4-22. Chanelinspirerad jeansjacka & Mini Raggi sockor

Artnr
4-22

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Categories: Mönster , Damplagg , Stickning
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Carin Green

GARNKVALITÉ Lady
GARNALTERNATIV
Fuga, Gästrike 3 tr, Big Verona
STORLEK, EUR 32-34 (36-38) 40-42 (44-46) 48-50
STORLEK XS (S) M (L) XL
BRÖSTVIDD 76/80 (84/88) 92/96 (100/104) 110/116 cm Kroppsmått
ÖVERVIDD 80 (88) 98 (104) 114 cm Plaggets mått
HEL LÄNGD 54 (56) 58 (60) 62 cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG 400 (450) 450 (500) 500 g
STICKOR Nr 3½ och nr 4
TILLBEHÖR 12 st knappar
MASKTÄTHET20 m slätst. på stickor nr 4 = 10 cm. Om masktätheten inte stämmer, byt till grövre eller tunnare stickor. 

RAGGSOCKOR
GARNKVALITÉ Mini Raggi (Stickas med dubbelt garn)
STORLEK 27/28 (29/31) 32/34 (35/36) 37/39 (41/43)
GARNÅTGÅNG 100 (100) 100 (100) 150 (150)g
STRUMPSTICKOR Nr 4
STICKFÖRKLARING  Stickas med dubbelt garn 

MASKTÄTHET 19 m slätstickning på stickor 4 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Om ej, byt till grövre eller finare stickor. Första och sista m stickas alltid rät = kantm. 1 öhpt = lyft 1, 1 r, drag den lyfta m över.

STICKFÖRKLARING
Mönster; över 15 m
Varv 1: 1 am, 3 rm tills., 1 am, 5 rm, 1 am, 3 rm tills, 1 am.
Varv 2 & 4: Rät över rät, avig över avig.
Varv 3: 1 am, 3 m i samma m, (omväxl. i främre och bakre maskbågen), 1 am, 5 rm, 1 am, 3 m i samma m, 1 am.
Upprepa från varv 1.

TIPS
Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.

BAKSTYCKE
Lägg upp 84(92)102(108)118 m på stickor nr 4 och sticka slätst. I 6(7)8(8)9 cm (OBS: Minska 1 m i var sida vart 6:e varv 2 ggr.) Nu stickas mönster enl. följ: 13(15)19(21)25 m slätst. 15m mönster, 24(28)30(32)34 m =mittparti, 15 m mönster, 13(15)19(21)25 m slätst. i 11 cm. Övergå till enbart slätst. När arb mäter 26(27)28(29)30 cm avm 4,3,1,1(4,3,1,1)5,3,1,1(6,3,1,1)7,3,1,1 m i var sida för ärmhål. När ärmhålet mäter 17(18)19(20)21 cm avm. de 24(26)28(30)32 mittersta m för halsen och sticka var sida för sig. Avm ytterligare 3m vid halsen. 1 avigt varv, maska av.

FRAMSTYCKE
Vänster: Lägg upp 41(45)49(53)57 m på stickor nr 4 och sticka slätst. i 6(7)8(8)9 cm. OBS: Minska på höger sida som bak. Nu stickas mönster enl. följ: 12(14)16(18)20 m slätst. 15 m mönster, 12(14)16(18)20 m slätst. i 11 cm. Övergå till enbart slätst. När arb mäter 26(27)28(29)30 cm avm 4,3,1,1(4,3,1,1)5,3,1,1(6,3,1,1)7,3,1,1 m på arb:s högra sida för ärmhål. När ärmhålet mäter 12(12)13(13)15 cm avm 8,2,2,1,1(9,2,2,1,1)9,2,2,1,1(11,2,2,1,1)11,2,2,1,1 m för halsringning. När arb är lika långt som bak, maska av.

FRAMSTYCKE
Höger: Stickas lika fast åt motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg upp 38(40)42(44)46 m på stickor nr 4 och sticka slätst. öka 1 m i var sida vart 8:e varv 7 ggr, därefter vart 6:e varv tills arb mäter 34(35)36(37)38 cm då avm 4,3(5,3)5,3(6,3)7,3 m i var sida. Därefter minskas 1 m i var sida vartannat varv tills kupan mäter 15(16)17(18)19 cm, maska av.

NEDERKANT/BAK
Plocka upp 1 m i varje m samt 2 m i var 4:e m och sticka slätst. i 9 cm därefter stickas resår i 2 varv, maska av.

NEDERKANT/FRAM
Plocka upp och sticka lika som bak.

NEDERKANT/ÄRMAR
Plocka upp och sticka lika som bak o fram.

FICKOR
Lägg upp 19 m och sticka slätst. med 1 mönsterrand i mitten (över 5m) i 6 cm sticka nu resår 1 rm, 1 am i 2 cm, maska av.

SLEIFAR, 4 st
Lägg upp 10 m och sticka slätst i 11 cm, sticka nu 2 m tillsammans i var sida innanför kantm. vartannat varv tills det återstår 2m drag tråden igenom dessa. Pressa försiktigt med svagt järn på alla delar.

MONTERING
Vänster framkant: Plocka upp 113(117)121(125)129 m på stickor nr 3 ½ och sticka resår 1 rm, 1 am i 7 varv. Maska av. Höger framkant: Plocka upp och sticka lika som vänster men här göres 6 knapphål på det 2:a varvet. Det 1:a göres 3 m uppifrån halsen och de andra med 15(15)16(16)17 m mellanrum. Knapphålsförklaring: Avm 2 m, på nästa varv lägger man upp 2 nya m över de avm. Sy ihop axelsömmarna med efterstygn. Krage: Plocka upp 111(115)117(121)125 m på stickor nr 3½ och sticka resår 1 rm, 1 am i 4 cm. Byt till stickor nr 4 och sticka tills kragen mäter 11(12)13(13)14 cm, maska av. Sy i knappar i framkanten samt i vardera slejf. Fäst axelklaffarna på ärmkupan och sy fast kupan. Fäst ärmarnas slejfar ovanför nederkanten och sy ihop ärm och sidsömmar med efterstygn. 

STRUMPA
Lägg med stickor nr 4 upp 28 (32) 36 (40) 44 (48) m och fördela dem på 4 stickor = 7 (7) 9 (10) 11 (12) m på varje sticka. Sticka resår tills arb mäter 17 (18) 19 (20) 21 (22) cm, sticka slätstickning i 2 v. Sticka sedan hälen över 1:a och 4:e stickans 14 (16) 18 (20) 22 (24) m. När hälen mäter 4 (4½) 4½ (5) 6 (6½) cm, stickas med början från rätsidan: 8 (10) 11 (12) 13 (14) r, 1 öhpt, 1r, vänd. Lyft 1 m, 3 (5) 5 (5) 5 (5) a, 2: a tills, 1 am, vänd. Lyft 1 m, 4 (6) 6 (6) 6 (6) rm öhpt, 1 rm vänd. Lyft 1 m, 5 (7) 7 (7) 7 (7) a, 2 am tills, 1 am, vänd. Fortsätt att sticka och vänd på detta sätt med 1 m mer för varje gång tills maskorna tar slut. Fördela resterande m på 2 stickor. Plocka upp 7 (8) 9 (10) 11 (12) m på var sida om hälen på 1:a och 4:e stickan. Sticka runt i slätstickning. Efter 1 varv börja minska de upplockade m på var sida om hälen: Sticka tills 2 m återstår på 1;a stickan, 2 m tills rät, sticka 2:a och 3:e stickan, på 4:e stickan görs 1 öhpt i början, sticka resterande m. Upprepa dessa minskningar vartannat varv till 28 (32) 36 (40) 44 (48) m återstår = 7 (8) 9 (10) 11 (12) m på var sticka som före hälen. Sticka rakt till hela foten mäter 12 (14) 16 (19) 21 (23) cm. Börja minska för tån: sticka till 3 m återstår på 1:a stickan, 2 rm tills, 1 rm. På 2:a stickan: sticka 1 rm, 1 öhpt. Sticka till 3 m återstår på 3:e stickan, 2 rm tills 1r. På 4.e stickan: sticka 1 rm, 1öhpt, sticka resterande m. Upprepa dessa minskningar vartannat varv till 8 m återstår. Drag garnet genom de återstående m och fäst väl. Den andra sockan stickas lika.

Skriv din egen recension
Du recenserar:4-22. Chanelinspirerad jeansjacka & Mini Raggi sockor
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!