLLD ÄRM
GARNKVALITÉ Lilla Lovikka & Järbo Mohair
STORLEKAR XS (S) M (L) XL
EUR 32/34 (36/38) 40/42 (44/46) 48/50
BRÖSTVIDD 76/80 (84/88) 92/96 (100/104) 110/116 cm Kroppsmått
ÖVERVIDD 86 (94) 102 (110) 120 cm Plaggets mått
HEL LÄNGD 74 (75) 76 (77) 78 cm Plaggets mått
ÄRMLÄNGD 50 (51) 52 (52) 53 cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG Järbo Mohair & Lilla Lovikka
Fg 1. (Lilla Lovikka) 700 (700) 700 (800) 800 g
Fg 2.(Järbo Mohair) 100 (100) 100 (150) 150 g
STICKOR Nr 5 och nr 6
MASKTÄTHET 12 m slätstickning på st 5 = 10 cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om ej, byt till grövre eller finare stickor.
Första och sista m stickas alltid rät = kantm. 

3-06 A LÅNGSKAFTADE RAGGSOCKOR MED POMPOM-BOLLAR
GARNKVALITÉ Fuga
GARNALTERNATIV Lady (Kontrollera masktätheten extra noga vid byte av garn)
STORLEK 34-36 (37-38) 38-39 (40-41)
GARNÅTGÅNG 150 (200) 200 (250) g
STRUMPSTICKOR Nr 3 och 3½
MASKTÄTHET 22 m slätstickning med stickor nr 3½ = 10 cm (Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om ej, byt till grövre eller finare stickor.)

HALVRESÅR
På avigs stickas 1 kantm, X 1am, 1 rm X . Upprepa mellan X och X varvet ut. På räts stickas alla m rät.

RANDNING
Varv 1 och varv 2: Sticka slätst med fg 2.
Varv 3, 4, 5, 6: Sticka slätst med fg 1.

Öka 1m = Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Minska 1 m = Sticka 2 m tills.

BAKSTYCKE
Lägg upp med fg 1 på st 5, 52 (56) 62 (68) 74 m och sticka 7 v halvresår. Sticka därefter randning hela tiden. När arbetet mäter 20 cm minskas 1 m innanför 1 m i var sida. Minska ytterligare 1 m i var sida när arb mäter 30 cm. Öka 1 m innanför 1 m i var sida när arb mäter 40 cm och öka ytterligare 1 gång när arb mäter 50 cm. Sticka tills hela arb mäter 55 (57) 58 (58) 58 cm. Maska av i var sida för ärmhålen, 3,2,2,1,1 ( 4,2,2,1,1) 4,2,2,1,1 (4,3,2,1, 1) 5,3,2,1,1 m i var sida. Sticka tills ärmhålen från 1:a avm mäter,15 (15) 16 (17) 18 cm och maska av för halsringningen de mittersta 10 (12) 12 (14) 14 m och sticka var sida för sig. Maska av vid halsen ytterligare 1 m. Maska av de återstående m för axeln. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE
Vänster: Lägg upp på st 5, 28 (30) 33 (36) 39 m och sticka 7 varv halvresår. OBS! Börja på avigs innanför kantm med 1 am, 1 rm. Sticka därefter randning. Minska och öka i sidan som på bakstycket. Maska av för ärmhålet på samma höjd och på samma sätt som på bakst. När ärmhålet från 1:a avm mäter 10 (12) 12 (13) 13 cm maskas de första 6 m av vid framkanten. Maska av vid halsen ytterligare på vartannat v, 1,1,1 ( 2,1,1) 2,1,1, (2,1,1,1) 2,1,1,1 m. Maska av för axeln på samma höjd som på bakst.

FRAMSTYCKE
Höger: Lägg upp och sticka lika vänster framstycke men åt motsatt håll. OBS! Även resåren stickas spegelvänd.

ÄRM
Lägg upp på st 6 med fg 1, 33 (35) 35 (37) 37 m och sticka halvresår i 14 cm. Minska 5 m på sista v jämt fördelade. Byt till st 5 och sticka randning hela tiden. När hela arb mäter 22 cm ökas 1 m i var sida. Upprepa denna ökning vart 4:e cm ytterligare 3 ggr och därefter vart 3:e cm ytterligare 4 ggr. När arb mäter 49 (50) 51 (52) 53 cm maskas av i var sida för ärmhål, 3, 2, 2 (3, 3, 2) 4, 3, 2 (4, 4, 2) 5, 4, 2 m. Maska därefter av 1 m i var sida på vartannat v tills 12 m återstår. Maska därefter av 2 m i var sida och de återstående m på en gång. Lägg upp och sticka höger ärm lika.

MONTERING
Spänn upp delarna mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna.

KANTER
Plocka upp med fg 1 på stickor nr 5, 80 (84) 84 (88) 88 m utmed framkanten på vänster framstycke och sticka resår innanför kantm, 2 am, 2 rm (=avigs) i 3 cm. Maska av inte lagom fast i resår. Plocka upp och sticka en lika kant på höger framstycke. På 3:e v göres 6 knapphål. Knapphål: Maska av 2 m och lägg upp dem igen på nästa v. Det nedersta knapphålet görs efter 2 cm från nederkanten, det översta görs 2 cm innan halsen och de övriga med jämna mellanrum. Mät ut dem pa vänster framkant.

KRAGE
Börja på avigs mitt på höger framkant med fg 1 och på st 5 och plocka upp utmed halsringningen 44 (44) 48 (48) 52 m. Börja innanför kantm och sticka resår 2 am, 2 rm (=avigs). På 3:e v ökas ; börja 4 m innan axelsömmen och öka 1 m i varje m i 4 m intill varandra. Öka 4 m på samma sätt mitt bak på kragen och ytterligare 4 m på samma sätt 4 m efter axelsömmen ( i allt ökas 16 m).Efter 5 cm bytes till st 6 och sticka tills kragen mäter 18 cm. Maska av ganska löst i resår på kragens innersida. Sy i ärmarna i ärmhålen. Sy ihop sid och ärmsömmar. Tränsa ev knapphålen och sy i knappar. 

SOCKA
Lägg upp 56 (64) 64 (72) m på st nr 3 och fördela dem på 4 st, sticka resår 2 rm och 2 am, sticka tills arbetet mäter 10 cm.
Gör ett hålvarv så här: sticka rm på rm på de aviga m gör ett omslag, sticka ihop 2 m avigt. Fortsätt att sticka resår tills arbetet mäter ca 35 cm. Byt till st nr 3,5 och sticka 2 v slätst. på det första v minskas 10 (14)14 (18) m jämt fördelat. Fördela m så att det är 12 (13) 13 (14) m på sticka 1 och 4 och 11 (12) 12 (13) på 2:a och 3:e stickan på nästa v för hälen fram och tillbaka över 1:a och 4:e stickan, sticka 20 (20) 22 (22) v.
På nästa v = rätsidan stickas: 14 (15) 15 (16) m, 2 m tills. rätt i bakre maskbåge, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 5 am, 2 am tills. 1 am, vänd, lyft 1 m, 6 rm, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 7 am, 2 am tills. 1 am, vänd. Fortsätt på detta sätt att sticka fram och tillbaka med 1 m mer för varje vändning tills sidomaskorna tar slut. Plocka på nästa v upp 13 (13) 14 (14) m på höger sida av hälen samt sticka hälften av de återstående m på hälen = 4:e st, sticka rest från hälen samt plocka upp 13 (13) 14 (14) m på vänster sida om hälen är 1:a st. Sticka runt i slätst. Efter 1 v börjar man minska på 1:a och 4:e stickan enl. följande. (det är de upplockade m som minskas): sticka de 2 sista m tills. rätt på 1:a stickan och de 2 första m tills.rätt i bakre maskbåge på den 4:e stickan. Detta upprepas vartannat v tills 44 (48) 48 (52) m återstår. Sticka rakt tills hela foten mäter 18 (19) 20 (21) cm.
Avmaska för tå, gäller alla storlekar. (1:a stickan är den som är till vänster mitt under foten): X: På 1:a st, sticka 3 rm, 2 rm tillsammans i bakre maskbåge, sticka resterande m. På sticka 2, sticka tills 5 m återstår, sticka 2 rm tillsammans. På st nr 3 sticka 3 rm, 2 rm tillsammmans i bakre maskbåge, sticka resterande m. På sticka 4, sticka tills 5 rm återstår, sticka 2 rm tillsammans. Sticka 1 v utan minskningar X, (upprepa mellan X och X tills 8 m återstår på var sticka). Minska sedan på varje v tills 4 m återstår på var sticka. För att få ett finare avslut: Vänd arbetet så att Du har avigsidan fram och för över maskorna på 2 stickor (= 8 m på vardera sticka). Maska av genom att sticka 1 rm från var sticka 2 ggr, drag den först stickade rm över den andra rm, fortsätt varvet ut.

MONTERING
Fäst alla trådar. Gör en snodd och trä den genom hålvarvet.
Gör 4 st pompom-bollar (mallens mått är: ca 4 cm i ytterdiameter och ca 1½ cm i innerdiameter).
Fäst pompom-bollarna på ändsnoddarna (enligt omslagsbilden).

Skriv din egen recension
Du recenserar:3-06. Kavajkappa & Långskaftade raggsockor med pompom-bollar
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!