6-06. STRUKTURSTICKAD FARFARSTRÖJA MED RÄNDER

Artnr
6-06

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Kerstin Arvelind

GARNKVALITÉ Soft Cotton
CENTILONG 92 (104) 116 (128) 140 (152) 164 cl
ÖVERTVIDD 68 (74) 78 (84) 88 (92) 96 cm Plaggets mått
HEL LÄNGD 42 (46) 50 (54) 56 (58) 62 cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG
Fg.1 Ca 200 (200) 250 (250) 300 (350) 400 g (röd=8808, blå=8829, grå=8836
Fg.2 Ca 100 (150) 200 (200) 250 (300) 350 g (vit=8800)
STICKOR Nr 4½ och 5
VIRKNÅL Nr 4½
MASKTÄTHET 18 m mönsterstickning på st nr 5 = 10 cm. Kontrollera masktätheten noga. Stickar Du fast, byt till en grövre sticka. Stickar Du löst, byt till en finare sticka.

FÖRKLARINGAR
Första och sista m stickas alltid rät = kantm.

RANDNING
12 v fg 1, 12 v fg 2. Upprepa dessa varv.

BAKSTYCKE
Lägg upp med fg.1 och på st 4½, 62(68)72(76)80(84)88 m och sticka resår 1 rm, 1 am i 4 cm. Byt till st 5 och sticka randningen enligt ovan (se text randning) i mönsterstickning, se diagram. När arb mäter 26(29)32(35)36(37)39 cm avm 2 m i var sida för ärmhål. Vid 40(44)48(52)54(56)60 cm sätts de mittersta 12(14)14(16)18(20)22 m på en tråd eller avmnål för nacken och var sida stickas för sig. Avm ytterligare 2,1 m för nacken. När arb mäter 42(46)50(54)56(58)62 cm avm resterande m för axeln, ej för fast. Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arb mäter 31(34)37(40)42(43)47 cm, nu avm de 2 mittersta m för sprund och var sida stickas för sig. OBS! glöm ej att maska av för ärmhål. När arb mäter 38(41)45(49)50(51)55 cm sätts de yttersta 2(3)3(4)5(6)8 m mot sprundet på en tråd eller avmnål. Avm ytterligare 2,2,1,1 m för halsringningen, avm för axeln lika och vid samma längd som bakstycket. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg upp med fg.1 och på st 4½, 30(32)34(36)38(40)42 m och sticka resår 1 rm, 1 am i 4 cm. Byt till st 5 och sticka randningen enligt ovan (se text randning) i mönsterstickning se diagram. Samtidigt ökas 1 m i var sida med 1½ cm mellanrum 12(13)14(15)16(17)18 ggr = 54(58)62(66)70(74)78 m. Lägg ökningarna tätare mot slutet om det behövs. När arb mäter 27(29)34(37)39(41)43 cm, avm 2 m i var sida för ärmhål. Maska av resterande m, ej för fast.

MONTERING
Sy ihop axelsömmarna. Halskant: Plocka från rätsidan med st 4½ och fg.1 eller fg 2 upp ca 56(60)64(68)72(76)80 m runt halsringningen, maskorna från trådarna eller avmnålarna inräknade och sticka 1 v rätstickning. Maska av, ej för fast. Virka 1 v fm med virknål nr 4½ och fg 1 runt sprundet. Sy i ärmarna längs ärmhålet. Sy ärm- och sidsömmarna. Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt dem torka.

Skriv din egen recension
Du recenserar:6-06. STRUKTURSTICKAD FARFARSTRÖJA MED RÄNDER
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!