5-02. ”SJÖRÖVAR” RANDIG TRÖJA & MÖSSA MED MATCHANDE HALSDUK

Artnr
5-02

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Katarina Segerbrand

GARNKVALITÉ Baby Pascal
GARNALTERNATIV Järbo 8/4, Gästrike 2 tr, Cortina 8/4, Mini Raggi. Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets
längd och andra stickor.
STORLEK, EUR 1-2 (4-6) 9-12 mån (1½-2) 3-4 år
STORLEK 56 (68) 80 (92) 104 cl
BRÖSTVIDD 43 (47) 51 (54) 56 cm Kroppsmått
ÖVERVIDD 52 (56) 61 (65) 67 cm Plaggets mått
LÄNGD 22 (26) 32 (36) 40 cm Plaggets mått

GARNÅTGÅNG TRÖJA

Fg.1 svart ca 50 (50) 50 (100) 100 g
Fg.2 vit ca 50 (50) 50 (100) 100 g
HALSDUK/LÄNGD ca 75 (75) 75 (80) 80 cm
HALSDUK/BREDD ca 5 (5) 7 (8) 8 cm
HUV.OMKR (pers) 36-37 (40-41) 46-47 (49-50) 51-52 cm

GARNÅTGÅNG MÖSSA OCH HALSDUK

Fg.1 svart ca 25 (25) 30 (30) 35 g
Fg. 2 vit ca 25 (25) 30 (30) 35 g
STICKOR Nr 2,5 och Nr 3
TILLBEHÖR 3 knappar till tröjan
MASKTÄTHET 27 m slätst på st 3 = 10 cm, 36 m resårst. på st 3 = 10 cm (arb ej utdraget) Kontrollera noga att masktätheten stämmer.
Stickar du för fast byt till en grövre sticka, stickar du för löst byt till en finare sticka.

TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken under arbetets gång.

STICKFÖRKLARINGAR
Öka 1 m = Lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 m.
Kantmaska. Den yttersta m i var sida = kantm, stickas rät alla v.

RANDNING
X 3 (3) 4 (4) 4 cm fg 2, sista v från avigsidan 3 (3) 4 (4) 4 cm fg 1, sista v från avigsidan X upprepa X X till arb slu

TRÖJA/BAKSTYCKET
Lägg med st 2½ och fg.1 upp 72 (78) 84 (90) 92 m och sticka rätst i 2 cm, (1:a v = avigs) sista v från avigsidan. Byt till st 3, slätst och randa enligt förklaring. Vid 20 (24) 30 (34) 38 cm avm för nacken de mittersta 18 (20) 24 (26) 28 m och var sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v 1-1 m. Avm rakt för höger axel vid 22 (26) 32 (36) 40 cm. På vänster axel stickas ytterl 6 räta v med st 2½ och den färg som i sista randen. Maska av rätt.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika bakstycket. Vid 18 (21) 27 (30) 34 cm avm de mittersta 14 (16) 20 (22) 24 m för halsen och var sida stickas för sig. Avm ytterl 2-1-1 m. Maska av rakt för höger axel när arb mäter 22 (26) 32 (36) 40 cm. På vänster axel stickas när arb. mäter 21 (25) 31 (35) 39 cm, 6 räta v med st 2½ och den färg som i sista randen (börja från avigs), maska av rät. OBS! På 3:e räta v görs 2 knapphål. Det första ca 2 cm från sidan, ett tredje görs i halskanten, som stickas efteråt och det andra mittemellan. Knapphål = 1 omslag, sticka ihop 2 m rät. På nästa v stickas omslag rät.

ÄRMAR
Lägg med st 2½ och fg. 1 upp 50 (52) 56 (60) 64 m och sticka rätst i 2 cm, (1:a v = avigs) sista v från avigs. Byt till st 3, slätst och randa enligt förklaring. När arb mäter 3 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökningen med 1 (1) 1 (1½) 1½ cm mellanrum tills det finns 66 (72) 78 (84) 90 m på stickan. När arb mäter 14 (16) 18 (22) 26 cm avm alla m elastiskt.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop höger axelsöm. Halskant: plocka från räts med st 2½ och samma färg som du har stickat axelknäppningen med upp 77 (85) 89 (97) 101 m och sticka 2 v rät, därefter resår 1 rm, 1 am i 2 (2) 2½ (3) 3 cm. Maska av i resår. Glöm inte det 3:e knapphålet mitt för de övriga på framst vänstra axel. Lägg knäppkanten omlott och sy i ärmarna. Beräkna ett ärmhålsdjup på 12 (13) 14 (15) 16 cm. Sy därefter ihop sid och ärmsömmarna, använd kantm till sömsmån. Sy i knappar. Pressa lätt på sömmarna. 

MÖSSA
Lägg med st 2½ och fg.1 upp 86 (96) 114 (122) 126 m och sticka resår 1 rm, 1 am i 2 (2½) 2½ (2½ (2½) 2½ cm. Byt till st 3, slätstickning och randa enligt förklaring. När arb mäter 11 (12) 13 (15) 17 cm, sista v från avigsidan minskar man för kullen, sticka 2 m tills v ut. Upprepa detta minsknings varv vartannat v ytterl 2 ggr. Sticka 1 v. Tag av garnet och träd tråden igenom m.

MONTERING
Sy ihop mössan med kantm till sömsmån. Gör en boll i fg 2 och fäst i toppen på mössan.

HALSDUK
Lägg med st 3 och fg.1 upp 27 (27) 29 (29) 31 m och sticka resår 1 rm, 1 am, (1:a v = avigs). Randa enligt följande: X 2 cm fg 2, sista v från avigsidan, 2 cm fg 1 X upprepa X X 15 (15) 15 (16) 16 ggr. Maska av i resår.

Skriv din egen recension
Du recenserar:5-02. ”SJÖRÖVAR” RANDIG TRÖJA & MÖSSA MED MATCHANDE HALSDUK
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!