5-23. LEDIG BASTRÖJA

Artnr
5-23

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Katarina Segerbrand

GARNKVALITÉ Fuga
GARNALTERNATIV Lady, Gästrike 3 tr. Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor.
STORLEK, EUR XS (S) M (L) XL
STORLEK (164 cl) 44-46 (48-50) 52-54 (56-58)
BRÖSTVIDD (76-80) 82-86 (88-92) 96-100 (104-108) 120-116 cm Kroppsmått
ÖVERVIDD (92) 101 (108) 115 (125) cm Plaggets mått
LÄNGD (58) 60 (62) 64 (66) cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG (350) 350 (400) 450 (500) g
STICKOR Nr 5 och Nr 6
MASKTÄTHET 17 m slätst på st 6 = 10 cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Stickar du fast byt till en grövre sticka, stickar du löst byt till en finare sticka.

FÖRKLARINGAR
Kantmaska: Den yttersta m i var sida = kantm, stickas rät alla v.
Öka 1 m: lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 m.

BAKSTYCKET
Lägg med stickor 5 upp 80(88)94(100)108 m och sticka 1 v avigt, 1 v rät, 1 v avigt, 2 v rät, (1:a v = avigs).
Byt till st. 6 och slätst. När arb mäter 38(39)40(41)43 cm avm för ärmhålet vartannat v i var sida 2-2-1 m.
Vid 56(58)60(62)64 cm avm för nacken de mittersta 20(22)22(24)24 m och var sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v 1-1 m.
Avm rakt för axeln vid 58(60)62(64)66 cm. Den andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika bakstycket. Vid 48(50)52(54)56 cm avm de mittersta 14(16)16(18)18 m för halsen och var sida stickas för sig. Avm ytterl 2-2-1 m. Avm rakt för axeln vid samma mått som på bakstycket.

ÄRMARNA
Lägg med st. 5 upp 42(44)44(46) 46 m och sticka 1 v avigt, 1 v rät, 1 v avigt, 2 v rät, (1:a v = avigs). Byt till st. 6 och slätst. När arb. mäter 2½ cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökningen med 2½ cm mellanrum tills det finns 72(74)76(78)82 m på stickan. När arb. mäter 45(46)47(48)49 cm, maska av 2-2-1 m vartannat varv i var sida för ärmhål.
Sticka 1 v avigt. Maska av, ej för fast.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop höger axelsöm.
Halskant: Plocka från räts. med st 5 upp 81(85)85(89)89 m och sticka 1 v rät fr avigs, därefter stickas slätst i 3½ cm, sista v från avigs. Maska av rät. Sy ihop vänster axelsöm och halskant. Sy i ärmarna. Sy därefter ihop sid och ärmsömmarna, använd kantm till sömsmån. Pressa lätt på sömmarna.

Skriv din egen recension
Du recenserar:5-23. LEDIG BASTRÖJA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!