5-51. JÄGARVÄSKA & RYSSMÖSSA MED PÄLSKÄNSLA

Artnr
5-51

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Järbo Garn,Camilla Krogsgaard

GARNKVALITÉ Raggi o Tindra
VÄSKANS MÅTT 34 X 28 cm i färdigt tillstånd
GARNÅTGÅNG  OBS! Hela väskan stickas med en tråd från varje nystan = 3 trådar (1 Raggi, 2 Tindra).
RAGGI (vit) 200 g
TINDRA (vit) 100 g
TINDRA (svart) 100 g
STICKOR Nr 4½
MASKTÄTHET 13 m slätstickning på st 4½ = 10 cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om ej, byt till grövre eller finare stickor 

RYSSMÖSSA
STORLEKAR XS/S (M/L)
GARNÅTGÅNG Hela mössan stickas med tre garntrådar (1 garntråd Raggi, 2 garntrådar Tindra= 3 trådar).
RAGGI ljusgrå 100 (100) g
TINDRA, silvergrå 80 (80) g
TINDRA, vit 80 (80) g
STICKOR Nr 4½
MASKTÄTHET 13 m mosstickning på st 4½ = 10 cm. Kontrollera masktätheten extra noga vid byte av garn eftersom designern kan använda annan grovlek på stickor/virknål än vad garnbanderollen säger.

FÖRKLARINGAR
Första och sista m stickas alltid rät = kantm.
Öka 1 m = Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Minska 1 m = Sticka 2 m tills.

MOSSTICKNING
Varv 1: Sticka 1 rm, 1 am v ut.
Varv 2: Sticka rm över am och am över rm.
Sticka v 2 hela tiden.

TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken under arbetets gång.

0BS! Hela väskan stickas med en tråd från varje nystan = 3 trådar (1 Raggi, 2 Tindra).

VÄSKA
Lägg upp 15 m på stickor nr 4½ och sticka mosst. 1:a v = avigsidan. Öka 1 m i början och slutet på vartannat v.
Fortsätt öka på samma sätt och på det 10:ende varvet stickas de mittersta 15 m i slätst. Fortsätt att sticka mosst. i var sida. På vartannat v stickas 1 m mer i slätst. i var sida innanför första och sista m i mosst.och 1 m ökas i början och slutet på varvet. När tot. 35 m erhållits sluta öka och fortsätt st 6 m i mosst. i början och slutet på varvet. Sticka lika tills arb. mäter 70 cm. Sticka resår, 2 rm, 2 am, innanför 1 kantm. och öka 1 m i början på varvet. När arbetet mäter 74 cm maska av i resår från
rätsidan. Sidor: Lägg upp 11 m och sticka slätst. När arb mäter 12 cm, sticka resår 2 rm, 2 am och öka 1 mi början på v. När arb mäter 17 cm maska av från räts. Sticka ytterligare 1 lika sida. Axelrem: Lägg upp 6 m och sticka mosst. När remmen mäter 100 cm maska av.

MONTERING
Vik ihop arb som ett kuvert (i 3 delar) med sidan som har 15 m mosst. utåt (= locket). Nåla fast sidor och sy i dom.
Axelremmen sys fast på botten av sidbiten på båda sidor. Fäst även remmen på kanten högst upp på sidbiten på båda sidorna.
Väskan kan fodras om så önskas: klipp tyget efter väskans mått + 1,5 cm sömsmån i alla sidor. Vik ihop på mitten med rätsidan inåt och sy ihop sidorna innanför 1,5 cm (= sömsmån). Mät ut och sy en söm tvärs över hörnet på båda bottensidorna på avigsidan 3 cm ifrån kanten på fodrets nedersida. Vänd fodret ut och in och vik ned 1.5 cm (= sömsmån) längs hela överkanten. Nåla fast fodret längs kanterna på innersidan av väskan. Sy med små efterstygn längs hela kanten. 


RYSSMÖSSA
0BS! Hela mössan stickas i mosstickning (1 garntråd Raggi, 2 garntrådar Tindra= 3 trådar).

TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.

RYSSMÖSSA. XS/S
Pannskärm: Lägg upp 13 m på stickor nr 4½ och sticka mosst. 1:a v = avigsidan.
Öka 1 m i början och slutet på vartannat v tills 23 m erhållits. När arb. mäter 12 cm sättes arb. på en nål.

ÖRONLAPP
Lägg upp 7 m och sticka 3 v, öka därefter vart annat v 1 m innanför kantm tills 13 m erhållits. När arb. mäter 9 cm lägg upp 5 m i slutet av varvet och sticka ytterligare 5 cm. Sätt arbetet på en nål. Sticka en lika del till, men åt motsatt håll. Börja med öronlappen som har 5 m i början på arb, sticka tills det finns 1 m kvar, sticka ihop öronlappens m med den första m på pannskärmen, sticka pannskärmen tills 1 m finns kvar, sticka ihop pannskärmens m med den första m på nästa öronlapp = 55 m.
Sticka ytterligare 11 cm. Minska därefter jämt fördelat 13 m på nästa v= 42 m. Sticka 3 v. Minska på nästa v 12 m jämt fördelade = 30 m. Sticka 3 v. Minska därefter 8 m jämt fördelade = 20 m. Sticka 1 v. På nästa v stickas alla m ihop 2 och 2 innanför kantm. Sticka 1 v. Ta av garnet och dra det genom m. Sy ihop sömmen mitt bak och fäst trådarna mycket noga.

RYSSMÖSSA. M/L
Pannskärm: Lägg upp13 m på stickor nr 4½ och sticka mosst. 1:a v = avigsidan.
Öka 1 m i början och slutet på vartannat v tills 23 m erhållits. När arb mäter 12 cm sättes arb på en nål.

ÖRONLAPP
Lägg upp 9 m och sticka 3 v, öka därefter vart annat v 1 m innanför kantm tills 19 m erhållits. När arb mäter 11 cm lägg upp 7 m i slutet av varvet och sticka ytterligare 5 cm. Sätt arbetet på en nål. Sticka en lika del till, men åt motsatt håll. Börja med öronlappen som har 6 m i början på arb, sticka tills det finns 1 m kvar, sticka ihop öronlappens m med den första m på pannskärmen, sticka pannskärmen tills 1 m finns kvar, sticka ihop pannskärmens m med den första m på nästa öronlapp = 73 m. Sticka ytterligare 14 cm. Minska därefter jämt fördelat 20 m på nästa v= 53 m. Sticka 3 v. Minska på nästa v 17 m jämt fördelade = 36 m. Sticka 3 v. Minska därefter 12 m jämt fördelade = 24 m. Sticka 1 v. På nästa v stickas alla m ihop 2 och 2 innanför kantm. Sticka 1 v. Ta av garnet och dra det genom m. Sy ihop sömmen mitt bak och fäst trådarna mycket noga.

Skriv din egen recension
Du recenserar:5-51. JÄGARVÄSKA & RYSSMÖSSA MED PÄLSKÄNSLA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!