5-31. BASTRÖJA MED RAGLANÄRM

Artnr
5-31

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Järbo Garn

GARNKVALITÉ Duo
GARNALTERNATIV Gästrike 4 tr, Raggi, Garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd och andra stickor.
STORLEK/ÅR 1½-2 (3-4) 5-6 (7-8) 9-10 (11-12) år
CENTILÅNG 92 (104) 116 (128) 140 (152) cl
BRÖSTVIDD 54 (56) 58 (62) 67½ (74½) cm Kroppens mått
ÖVERVIDD 87 (92) (98) 107 (112) 118 cm Plaggets mått
LÄNGD 40 (44) 48 (52) 56 (62) cm Plaggets mått
UNDERÄRM 22 (26) 30 (33) 37 (38) cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG 400 (400) 450 (450) 500 (500) g
STICKORNr 4½, 5½ och 6 mm 

MASKTÄTHET 14 m och 20 v slätstickning med stickor nr 5½ = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du fast, byt till grövre sticka. Stickar du löst, byt till tunnare sticka

OBS! Den yttersta m i var sida = kantm stickas rät alla v. 

BAKSTYCKE
Lägg med st 5½ upp 63(67)71(77)81(85) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 5 v (1:a v = avigsidan). Byt till st. 6 och sticka slätst. Minska på första v 5(5)7(7)7(7) m jämnt fördelade. När arb mäter 24(26)28(32)34(37) cm avm 4 m i var sida för ärmhålet. Sticka 0(0)2(2)2(0) v. På nästa v från rätsidan påbörjas sneddningen för raglan. Gör 1 int i var sida innanför de 2 yttersta m i var sida (= 1 slätst m + kantm). Int = i början av v: 2 m tillsamman rätt, i slutet av v: 2 m tillsamman rätt i bakre mb. Upprepa int med 3 varvs mellanrum ytterligare 0(0)2(0)0(0) ggr och med 1 varvs mellanrum 15(18)16(21)22(24) ggr. Sticka 1 v. Gör 1 dubbelint i var sida innanför de 2 yttersta m med 1 varvs mellanrum 1(0)0(0)0(0) ggr. Dubbelint = i början av varvet 3 m tillsammans rät, i slutet av varvet 3 m tillsammans rät i bakre maskbågen. Sticka 1 v och maska av kantm på detta v. Sätt resterande 12(14)16(16)18(18) m på en tråd.

FRAMSTYCKE
Lägg med st 5½ upp 63(67)71(77)81(85) m och sticka resår 1 am, 1 rm i 5 v (1:a v = avigsidan). Byt till st 6 och sticka slätst. Minska på första v 5(5)7(7)7(7) m jämnt fördelade. När arb mäter 24(26)28(32)34(37) cm avm 4 m i var sida för ärmhålet. Sticka 0(0)2(2)2(0) v. På nästa v från rätsidan påbörjas sneddningen för raglan. Gör 1 int i var sida innanför de 2 yttersta m i var sida (= 1 slätst m + kant m). Int = se bakst. Upprepa int med 3 varvs mellanrum ytterligare 0(0)2(0)0(0) ggr och med 1 varvs mellanrum 13(15)12(17)18(20) ggr. OBS! Samtidigt med det 12:e(14:e)13:e(16:e)16:e(18:e) intv sätts de mittersta 8(8)10(10)12(12) m på en tråd för halsen och var sida stickas för sig. Avm ytterligare vartannat v 2,2,1(2,2,1)3,2,1(3,2,1)2,2,1,1 (2,2,1,1) m för halsen. Efter avslutad int och avm återstår 2 m vilka avmaskas. Framstycket är 4(4)6(6)6(6) v kortare än bakstycket och saknar de översta 3(3)4(4)4(4) intv.

HÖGER ÄRM
Lägg med st 5½ upp 36(38)40(46)48(50) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 5 v (1 :a v = avigsidan). Byt till st. 6 och sticka slätst. Minska på första v 4(2)2(4)4(4) m jämnt fördelade. På det andra varvet från rätsidan ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökningarna med 3(3½)3(3½)3½(4) cm:s mellanrum tills det finns 44(48)54(58)62(64) m på stickan. När arb. mäter 22(26)30(33)37(40) cm avm 4 m i var sida för ärmhålet. Sticka 2 v. På nästa v från rätsidan påbörjas sneddningen för raglan. Gör 1 int i var sida innanför de 2 yttersta m i var sida (= 1 slätstm + kantm). Int. se bakst. Upprepa int. med 3 v:s mellanrum ytterligare 2(3)3(2)1(2) ggr och med 1 v:s mellanrum 9 (9)11(14)17(16) ggr. Det finns nu 12(14)16(16)16(18) m på stickan. Sticka 1 v. På nästa v sneddas för halsen.
Varv 1: Rätsidan. Maska av 4(5)4(4)4(5) m i början av v och gör 1 int i slutet av v innanför de 2 yttersta m.
Varv 2: Utan am och int.
Varv 3: Maska av 3(3)3(3)3(4) m i början av v och gör 1 int i slutet av v innanför de 2 yttersta m.
Varv 4 = varv 2.
Varv 5: Gäller enbart st 6-12 år: Maska av 0(0)3(3)3(3) m i början av v och gör 1 int i slutet av v innanför de 2 yttersta m.
Varv 6: Gäller enbart storlek 6-12 år = varv 2. Maska av de resterande 3(4)3(3)3(3) m.

VÄNSTER ÄRM
Stickas lika höger ärm men åt motsatt håll. Avm för halsen kommer på avigsidan. 

MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de i beskrivningen angivna måtten. Sy ihop raglansömmarna utom vänster bakre Använd kantm till sömsmån.

DUBBEL HALSKANT
Plocka från rätsidan med st 4½ upp ca 62(64)72(72)78(82) m runt halsen (m på trådarna inräknade), lägg upp 1 m i var sida = kantm och sticka resår 1 rm, 1 am innanför kantm i 5(6)6(6)6(6) cm. Vik halskanten dubbel mot avigsidan och sy fast den.

ENKEL HALSKANT
Se omslagets bild: Plocka från rätsidan med st 4½ upp ca 62(64)72(72)78(82) m runt halsen (m på trådarna inräknade). Lägg upp 1 m i var sida = kantm och sticka resår 1 rm, 1 am innanför kantm i 2,5(3)3(3)3(3) cm. Maska av löst i resår. Sy ihop vänster bakre raglansöm och halskanten. Tag av garnet, fäst trådarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:5-31. BASTRÖJA MED RAGLANÄRM
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm=flytta markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm=flytta markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!