4-14. Moster Gunillas överkast

Artnr
4-14

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Gunilla Olmarker
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Järbo 8/4
STORLEK Varje motiv ca 25 cm i diameter
GARNÅTGÅNG 200 g räcker till 7 motiv inkl. Fyllnadsmotiv
VIRKNÅL Nr 2.5

ÖVERKAST
1:a motivet
Lägg upp 9 lm, slut dem till en ring med 1 sm.
Varv 1: 20 st om lm-ringen, 1:a st på v virkas som 3 lm, sluta v med 1 sm i 3:e lm i början.
Varv 2: 4 lm = 1:a st + 1 lm, x 1 st i nästa st, 1 lm, upprepa från x, sluta som v 1.
Varv 3: sm till 1:a lm, x 2 st + 2 lm + 2 st om lm, 3 lm, hoppa över 1 st + 1 lm + 1 st, upprepa från x, sluta som v 1.
Varv 4: sm till de 2 lm i 1:a st-gruppen, x 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm, 2 lm, 1 fm i den mittersta av de 3 lm, 2 lm, upprepa från x, sluta som v 1.
Varv 5: sm till de 2 lm i 1:a st-gruppen, x 2 st + 3 lm + 2 st om de 2 lm, 3 lm, 1 fm i fm på föregående v, 3 lm, upprepa från x, sluta som v 1.
Varv 6: sm till den mittersta av de 3 lm i 1:a st-gruppen, 1 lm, x 1 fm om de 3 lm i st-gruppen, 11 lm, upprepa från x, sluta med 1 sm i 1:a fm.
Varv 7: sm till 1:a lmb, om varje lmb virkas 14 st, OBS! Om 2 av lmb virkas 16 st = 144 st på v, sluta som v 1.
Varv 8: x 1 st, 1 lm, hoppa över 1 st, upprepa från x = 72 st på v, sluta som v 1.
Varv 9: sm till 1:a lm, x 1 st om lm, 2 lm, upprepa från x, sluta som v 1.
Varv 10: sm till 1:a lmb, x 2 st + 2 lm + 2 st om lmb, 5 lm, hoppa över 1 st + 2 lm + 1 st + 2 lm + 1 st, upprepa från x, sluta som v 1.
Varv 11: sm till de 2 lm i 1:a st-gruppen, x 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm, 2 lm, 1 fm i den mittersta av de 5 lm, 2 lm, upprepa från x, sluta som v 1.
Varv 12: sm till de 2 lm i det 1:a st-gruppen, x 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm, 3 lm, 1 fm i fm på föregående v, 3 lm, upprepa från x, sluta som v 1.
Varv 13: sm till de 2 lm i 1:a st-gruppen, x 2 st + 3 lm + 2 st om de 2 lm, 3 lm, 1 fm, i fm på föregående v, 3 lm, upprepa från x, sluta som v 1, tag av garnet.

Virka övriga motiv lika, men virka ihop dem med varandra på sista v, vid 3 efter varandra följande uddar, i stället för de 3 lm virkas: 1 lm, 1 sm om de 3 lm på föregående motiv, 1 lm. Mellan 4 motiv blir det 3 lösa uddar på varje motiv.

FYLLNADSMOTIV
Består av 3 x 3 ”armar”, när dessa virkas hålls arbetet hela tiden med rätsidan uppåt. Stick nålen genom båda maskbågarna på st till höger om det 3 lm på 1:a udden, drag upp 1 m, 30 lm, 1 sm om motsvarande st på udden mitt emot, 1 sm i den 1:a och den 3:e lm, 1 sm i nästa st, virka sedan 1 st i var och en av de 30 lm, 1 sm i st till vänster om de 3 lm. Virka lika på de 2 återstående uddarna. På de 3 uddarna på nästa motiv virkas: 1 sm i st till höger om de 3 lm, drag upp 1 m, 33 lm, börja i 4:e lm från nålen och virka 1 st i var och en av de 30 lm, 1 sm i st till vänster om de 3 lm. Fläta nu de lösa ”armarna” under, över, under, resp över, under, över på de fasta ”armarna” -se omslagets bild- och sy fast dem med små stygn vid motsvarande uddar mitt emot.

Skriv din egen recension
Du recenserar:4-14. Moster Gunillas överkast
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!