5-10. AVIGSTICKAD MÖSSA OCH RIBBSTICKAD KRAGE MED STORA KNAPPAR

Artnr
5-10

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Camilla Krogsgaard

GARNKVALITÉ Raggi
GARNALTERNATIV  Gästrike 4 tr Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor.
GARNÅTGÅNG M (L)
Fg. 1 (grön) ca 40 (50) g
Fg. 2 (grå) ca 40 (50) g
Fg. 3 (blå) ca 40 (50) g
STICKOR Nr 4½
TEXT & GRADERING Camilla Krogsgaard
MASKTÄTHET 14 m avigstickning på st 4½ = 10 cm
Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om ej, byt till grövre eller finare stickor.

HALSKRAGE
GARNÅTGÅNG Ca 160 g
STICKOR Nr 6
TILLBEHÖR 5 stora knappar (ca 2 cm i diameter)

FÖRKLARING
Första och sista m stickas alltid rät = kantm.
Öka 1m = Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Minska 1 m = Sticka 2 m tills.

RÄNDER
Varv 1 & 2: Med fg 2 stickas avigst
Varv 3 & 4: Med fg 3 stikas avigst
Varv 5 & 6: Med fg 1 stickas avigst
Upprepa dessa 6 v hela tiden.

STICKTEKNIK
Hela mössan stickas i dubbelt garn.

TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.

MÖSSA
Öronlapp: Lägg upp 6 m med fg.1 på st 4½ och sticka 2 v avigst, 1: v = avigsidan, (avigsidan; sticka alla v rät, rätsidan; sticka alla v avigt. Öka 1 m vart 3:e v innanför kantm i var sida tills 14 m erhållits. Öka därefter vart 5:e v tills 18 m erhållits.
Avsluta arbetet när det mäter ca 11(12) cm. Sätt arb. på en nål och sticka en lika del. Lägg upp på avigsidan med nästa färg i randningen 5 (6) m, sticka med höger öronlapp, lägg upp 21(26) m, sticka med vänster öronlapp, lägg upp 5 (6) m = 67 (74) m. Forsätt sticka avigst = räts på arbetet. Sticka ytterligare 11(13) cm. Sticka därefter (på avigsidan) 1 kantm, * 2 m tills, 5 m* Sticka mellan * och * varvet ut. Sticka 3 v. Sticka 1 kantm, *2 m tills, 3 m*. Sticka mellan * och * varvet ut. Sticka 1 v. Sticka 1 kantm, *2 m tills, 2 m*. Sticka mellan * och * varvet ut. Sticka 1 v. Sticka 1 kantm, *2 m m tills, 1 m*.
Sticka mellan * och * varvet ut. Sticka 1 v. Sticka ihop alla m 2 och 2. Sticka 1 v. Sticka ihop alla m 2 och 2. Sticka 2 v och klipp därefter av garnet och dra det igenom de återstående m. Fäst alla trådar väl och sy ihop mössan mitt bak. Virka 1 v fastm. utmed ytterkanten. Gör ev en liten tofs och sy på mitt på kullen.


STICKTEKNIK
OBS! Halsvärmare stickas resår i dubbelt garn.

HALSKRAGE
Lägg upp 56 m med fg.1 och sticka resår 2 rm 2 am innanför 1 kantm på 1 :a v. 1 :a v = avigs. Sticka 4 cm och gör 1 knapphål innanför 4 m i vänster sida på avigs. Gör ytterligare 4 knapphål med 6 cm mellanrum. Sticka därefter 4 cm och när arbetet mäter 32 cm maskas av, lagom löst, i resår. Knapphål: Maska av 1 m och lägg upp 1 m på nästa v.
Sy i 5 knappar på motsatt sida om knapphålen.

Skriv din egen recension
Du recenserar:5-10. AVIGSTICKAD MÖSSA OCH RIBBSTICKAD KRAGE MED STORA KNAPPAR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!