5-06. 50-TALSTRÖJA MED MÖSSA

29,00 kr
I lager
Art. nr
5-06
Paketpris 29,00 kr

5-06. 50-TALSTRÖJA MED MÖSSA

Designer: Katarina Segerbrand

Foto: Lasse Åbom

Version: 1

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Lady
GARNALTERNATIV Gästrike 3 tr, Fuga Tänk på att garnåtgången kan variera vid
byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor.
STORLEK/ÅR 1½-2 (3-4) 5-6 (7-8) 9-10 (11-12) år
CENTILÅNG 92 (104) 116 (128) 140 (152) cl
BRÖSTVIDD 54 (56) 58 (62) 67½ (74½) cm Kroppsmått
ÖVERVIDD 73 (75) 77 (81) 87 (95) cm Plaggets mått
LÄNGD 40 (44) 46 (50) 54 (56) cm Plaggets längd
MÖSSA 49-50 (51-52) 53 (53) 54 (54) cm Huvud omkrets
GARNÅTGÅNG TRÖJA
FG 1. 200 (200) 250 (250) 300 (350) g
FG. 2 50 (50) 50 (50) 50 (50) g
GARNÅTGÅNG MÖSSA
FG. 1 40 (40) 40 (40) 40 (40) g
FG. 2 10(10) 10 (10) 10 (15) g
STICKOR Nr 3½ och Nr 4
MASKTÄTHET 20 m och 32 v strukturstickning på st 4 = 10 cm Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Stickar du för fast byt till en grövre sticka, stickar du för löst byt till en finare sticka.

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.