5-15. SLIPOVERTUNIKA ”GLIMMAR SOM FISKFJÄLL”

Artnr
5-15

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Camilla Krogsgaard

GARNKVALITÉ Lady & Glänsa
GARNALTERNATIV Fuga, Gästrike 3 tr, Ullgarn sw. Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor.
STORLEK. EUR 32/34 (36/38) 40/42 (44/46) 48/50
STORLEK XS (S) M (L) XL
BRÖSTVIDD 76/80 (84/88) 92/96 (100/104) 110/116 cm Kroppsmått
ÖVERVIDD 92 (100) 108 (120) 130 cm Plaggets mått
HEL LÄNGD 91 (93) 95 (97) 99 cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG/LADY 400 (450) 450 (500) 550 g
GARNÅTGÅNG/GLÄNSA 250 (250) 250 (300) 300 g
STICKOR Nr 4 och 6-6½
MASKTÄTHET 15 m slätstickning på st 6 - 6½ = 10 cm
Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om ej, byt till grövre eller finare stickor.

FÖRKLARING
Första och sista m stickas alltid rät = kantm.
Öka 1m = Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Minska 1 m = Sticka 2 m tills.
Fg.1 = 1 tråd Lady
Fg.2 = 1 tråd Lady och 1 tråd Glänsa

BAKSTYCKE
Lägg upp på st 4 med fg.1, 94 (102) 110 (122) 130 m och sticka 6 cm resår, 2rm, 2 am. 1:a v = avigs. Sticka därefter slätst. med fg.2 och st 6 (2 trådar tills). Minska 28(30)32(36)36 m jämt fördelade = 66(72)78(86)94 m. Byt till st 6 och sticka slätst med fg. 2. När arb. mäter 65(67)68(70)71 cm ökas 1 m i var sida på vartannat v 3 ggr = 72(78)84(92)100 m. Sticka tills ärmen från sista ökn mäter 22(22)23(23)24 cm. Maska av för halsen de mittersta 16(18)18(20)20 m och sticka var sida för sig. Maska av för halsen på vartannat v 2,1 m. Maska av för axeln de återstående 25(27)30(33)37 m. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka som på bakst tills arb mäter 62(63)65(66)68 cm. Sättför V-ringningen de mittersta 2 m på 1 nål och sticka var sida för sig. Vänster sida. Sticka 2 m tills innanför kantm i främre m bågarna vartannat v 2 ggr, vart 4:e v 6 ggr och därefter vart 6:e v tills 25(27)30(33)37 m återstår. OBS! Öka för ärmarna som på bakst. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll och sticka m tills i bakre maskbågarna vid avm för V-et. Maska av axeln vid samma höjd som på bakstycket.

MONTERING
Montering 6 framkanter: Spänn upp delarna mellan fuktiga dukar efter deangivna måtten och låt dem torka. Sy ihop höger axelsöm och plocka upp med fg 1 på st 4, 58(60)60(62)62 m utmed vänster sida på v-et = ca 1 m i varje v, de 2 m på nålen längst ner i V-et, 57(59)59(61)61 m på höger sida och 33(33)37(37)37 m på bakst = 150(154)158(162)162m. Sticka resår 2 rm, 2 am. OBS! De 2 m på mitten av framst = 2 rm. Sticka 3 m tills avigt på varsida om dessa m på vartannat v. Sticka tills resåren mäter 4 cm. Maska av i resår på rätsidanlagom fast. Sy ihop vänster axelsöm och resårkanten. Plocka upp på samma sätt utmed ärmarna 108(108)110(110)112 m och sticka resår i 6 cm. Maska av i resår. Sy ihop sidsömmar och resårkant. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:5-15. SLIPOVERTUNIKA ”GLIMMAR SOM FISKFJÄLL”
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!