5-25. STOR DUK MED CIRKLAR AV BLOMMOR

Artnr
5-25

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Categories: Mönster , Interiör , Virkning , Dukar
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Gunilla Olmarker

GARNKVALITÉ Järbo 8/4 alt Viol 12/3
GARNALTERNATIV  Järbo 12/3
STORLEK Diameter ca 12 cm i Järbo 8/4 och ca 8,5 cm i Viol
GARNÅTGÅNG 150 g Järbo 8/4 räcker till 28 motiv och 100 g Viol räcker till 60 motiv
VIRKNÅL Nr 2 till Järbo 8/4 och nr 1,50 till Viol

VIRKFÖRKLARING
Luftmaska = lm. Gör 1 ögla, x stick ner virknålen och drag upp 1 m. upprepa från x tills önskat antal lm erhållits
Fast maska = fm. Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag genom m.
Stolpe = st. Gör ett omslag om virknålen och stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m ( 3 m på nålen), drag genom 2 m 2 ggr.
Luftmaskbåge = lmb.
Dubbelstolpe = dst: Gör 2 omslag omvirknålen och stick ner den i en avf öregående varvs m och drag upp 1m (4mpånålen), drag genom 2 m 3ggr.
Tre-dubbelstolpe = tre-dst.
Gör tre omslag om virknålen och stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m ( 5 m på nålen), drag genom 2 m 4 ggr.
Picot = 5 lm, 1 fm i den sist virkade st.

1:a motivet
DUK
Lägg upp 6 lm, slut dem till en ring med 1 sm.
Varv 1: 1 lm, virka sedan 12 fm om lm-ringen, sluta med 1 sm i 1:a fm.
Varv 2: 4 lm ( =1:a st + 1 lm), X 1 st i nästa fm, 1 lm, upprepa från X, sluta med 1 sm i 3:e lm i början.
Varv 3: 1 lm, 1 fm mellan 1:a och 2:a st, 3 lm, X 1 fm om nästa lm, 3 lm, upprepa från X, sluta som v 1.
Varv 4: sm till 1:a lmb, X 3 tredst tills om lmb (= spara sista genomdraget på de  2 första tredst och dra genom dem samtidigt med sista genomdraget på 3:e tredst, 1:a tredst på v virkas som 5 lm), 6 lm, upprepa från X, sluta med 1 sm i 1:a tredst-gruppen.
Varv 5: 2 sm upp på 1:a lmb, 1 lm, X 1 fm + 5 lm + 1 fm om lmb, 8 lm, 1 fm + 5 lm + 1 fm om nästa lmb, 5 lm, upprepa från X, sluta som v 1.
Varv 6: 2 sm upp på 1:a lmb, 1 lm, 1 fm om lmb, x 5 st + 1 picot (= 5 lm och 1 fm i den sist virkade st)
+ 5 st om lmb av 8 lm, 1 fm om nästa lmb, (5 lm, 1 fm om nästa lmb) 2 ggr, upprepa från X,
sluta som v 1, tag av garnet.
Virka övriga motiv lika, men virka ihop dem med varandra på sista v, vid picoterna i hörnen och vid
de 2 lmb utmed sidan, i stället för de 5 lm virkas: 2 lm, 1 sm om motsvarande picot eller lmb på föregående motiv, 2 lm.
Virka 6 motiv runt det 1:a motivet , runt de 6 motiven virkas 12 motiv fast, runt de 12 motiven virkas 18 motiv, runt de 18 motiven virkas 24 motiv och runt de 24 motiven virkas 30 motiv.

Skriv din egen recension
Du recenserar:5-25. STOR DUK MED CIRKLAR AV BLOMMOR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!