6-12. KORTÄRMAD JUMPER MED MATCHANDE VÄST

Artnr
6-12

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Kerstin Arvelind

GARNKVALITÉ Tropik
STORLEKAR XS (S) M (L) XL XS (S) M (L) XL
JUMPER / VÄST
BRÖSTVIDD 94 (98) 102 (108) 112 cm / 96 (100) 104 (110) 114 cm
HEL LÄNGD 54 (56) 58 (60) 62 cm 56 (58) 60 (62) 64 cm
GARNÅTGÅNG JUMPER/ VÄST
Fg. 1 (lin) 350 (350) 400 (450) 500 g  350 (350) 400 (450) 500 g
Fg. 2 (svart) 50 (50) 50 (50) 100 g
STICKOR Nr 3 ½ och 4
MASKTÄTHET 23 m slätstickning på stickor nr 4 = 10 cm. Kontrollera masktätheten noga. Stickar Du för fast, byt till en grövre sticka. Stickar Du för löst, byt till en finare sticka. Första och sista m stickas alltid rät = kantm.

TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken under arbetets gång.

JUMPER/BAKSTYCKE
Lägg upp med st 4 och fg 1, 109(115)121(127)133 m och sticka slätst i 7 v, nästa v från avigsidan stickas rät = vikv (alla mått tages härifrån) sticka ytterligare 7 v slätst och nästa v från avigsidan stickas rät. Övergå till att sticka randningen enligt följande 12 v fg 1, 2 v fg 2. Upprepa dessa varv. När arbetet mäter 34(35)36(37)38 cm avmaskas 7,3,1,1,1(7,3,2,1,1)8,3,2,1,1(8,3,2,2,1)9,3,2,1,1 m i var sida för ärmhål. När arbetet mäter 52(54)56(58)60 cm sätts de mittersta 33(35)37(39)39 m på en tråd eller avmnål för nacken och var sida stickas för sig. Avmaska ytterligare 2,1 m för nacken. Vid 54(56)58(60)62 cm avmaskas resterande m för axeln.Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arbetet mäter 46(48)50(52)54 cm nu sätts de mittersta 19(21)23(25)25 m på en tråd eller avmnål för halsringningen och var sida stickas för sig. Avm ytterligare 3,2,2,1,1,1 m för halsingningen.
När arbetet mäter 54(56)58(60)62 cm avmaskas resterande m för axeln. Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg upp med st 4 och fg 1, 77(81)85(89)93 m och sticka slätst i 7 v, nästa v från avigsidan stickas rät = vikv (alla mått tages härifrån) sticka ytterligare 7v slätst och nästa v från avigsidan stickas rät. Övergå till att sticka randningen. Samtidigt som man börjar sticka randningen ökas 1 m i var sida varje cm 5(6)7(8)9 ggr = 87(93)99(105)111 m. När arbetet mäter 9(10)11(12)14 cm avmaskas 7,2(7,2)8,2(8,2)9,2 m i var sida för ärmhål, därefter avmaskas 1 m i var sida tills 21(21)21(23)23 m återstår. Maska av.

MONTERING
Sy höger axelsöm. Plocka upp med st 3 ½ och fg 1 ca 127(131)135(139)139 m runt halsringningen (maskorna från trådarna inräknade) och sticka resår 1 rm, 1 am i 4 v. Maska av i resår, ej för fast. Sy vänster axelsöm och halskant. Passa in ärmen längs ärmhålet och sy fast den. Sy ärm–och sidsömmar. Vik in alla nederkanter och sy fast dem. Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt dem torka.

VÄST/BAKSTYCKE
Lägg upp med st 4 och fg 1, 115(121)127(133)139 m och sticka slätst i 7 v, nästa v från avigsidan stickas rät = vikv (alla mått tages härifrån) sticka ytterligare 7 v slätst och nästa v från avigsidan stickas rät. Förtsätt därefter med släst. När arbetet mäter 36(37)38(39)40 cm stickas de 5 yttersta m i var sida i resår 1 rm, 1 am och börja med 1 am. (ärmhål). När arbetet mäter 54(56)58(60)62 cm sätts de mittersta 29(31)31(33)35 m på en tråd eller avmnål för nacken och var sida stickas för sig. Avmaska ytterligare 2,1 m för nacken. Vid 56(58)60(62)64 cm avmaskas resterande m för axeln. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE/VÄNSTER
Lägg upp med st 4 och fg 1, 58(61)64(67)70 m och sticka slätst i 7 v, nästa v från avigsidan stickas rät = vikv (alla mått tages härifrån) sticka ytterligare 7 v slätst menhär stickas de 7 yttersta m mot framkanten i resår 1 rm, 1 am och nästa v från avigsidan stickas rät. Förtsätt därefter med släst och resårst i framkanten. När arbetet mäter 36(37)38(39)40 cm stickas de 5 yttersta m i sidan i resår 1 rm, 1 am och börja med 1 am.(ärmhål). När arbetet mäter 49(51)53(55)57 cm sätts de yttersta 8(9)9(10)11 m mot framkanten på en tråd eller avmnål för halsringningen. Avmaska ytterligare 3,2,2,1,1 m för halsringningen. Vid 56(58)60(62)64 cm avmaskas resterande m för axeln.

FRAMSTYCKE/ HÖGER
Stickas lika som vänster framstycke, men åt motsatt håll.

MONTERING
Sy axelsömmarna. Krage: Plocka upp från rätsidan med st 4 och fg 1 ca 101(105)109(113)117 m runt halsringningen (maskorna från trådarna inräknade) och sticka resår 1 rm, 1 am i 18(19)20(21)22 cm. Maska av i resår, ej för fast.
Sy sidsömmarna upp till resårstickningen börjar. Vik in nederkanten och sy till den. Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt dem torka.

Skriv din egen recension
Du recenserar:6-12. KORTÄRMAD JUMPER MED MATCHANDE VÄST
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!