5-28. JULGRANSDEKORATION, JULSTJÄRNA & BRICKDUK

Artnr
5-28

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Categories: Mönster , Virkning , Högtider , Dukar
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Gunilla Olmarker

HJÄRTAN
GARNKVALITÉ Järbo 8/4 eller Viol 12/3
GARNALTERNATIV Cortina 8/4 och Järbo 12/3
STORLEK Stort hjärta, ca 8 x 10 cm i Järbo 8/4
GARNÅTGÅNG Ca 150 g räcker till 8 st hjärtekorgar i Järbo 8/4
VIRKNÅL Nr 2 till Järbo 8/4
STORLEK Små hjärtan, ca 5 x 6 cm i Viol 12/3
GARNÅTGÅNG Ca 100 g räcker till 55 små hjärtan i viol 12/3
VIRKNÅL Nr 1.5 till Viol 

JULGRANSSTJÄRNOR
GARNKVALITÉ Viol 12/3
GARNALTERNATIV Järbo 12/3
STORLEK Ca 8 cm
GARNÅTGÅNG Ca 100 g räcker till ca 55 st julgransstjärnor.
VIRKNÅL Nr 1,5 

JULKULA
GARNKVALITÉ Järbo 8/4
GARNALTERNATIV Cortina 8/4
STORLEK Ca 12 cm
GARNÅTGÅNG Ca 150 g räcker till ca 16 st julgranskulor
VIRKNÅL Nr 2 

ÄNGEL
GARNKVALITÉ Järbo 8/4
GARNALTERNATIV Cortina 8/4
STORLEK Ca 11 cm
GARNÅTGÅNG Ca 150 g räcker till ca 12 änglar
VIRKNÅL Nr 1,75
TILLBEHÖR Syntetvadd 

ADVENTSSTJÄRNA
GARNKVALITÉ Viol 12/3
GARNALTERNATIV Järbo 12/3
STORLEK 26,5 x 26,5 ca cm (från udd till udd)
GARNÅTGÅNG 100 g Viol räcker till 3 stommar
VIRKNÅL Nr 1,25
VIRKFASTHET 4 varv = 5,6 cm
TILLBEHÖR Stomme (Förfrågningar om stommen Åredalens trådprodukter tel. 0647-611003) 

BRICKDUK
GARNKVALITÉ Järbo 8/4 alt. Viol 12/3
GARNÅTGÅNG 150 g Järbo 8/4 räcker till 28 motiv. 100 g Viol 12/3 räcker till 60 motiv
GARNALTERNATIV Järbo 12/3
STORLEK Ca 12 cm i diameter i Järbo 8/4 och ca 8,5 cm i diameter i Viol 12/3
VIRKNÅL Nr 2 till Järbo 8/4 och nr 1,50 till Viol 12/3

VIRKFÖRKLARING
Luftmaska = lm. Gör 1 ögla, x stick ner virknålen och drag upp 1 m. upprepa från x tills önskat antal lm erhållits
Fast maska = fm. Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag genom m.
Stolpe = st. Gör ett omslag om virknålen och stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m ( 3 m på nålen), drag genom 2 m 2 ggr.
Luftmaskbåge = lmb.
Dubbelstolpe = dst: Gör 2 omslag om virknålen och stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m ( 4 m på nålen), drag genom 2 m 3 ggr.
Tre-dubbelstolpe = tre-dst. Gör tre omslag om virknålen och stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m ( 5 m på nålen), drag genom 2 m 4 ggr.
Halvstolpe = hst, Gör ett omslag om virknålen och stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (3 m på nålen), drag genom alla m.
Picot = 5 lm, 1 fm i den sist virkade st. 

HJÄRTAN
Lägg upp 3 lm.
Varv 1: 1 fm i 2:a lm från nålen, 1 fm i nästa lm, vänd.
Varv 2: 1 lm, virka sedan 2 fm i var och en av de 2 fm. I fortsättningen vänds alla v med 1 lm.
Varv 3: 4 fm.
Varv 4: 2 fm i 1:a fm, 2 fm, 2 fm i sista fm.
Varv 5: 6 fm.
Varv 6: 2 fm i 1:a fm, 4 fm, 2 fm i sista fm.
Varv 7: 8 fm.
Varv 8: 2 fm i 1:a fm, 6 fm, 2 fm i sista fm.
Fortsätt på detta sätt att öka 1 fm i var sida vartannat v till det finns 22 fm på v. Virka rakt i ytterligare 3 v. På nästa v börjar man virka var del för sig: 9 fm, minska 1 fm (= stick nålen i nästa fm, drag upp 1 m, stick nålen i nästa fm, drag upp 1 m, drag garnet genom de 3 m på nålen), vänd, 8 fm, minska 1 fm, vänd, 7 fm, minska 1 fm, vänd, 6 fm, minska 1 fm, vänd, minska 1 fm, 3 fm, minska 1 fm, vänd, minska 1 fm, 1 fm, minska 1 fm, tag av garnet.
Virka andra delen lika men spegelvänt, man börjar alltså med att minska 1 fm.
Sätt i en upphängningstråd.

HJÄRTEKORG
Virka 2 st hjärtan.
Lägg dem mot varandra och virka ihop dem med 1 v sm, virka 1 sm i varje v från v 22 och nedför sidan, 2 sm i botten och uppför nästa sida. Sätt i en upphängningstråd. 

JULGRANSSTJÄRNOR 

STJÄRNA 1
Lägg upp 6 lm, slut dem till en ring med 1 sm.
Varv 1: (1 st om lm-ringen, 3 lm) 6 ggr, 1:a st på v virkas som 3 lm, sluta detta och följande v med 1 sm i 3:e lm i början. 
Varv 2: X 1 st i st , 2 st + 2 lm + 2 st om lmb, upprepa från X.
Varv 3: Börja detta och följande v med sm till de första 2 lm, X 2 st +2 lm + 2 st om de 2 lm, 4 lm, upprepa från X.
Varv 4-5: X 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm, 11 lm, upprepa från X.
Varv 6: X 2 st om de 2 lm, 5 lm, 1 sm + 6 lm + 1 sm + 5 lm + 1 sm i den sist virkade st, 2 st om samma 2 lm som föregående 2 st, 6 lm, 1 fm + 4 lm + 1 fm i den mittersta av de 11 lm på v 4, 6 lm, upprepa från X.

STJÄRNA 2
Lägg upp 12 lm, slut dem till en ring med 1 sm.
Varv 1: 1 lm, virka sedan 24 fm om lm-ringen, sluta med 1 sm i 1:a fm.
Varv 2: 4 lm (= 1:a st + 1 lm), X 1 st i nästa fm, 1 lm, upprepa från X, sluta med 1 sm i 3:e lm i början.
Varv 3: X 1 st i st (1:a st på v virkas som 3 lm), 1 st om lm, upprepa från X, sluta som v 2.
Varv 4: X 1 st, 1 lm, 1 st i nästa st, 5 lm, hoppa över 2 st, upprepa från X, sluta som v 2.
Varv 5: sm till lm mellan st, X 1 dst om lm (1:a dst på v virkas som 4 lm), 5 lm, 1 sm + 6 lm + 1 sm + 5 lm + 1 sm i den sist virkade dst, 4 lm, 2 fm om lmb, 4 lm, upprepa från X, sluta med 1 sm i 4:e lm i början. Stärk stjärnorna lätt med spraystärkelse, sätt i upphängningstråd. 

JULKULA 1
1: a delen: Lägg upp 6 lm, slut dem till en ring med 1 sm.
Varv 1: 1 lm, virka sedan 12 fm om lm-ringen, sluta med 1 sm i 1:a fm.
Varv 2: 4 lm (= 1:a st + 1 lm), X 1 st i nästa fm, 1 lm, upprepa från X, sluta med 1 sm i 3:e lm i början.
Varv 3: 1 lm, 1 fm mellan 1:a och 2:a st, 3 lm, X 1 fm om nästa lm, 3 lm, upprepa från X, sluta som v 1.
Varv 4: sm till 1:a lmb, X 3 tredst tills om lmb (= spara sista genomdraget på de 2 första tredst och dra genom dem samtidigt med sista genomdraget på 3:e tredst, 1:a tredst på v virkas som 5 lm), 4 lm, upprepa från X, sluta med 1 sm i 1:a tredst-gruppen.
Varv 5: 1 sm upp på 1:a lmb, 1 lm, X 1 fm om lmb, 7 lm, upprepa från X, sluta som v 1, tag av garnet.
Virka 2:a delen lika, men den virkas ihop med 1:a delen på v 5, istället för de 7 lm virkas: 3 lm, 1 sm om motsvarande 7 lm på 1:a delen, 3 lm, virka så långt att kulan kan läggas i, fortsätt sedan att virka till alla lmb är hopvirkade.

JULKULA 2
Lägg upp och virka v 1 – 4 som till kula 1.
Varv 5: 1 sm upp på 1:a lmb, 1 lm, X 1 fm om lmb, 5 lm, 1 fm om nästa lmb, 8 lm, upprepa från X, sluta som v 1.
Varv 6: 2 sm upp på de första 5 lm, 1 lm, X 1 fm om de 5 lm, 5 st + 1 picot + 5 st om de 8 lm, upprepa från X, sluta som v 1.
Varv 7: sm till mitten av 1:a picoten, 1 lm , X 1 fm om picoten, 8 lm, upprepa från X, sluta som v 1.
Varv 8: 1 lm, X 1 fm i fm, 5 lm, 1 fm om lmb, 5 lm, upprepa från X, sluta som v 1, tag av garnet.
Virka en lmsnodd av c:a 35 lm, träd den genom lmb av 5 lm, lägg i kulan och drag ihop hårt, knyt till snodden. 

ÄNGEL
Lägg upp 4 lm, slut dem till en ring med 1 sm.
Varv 1: 1 lm, virka sedan 9 fm om lm-ringen, sluta med 1 sm i 1:a fm.
Varv 2: 1 lm, virka 2 fm i varje fm, sluta som v 1.
Varv 3: 1 lm, X 1 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från X, sluta som v 1.
Varv 4-10: 1 lm, virka sedan 27 fm, sluta som v 1.
Varv 11: 1 lm, X 1 fm, minska 1 fm (=stick nålen i nästa fm, drag upp 1 m, stick nålen i nästa fm, drag upp 1 m, drag garnet genom de 3 m på nålen), upprepa från X, sluta som v 1.
Varv 12: 1 lm, X 1 fm, (minska 1 fm) 4 ggr, upprepa från X, sluta som v 1.
Varv 13: 1 lm, virka sedan 10 fm, sluta som v 1.
Varv 14: 2 st i 1:a fm (1:a st på v virkas som 3 lm), 2 st i nästa fm, 2 hst i nästa fm, (2 st i nästa fm) 4 ggr, 2 hst i nästa fm, (2 st i nästa fm) 2ggr, sluta detta och följande v med 1 sm i 3:e lm i början.
Varv 15: 3 st, 4 hst, 6 st, 4 hst, 3 st.
Varv 16: 1 st + 2 lm + 1 st i 1:a st, (1 st + 2 lm + 1 st i nästa st) 2 ggr, (1 hst + 2 lm + 1 hst i nästa m) 3 ggr, (1 st + 2 lm + 1 st i nästa m) 7 ggr, (1 hst + 2 lm + 1 hst i nästa m) 3 ggr, (1 st + 2 lm + 1 st i nästa m) 4 ggr.
Varv 17: sm till de 2 lm i 2:a st-paret, 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm, (2 st + 2 lm + 2 st om nästa 2 lm) 6 ggr, 1 sm i 3:e lm i början = 1 vinge har bildats.
Varv 18: sm till de första 2 lm, 1 lm, X 1 fm + 1 lm + 1 st + 1 picot (=3 lm och 1 fm i den sist virkade st) + 1 st + 1 lm + 1 fm om de 2 lm, hoppa över 2 st, 1 fm i nästa st, upprepa från X, sluta som v 1, tag av garnet.
Virka nästa vinge på samma sätt, hoppa över 3 st-par, börja om de 2 lm i 4:e st-paret och virka v 17 och 18.

KJOL
Varv 1: X 1 st + 2 lm + 1 st om de 2 lm i var och en av de 3 överhoppade st-paren, 1 st + 2 lm + 1 st om samma lmb som 1:a st-gruppen på vingen, 1 st + 2 lm + 1 st om samma lmb som sista st-gruppen på vingen, upprepa från X ytterligare 1 gång, sluta med 1 sm i 3:e lm i början.
Varv 2-3: Börja detta och följande v med sm till de första 2 lm, X 1 st + 2 lm + 1 st om de 2 lm, upprepa från X, sluta som varv 1.
Varv 4-5: X 2 st +2 lm + 2 st om de 2 lm, upprepa från X, sluta som v 1.
Varv 6: X 3 st + 2 lm + 3 st om de 2 lm, upprepa från X.
Varv 7: 1 lm, X 1 fm + 1 lm + 1 st + 1 picot + 1 st + 1 lm + 1 fm om de 2 lm, 1 lm, hoppa över 3 st, 1 fm mellan nästa st, 1 lm, upprepa från X, sluta med 1 sm i 1:a fm.

MONTERING
Stoppa huvudet med vadd. Sätt i en tråd för upphängning. Stärk eventuellt med spraystärkelse. 

OBS! den virkade stjärnan skall vara något mindre än stommen

ADVENTSSTJÄRNA
Lägg upp 12 lm, slut dem till en ring med 1 sm.
Varv 1: 24 st om lm-ringen (1:a st på v virkas som 3 lm), sluta v med 1 sm i 3:e lm i början.
Varv 2: 1 st + 5 lm + 1 st i 1:a st, 2 lm, hoppa över 1 st, 1 fm, 2 lm, hoppa över 1 st, X 1 st + 5 lm + 1 st i nästa st, 2 lm, hoppa över 1 st, 1 fm, 2 lm, hoppa över 1 st, upprepa från X, sluta som v 1.
Varv 3: sm till 1:a lmb, X 4 st + 2 lm + 1 st + 2 lm + 4 st om de 5 lm, 2 lm, upprepa från X, sluta som v 1.
Varv 4: X 4 st tills (= spara sista genomdraget på de 3 första st och drag genom dem samtidigt med sista genomdraget på 4:e st), 3 lm, 4 st i nästa st, 3 lm, 4 st tills, 5 lm, upprepa från X, men OBS! de sista 5 lm på v virkas som: 2 lm + 1 st i 1:a st-gruppen.
Varv 5: 1 lm, 1 fm om st på föregående v, X 5 lm, 1 fm om nästa lmb, 5 lm, 4 st tills, (5 lm, 1 fm om nästa lmb) 2 ggr, upprepa från X, de sista 5 lm virkas som: 2 lm + 1 st i 1:a fm.
Varv 6: 1 lm, 1 fm om st, X 6 lm, 1 fm om nästa lmb, upprepa från X, de sista 6 lm virkas som: 3 lm + 1 st i 1:a fm.
Varv 7: 1 lm, 1 fm om st, X 3 lm, 4 st + 2 lm + 1 st + 2 lm + 4 st om nästa lmb, 3 lm, 1 fm om nästa lmb, (5 lm, 1 fm om nästa lmb) 2 ggr, upprepa från X, sluta som v 5.
Varv 8: 1 lm, 1 fm om st, X 5 lm, 1 fm om nästa lmb, 5 lm, 4 st tills, 3 lm, 4 st i nästa st, 3 lm, 4 st tills, (5 lm, 1 fm om nästa lmb) 3 ggr, upprepa från X, sluta som v 5.
Varv 9: 1 lm, 1 fm om st, X (5 lm, 1 fm om nästa lmb) 3 ggr, 5 lm, 4 st tills, (5 lm, 1 fm om nästa lmb) 4 ggr, upprepa från X, sluta som v 5.
Varv 10-11: 1 lm, 1 fm om st, X 5 lm, 1 fm om nästa lmb, upprepa från X, sluta som v 5.
Varv 12-14: 1 lm, 1 fm om st, X 6 lm, 1 fm om nästa lmb, upprepa från X, sluta som v 6, men v 14 slutar med 1 sm i 1:a fm, tag av garnet.
Nu virkas var udd för sig.
Varv 1: 1 fm om lmb rakt ovanför st-gruppen på v 9, 6 lm, 1 fm om nästa lmb, (5 lm, 1 fm om nästa lmb) 2 ggr, 2 lm, 4 st + 2 lm + 1 st + 2 lm + 4 st om nästa lmb, 2 lm, 1 fm om nästa lmb, (5 lm, 1 fm om nästa lmb, 2 ggr, 3 lm, 1 st om nästa lmb, vänd.
Varv 2: 6 lm, 1 fm om nästa lmb av 5 lm, 5 lm, 1 fm om nästa lmb, 5 lm, 4 st tills, 3 lm, 4 st i nästa st, 3 lm, 4 st tills, (5 lm, 1 fm om nästa lmb) 2 ggr, 3 lm, 1 st om nästa lmb, vänd.
Varv 3: 6 lm, 1 fm om nästa lmb, (5 lm, 1 fm om nästa lmb) 2 ggr, 5 lm, 4 st tills, (5 lm, 1 fm om nästa lmb) 3 ggr, 3 lm, 1 st om nästa lmb, vänd.
Varv 4: 6 lm, 1 fm om nästa lmb, (5 lm, 1 fm om nästa lmb) 5 ggr, 3 lm, 1 st om nästa lmb, vänd.
Varv 5-8: = som v 4, men virka parantesen 1 gång mindre för varje v.
Varv 9: 6 lm, 1 fm om nästa lmb, 3 lm, 1 st om nästa lmb, vänd.
Varv 10: 3 lm, 1 st om nästa lmb, tag av garnet.
Virka övriga uddar lika, 1:a fm på nästa udds 1:a v, virkas om samma lmb som sista st på v 1 på föregående udd. Nu virkas stjärnan fast på stommen, virka 5 fm om varje lmb och st på den virkade stjärnan + om stommen, mellan uddarna virkas c:a 3 fm på stjärnan + stommen. Virka lika på båda sidorna av stommen.

BRICKDUK
1:a motivet: Lägg upp 6 lm, slut dem till en ring med 1 sm.
Varv 1: 1 lm, virka sedan 12 fm om lm-ringen, sluta med 1 sm i 1:a fm.
Varv 2: 4 lm (= 1:a st 1 lm), X 1 st i nästa fm, 1 lm, upprepa från X, sluta med 1 sm i 3:e lm i början.
Varv 3: 1 lm, 1 fm mellan 1:a och 2:a st, 3 lm, X 1 fm om nästa lm, 3 lm, upprepa från X, sluta som v 1.
Varv 4: sm till 1:a lmb, X 3 tredst tills om lmb (= spara sista genomdraget på de två första 3 dst och dra genom dem samtidigt med sista genomdraget på 3:e tredst, 1:a tredst på v virkas som 5 lm), 6 lm, upprepa från X, sluta med 1 sm i 1:a tredst gruppen.
Varv 5: sm upp på 1:a lmb, 1 lm, X 1 fm + 5 lm + 1 fm om lmb, 8 lm, 1 fm + 5 lm + 1 fm om nästa lmb, 5 lm, upprepa från X, sluta som v 1.
Varv 6: 2 sm upp på 1:a lmb, 1 lm, 1 fm om lmb, X 5 st + 1 picot (= 5 lm och 1 fm i den sist virkade st) + 5 st om lmb av 8 lm, 1 fm om nästa lmb, (5 lm, 1 fm om nästa lmb) 2 ggr, upprepa från X, sluta som v 1, tag av garnet. Virka övriga motiv lika, men virka ihop dem med varandra på sista v, vid picoterna i hörnen och vid de 2 lmb utmed sidan, i stället för de 5 lm virkas: 2 lm, 1 sm om motsvarande picot ellr lmb på föregående motiv, 2 lm.

MONTERING
Virka först en rad av 5 motiv, på vardera sida av de 5 motiven virkas först 4 motiv, sedan 3 motiv och sist 2 motiv.

Skriv din egen recension
Du recenserar:5-28. JULGRANSDEKORATION, JULSTJÄRNA & BRICKDUK
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!