5-18. PARISISK LÅNGKOFTA, MÖSSA OCH LÅNG HALSDUK

Artnr
5-18

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1

KOFTA
GARNKVALITÉ
Lady och Järbo Mohair
GARNALTERNATIV Fuga, Gästrike 3 tr, Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor.
EUR 32/34 (36/38) 40/42 (44/46) 48/50
STORLEKAR XS (S) M (L) XL
BRÖSTVIDD 76/80 (84/88) 92/96 (100/104) 110/116 cm Kroppsmått
ÖVERVIDD 88 (96) 104 (116) 126 cm Plaggets mått
HEL LÄNGD 86 (88) 90 (92) 94 cm Plaggets mått
ÄRMLÄNGD 47 (48) 49 (50) 51 cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG
Fg.1 (brun), Lady 450 (450) 500 (500) 550 g
Fg.2 (svart), J. Mohair 100 (100) 100 (100) 150 g
STICKOR Nr 3½ och nr 4
MASKTÄTHET20 m slätstickning på st 4 = 10 cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om ej, byt till grövre eller finare stickor. 

BASKER
GARNKVALITÉ Lady
GARNALTERNATIV Fuga, Gästrike 3 tr, Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor.
GARNÅTGÅNG 50 g
STICKORNr 3 och nr 4 

HALSDUK
GARNKVALITÉ Lady & Järbo Mohair
GARNALTERNATIV Fuga, Gästrike 3 tr,  Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor.
LÄNGD Ca 230 cm
GARNÅTGÅNG Lady, brun ca 80 g  Järbo mohair svart ca 40 g
STICKOR Nr 4 och nr 4½
MASKTÄTHET 18 m slätstickning på st 4½= 10 cm (Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om ej, byt till grövre eller finare stickor).

FÖRKLARING
Första och sista m stickas alltid rät = kantm.
Öka 1 m = Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Minska 1 m = Sticka 2 m tills.
Randning: X 6v med fg 2 och 16 v med fg 1 X. Upprepa mellan X och X hela tiden 

BAKSTYCKE
Lägg upp på st 4 med fg.1, 91(99)107(119)129 m och sticka 7 v resår, 1 rm, 1 am. 1:a v = avigs. Minska 1 m på sista v i ena sidan. Sticka slätst. i 8 v och därefter randning. När arbetet mäter 65(66)67(68)69 cm avmaska för ärmhålen 5,2,1,1,1(5,2,1,1,1) 5,3,2,1,1(5,3,2,2,1,1)5,4,3,2,1,1 m i var sida. Sticka tills ärmhålen mäter 8(19)20(21)22 cm. Maska av för halsen de mittersta 20(20)20(22)24 m och därefter ytterligare 2,2 m på vartannat v. Maska av för axeln. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.

HÖGER FRAMSTYCKE
Lägg upp på st 4 och med fg.1, 42(46)50(56)61 m. Sticka resår som på bakst, stäm resåren i sidan. När arb. mäter 48(49)50(51)52 cm minskas 1 m innanför kantm. på höger rätsida. Upprepa denna minskning vart 4:e v 1 gång, vart 6:e v 2 ggr och därefter vart 8 :e v tills 21(24)26(29)31 m återstår. Maska av för ärmhålet och för axeln vid samma höjd som på bakstycket.

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika vänster framstycke men åt motsatt håll.

ÄRM
Lägg upp på st 3½ och med fg.1, 50(52)54(56)58 m och sticka resår som på bakst. Byt till st 4 och sticka 4 v slätst och därefter randning. När arbetet mäter 8 cm ökas 1 m innanför kantm. i var sida. Upprepa denna ökning vart 4:e cm tills 66(70)72(76)80 m erhållits. Sticka tills arbetet mäter 47(48)49(50)51 cm och maska av i var sida 3,3,2(3,3,2)4,3,2(4,4,3) 4,4,3 m och därefter 1 m i var sida på vartannat v tills 20 m återstår. Maska av i var sida 2,2 m och de återstående 12 m på en gång. Sticka den andra ärmen lika.

MONTERING
Framkanter: Spänn upp delarna mellan fuktiga dukar efter deangivna måtten och låt dem torka. Sy ihop höger axelsöm. Börja nertill på höger framstycke ochplocka upp med fg.1 på st 3½, 3 m över 4 v utmed framkanten och 1 m i varje m i nacken. Sticka 7 v resår och maska av ej för fast i resår. Plocka upp utmed vänster framstycke och stickalika men åt motsatt håll. Knytband: Börja på räts ca: 5 cm under den första minskn. vid framkanten och plocka upp på rätsidan innanför resårkanten med fg.1 på st 3½, 9 m och sticka resår i 25 - 30 cm. Maska av. Sticka en lika del på motsatt sida. Fickor: Lägg upp med fg.1 på st 3½, 29 m och sticka 5 v resår som på bakst. Byt till st 4 och sticka slätst. När arb. mäter 6 cm stickas 6 v med fg.2. Sticka därefter med fg.1 tills arb. mäter 14 cm. Maska av. Sticka en lika ficka. Vik in sömsmåı nertill och på sidorna och sy i fickorna enligt bild. Sy ihop vänster axelsöm, sy ärmarna i ärmhålen och sy ihop sid- och ärmsömmar. 

BASKER
Lägg upp 90 m på st 3½ och sticka 7 v resår 2 rm, 2 am. Byt till st 4 och sticka släts. Efter 2 v ökas: Sticka innanför kantm *4 m, öka 1 m*. Upprepa mellan * och * varvet ut. Sticka 5 v och öka 1 m rakt över de förregående ökningar varvet ut = Sticka 5 m och öka 1 m . Sticka 7 v. Minska innanför kantm * 4 m, 2 m tills*. Sticka mellan * och * varvet ut. Sticka 7 v. Minska innanför kantm * 3 m, 2 m tills*. Sticka mellan * och * varvet ut. Sticka 7 v. Minska innanför kantm * 2 m, 2 m tills*. Sticka mellan * och * varvet ut. Sticka 5 v. Minska innanför kantm * 1 m, 2 m tills*. Sticka mellan * och * varvet ut. Sticka 3 v. Minska innanför kantm * 2 m tills*. Sticka mellan * och * varvet ut. Sticka 1 v. Sticka alla m tills 2 och 2. Sticka 1 v. Ta av garnet och dra det genom m. Sy ihop sömmen mitt bak och fäst trådarna mycket noga. Gör ev en liten tofs och sy på den mitt på baskern. 

RÄNDER
Fg.2: Sticka 8 v slätst.
Fg.1: Sticka 8 v slätst.

HALSDUK
Lägg upp 29 m på st 3 med fg.1 och sticka 10 cm i resår 1 rm, 1 am. Sticka därefter slätst. Börja med att sticka 5 v med fg.1 och minska 4 m jämt fördelade på 1:a v. Sticka ränder och när arbetet mäter ca 210 cm (avsluta som början på arb.) minskas 4 m på räts av arbetet och därefter stickas 10 cm resår med fg 1 på 29 m. Maska av lagom löst.

Skriv din egen recension
Du recenserar:5-18. PARISISK LÅNGKOFTA, MÖSSA OCH LÅNG HALSDUK
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!