4-20. Pälskantad väst

Artnr
4-20

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Camilla Krogsgaard

GARNKVALITÉ Raggi och Tindra
GARNALTERNATIV Gästrike 4 tr
STORLEK, ÅR 2-4 (5-7) (6-8) 8-10 (10-12) år
STORLEK, CL 98-104 (110-116) 122-128 (134-140) 146-152 cl
BRÖSTVIDD 55-56 (57-58) 60-62 (64-67½) 71-74½ cm Kroppsmått
ÖVERVIDD 63 (66,5) 70,5 (76) 84 cm Plaggets mått
HEL LÄNGD 33 (37) 41 (45) 49 cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG,
fg. 1 250 (300) 350 (350) 350 g (Raggi)
fg. 2 50 (50) 60 (60) 60 g (Tindra)
STICKOR Nr 4
VIRKNÅL Nr 5½ eller 6 (välj grovlek på virknålen beroende på om du virkar löst eller fast)
TILLBEHÖR 2 st Hyske & hake
MASKTÄTHET 21 m och 28 v slätstickning på stickor nr 4 = 10 cm. Kontrollera masktätheten noggrant. Stämmer den inte, byt till grövre eller finare stickor

KANTMASKA
Den yttersta m i var sida = kantm stickas rät alla v

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m = Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät. Minska 1 m = Sticka 2 m tills.

VIRKFÖRKLARINGAR
Fast maska (fm): X Stick in nålen i 1 m och genom de båda maskbågarna, drag igenom garnet (2 m på nålen), omsl och drag garnet genom de båda m på nålen X. Upprepa mellan X och X.
Öglemaska (öglm): X Slå garnet omkring vänster pekfinger så att det bildas ett kryss på fingret = både fg 1 och 2. Stick in nålen i 1 fm på föregående v. Stick in nålen genom öglan på fingret och drag garnet genom fm på nålen. Gör ett omsl om nålen med endast fg 1 och drag garnet genom m på nålen X. Upprepa mellan X och X.

TIPS Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.

BAKSTYCKE
Lägg upp med fg.1 på st nr 4, 68(72)76(82)90 m och sticka slätst, 1:a v = avigs. När arb mäter 2½(4)3½(4)4 cm minskas 1 m innanför 1 kantm i var sida. Upprepa denna minskn med 2½(2½)3(3½)4 cm mellanrum totalt 3 ggr.
Sticka 2½(2½)3(3½)4 cm, därefter ökas 1 m i var sida innanför 1 kantm, med 2½(2½)3 (3½) 4 cm mellanrum 3 ggr.
Sticka tills arb mäter 20(23)26(29)30 cm och maska av för ärmhålen 3,2,2,2,1(3,3,2,2,1)3,3,3,2,1 (3,3,3,2,1)4,3,3,2,1 m i var sida. Sticka tills ärmhålen möter 13(14)15(16)19 cm och maska av för halsen de mittersta 14(14)16(18)20 m och sticka var sida för sig. Maska av vid halsen 1,1 m och därfeter de återstående m för axeln.
Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE/Vänster
Lägg upp med fg.1 på st nr 4 25(27)29(31)33 m och sticka slätst, 1:a v = avigs. På nästa v på räts ökas 1 m innanför kantm vid framkanten. Upprepa denna ökning på vartannat v ytterligare 8(8)8(9)11 ggr. OBS! Minska och öka i sidan som på bakst. När arbetet mäter 18(21)24(27)30 cm minskas för V-ringningen genom att sticka 2 m tills i bakre maskb på vartannat v 7(7)9(9)11 ggr och vart 8:e v 2(2)1(2)1 ggr. Sticka tills ärmhålet mäter som på bakst.
Maska av för axeln.

FRAMSTYCKE/Höger
Lägg upp och sticka lika vänster framst men åt motsatt håll och sticka m tills i främre maskbågarna vid minskn för V-et.

MONTERING & KANTER
Spänn upp delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt dem torka. Sy ihop axel- sidsömmar.
Kanter: Virka 1 v fm med fg.1 runt vardera ärmhål med nedtag mellan 1½ m och 2 v = ca 38(40)42(46)54 m. Vänd och virka tillbaka på avigsidan 1 öglm i varje fm. Virka ytterligare ett varv med öglm. Tag av garnet och sy till kanten.
Börja på vänster sidsömmen och virka runt hela plagget en lika kant som i ärmhålen = 50 (56) 62 (68) 75 fm på vardera framst, 40(42)46(48)54 fm på bakst och 17(17)19(21)23 m i nacken. Tag av garnet och sy till kanten.
Placering av hyske och hake: Sy fast den 1:a på framkantens insida, (där v-ringningen möts) och den 2:a ca 6 cm nedanför.

Skriv din egen recension
Du recenserar:4-20. Pälskantad väst
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!