4-15. FOTPLÄD & KUDDE

Artnr
4-15

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Järbo Garn

GARNKVALITÉ Lady (100% Akryl. Ca 50 g = 125 m)
MASKTÄTHET - PLÄD 1 rapport = 10 cm (se diagram)
MASKTÄTHET - KUDDE 5 rapporter = 10 cm (se diagram)
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
MÅTT - PLÄD Ca 90 x 150 cm
MÅTT - KUDDE Ca 40 x 40 cm
GARNÅTGÅNG - PLÄD 6 färger, ca 150 g/färg
Fg 1 Kaki (44911)
Fg 2 Vit (44501)
Fg 3 Rosa (44932)
Fg 4 Turkos (44920)
Fg 5 Lime (44919)
Fg 6 Cerise (44922)
GARNÅTGÅNG - KUDDE 6 färger, ca 30 g/färg
Fg 1 Cerise (44922)
Fg 2 Lime (44919)
Fg 3 Kaki (44911)
Fg 4 Turkos (44920)
Fg 5 Rosa (44932)
Fg 6 Vit (44501)
VIRKNÅL 3,5 mm

FÖRKLARINGAR
Luftmaska (lm): Gör en ögla, *omtag och dra garnet igenom m*, upprepa *-* till önskat antal lm.
Stolpe (st): 1 omslag, nedtag i nästa m och hämta garn (= 3 m på nålen), omtag och dra garnet genom 2 m (= 2 m), omtag och dra garnet genom de sista 2 m (= 1 m).
2 hopvirkade stolpar (2 hopv st): 1 omslag, nedtag i nästa m och hämta garn (= 3 m på nålen), omtag och dra garnet genom 2 m (= 2 m på nålen), 1 omslag, nedtag i nästa m och hämta garn (= 4 m på nålen), omtag och dra garnet genom 2 m (= 3 m på nålen), omtag och dra garnet genom de sista 3 m (= 1 m).
3 hopvirkade stolpar (3 hopv st): 1 omslag, nedtag i nästa m och hämta garn (= 3 m på nålen), omtag och dra garnet genom 2 m (= 2 m på nålen), 1 omslag, nedtag i nästa m och hämta garn (= 4 m på nålen), omtag och dra garnet genom 2 m (= 3 m på nålen), 1 omslag, nedtag i nästa m och hämta garn (= 5 m på nålen), omtag och dra garnet genom 2 m (= 4 m på nålen), omtag och dra garnet genom de sista 4 m (= 1 m).
Vågformen på filten bildas av att växelvis virka hoptagningar och ökningar.
Randning: Virka 2 varv med varje färg, enlig följande färgschema: *Fg 1, fg 2, fg 3, fg 4, fg 5, fg 6*, upprepa *-*.
Tips: Vill du göra filten smalare/bredare, så minska/öka med hela rapporter (18 lm), se blåmarkerat i diagrammet.
OBS! När man virkar flera st i samma lm är det lätt att missa nästa lm, kolla efter de under maskbågarna så är det lättare.
Kudde: Du virkar ett cylinderformat ”rör” som sedan sys ihop enligt skissen.

FOTPLÄD
Med fg 1: Virka 165 lm.
Varv 1: Virka 2 hopv st i 3:e och 4:e lm från nålen, därefter 1 st i var och en av följande 7 lm, 3 st i nästa lm (= ökning som formar en kulle), *1 st i var och en av följande 7 lm, 3 hopv st med nedtag i de 3 följande lm (= hoptagning som formar en dal), 1 st i var och en av följande 7 lm, 3 st i nästa lm*, upprepa *-* till 9 lm återstår, virka 7 st, sluta med 2 hopv st i de 2 sista lm. Vänd.
Varv 2: Virka 2 lm, 2 hopv st i 1:a och 2:a st (= förra varvets hopvirkade st + nästa st), 7 st, *3 st i nästa st (= den mittersta st i förra varvets ökning), 7 st, 3 hopv st med nedtag i de 3 följande lm, 7 st*, upprepa *-* till 10 st återstår, virka 3 st i nästa st, 7 st, sluta med 2 hopv st i de 2 sista st. Vänd.
**Byt färg enligt färgschemat.
Varv 3: Virka 2 lm, 2 hopv st i 1:a och 2:a st, 7 st, 3 st i nästa st, *7 st, 3 hopv st i följ 3 st, 7 st, 3 st i nästa st*, upprepa *-* till 9 st återstår, virka 7 st, sluta med 2 hopv st. Vänd.
Varv 4: Virka 2 lm, 2 hopv st i 1:a och 2:a st , 7 st, *3 st i nästa st, 7 st, 3 hopv st i följ 3 st, 7 st*, upprepa *-* till 10 st återstår, virka 3 st i nästa st, 7 st, sluta med 2 hopv st. Vänd.**
Upprepa **-** till filten mäter ca 150 cm (eller önskad längd). Fäst alla trådar.

KUDDE
Med fg 1: Virka 160 lm och slut till en ring med 1 sm i 1:a lm.
Varv 1: Virka 2 lm (= 1:a st), 1 st i var och en av de följande 2 lm, *1 lm, hö 1 lm, 1 st i var och en av de följande 3 lm*, upprepa *-* varvet runt, sluta med 1 sm i den 2:a lm i början av v = 40 st-grupper.
Ta av garnet och fäst.
**Byt färg enligt färgschemat.
Varv 2: Virka *3 st om nästa lm, 1 lm*, upprepa *-* v runt, sluta med 1 sm i 1:a st.
Varv 3: Virka 1 sm i var och en av de följande 2 st, [1 sm, 2 lm, 2 st] om lm, 1 lm, *3 st om nästa lm, 1 lm*, upprepa *-* v runt, sluta med 1 sm i 2:a lm. Ta av garnet och fäst.**
Upprepa **-** till du gjort färgschemat 2 ggr, avsluta med 1 v med fg 1 = 24 varv.
Ta av garnet ganska långt och använd till monteringen.

MONTERING
Sy eller virka ihop arbetet enligt skisserna nedan.
Gör 4 garntofsar och fäst en i varje hörn.

Skriv din egen recension
Du recenserar:4-15. FOTPLÄD & KUDDE
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!