5-12. VÄSTJUMPER MED SJALKRAGE

Artnr
5-12

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Katarina Segerbrand

GARNKVALITÉ Gästrike 2 tr
GARNALTERNATIV Järbo 8/4, Cortina 8/4, Junior Raggi. Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor.
STORLEK, EUR XS (S) M (L) XL
STORLEK 32-34 (36-38) 40-42 (44-46) 48-50
BRÖSTVIDD 76-80 (84-88) 92-96 (100-104) 110-116 cm Kroppsmått
ÖVERVIDD 94 (102) 110 (118) 128 cm Plaggets mått
LÄNGD 56 (57) 58 (59) 60 cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG 200 (200) 250 (300) 350 g
STICKOR Nr 7
TILLBEHÖR 4 knappar
MASKTÄTHET 14 m slätst på st 7 = 10 cm Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Stickar du fast byt till en grövre sticka, stickar du löst byt till en finare sticka.
Kantmaska: Den yttersta m i var sida = kantm, stickas rät alla v.

FÖRKLARINGAR
OBS! Tänk på att maska av löst (för att förhindra att kanten rullar sig).

BAKSTYCKET
Lägg med st 7 upp 67 (73) 79 (85) 91 m och sticka 1 v rät, (1:a v = avigs). Därefter stickas slätst. När arb. mäter 30 (30) 31 (31) 32 cm lägger man upp för ärm 3-3-3 m i var sida vartannat v, när alla m är ökade stickas de 4 yttersta m i var sida räta alla v. Vid 53 (54) 55 (56) 57 cm sneddas för axeln i var sida vartannat v 11-11-10 (12-12-11) 13-13-12 (14-14-13) 15-15-14 m. Vid 55 (56) 57 (58) 59 cm avm. för nacken de mittersta 19 m och var sida stickas för sig. Avm ytterl. 1 m.
Den andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE
Vänster: Lägg med st 7 upp 23 (26) 29 (32) 35 m och sticka 1 v rät, (1:a v = avigs). Därefter stickas slätst. När arb. mäter 30 (30) 31 (31) 32 cm lägger man upp för ärm 3-3-3 m i sidan vartannat v. När alla m är ökade stickas de 2 yttersta m i sidan räta alla v. När arbetet mäter 53(54)55(56)57 cm avm för axeln som på bakst.

FRAMSTYCKE
Höger: Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

SJALKRAGE
Vänster sida: Plocka från räts med början från mitten av nacken med st 7 upp 12 m för nacken, 1 m i varje v, hoppa över ca vart 11:e v utmed framkanten. Sticka slätst (1:a v = avigt). Lägg upp 1 ny m vid nacken och sticka den rät alla v (=kantm).
När arb. mäter 8 cm ökas 14 m jämt fördelat över de yttersta (från nacken räknat) 22 m. När kragen mäter 16 cm, sista v från rätsidan. Maska av rät från avigsidan. Höger sida: Stickas lika vänster men åt motsatt håll. På 4:e v från räts. görs 2 knapphål. Det nedersta 4 m från nederkanten och det andra ca 10 cm från nederkanten. Knapphål: 1 omslag, sticka ihop 2 m rät.
På nästa v stickas omslag rät. Upprepa detta knapphålsvarv när det återstår 2 v.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axlarna. Sy ihop kragen mitt bak, tänk på att den skall vikas utåT. Sy ihop sidorna., använd kantm till sömsmån. Pressa lätt på sömmarna. Sy i knappar.

Skriv din egen recension
Du recenserar:5-12. VÄSTJUMPER MED SJALKRAGE
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!