6-21. NAVYTRÖJA ”UNISEX”

Artnr
6-21

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Järbo Garn

GARNKVALITÉ Fuga
GARNALTERNATIV Gästrike 3 tr, Lady
STORLEK S (M) L (XL) XXL
BRÖSTVIDD 88-92 (96-100) 104-108 (112-116) cm
ÖVERVIDD 108 (116) 124 (132) 140 cm Plaggets mått
HEL LÄNGD 68 (70) 72 (74) 76 cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG
Fg. 1: 60117 (svart) 300 (350) 350 (400) 450 g
Fg. 2: 60100 (vit) 150 (150) 150 (150) 150 g
Fg. 3: 60118 (röd) 150 (150) 150 (150) 150 g
STICKOR 3½ och 4 mm
RUNDSTICKA 3½ mm, 40 cm (till kragen)
TILLBEHÖR 25 cm lång dragkedja (röd eller svart)
MASKTÄTHET 20 m slätst på st 4 = 10 cm. Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för
löst, byt till finare sticka.

TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.

FÖRKLARINGAR
Ökning: lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 m
Minskning: I början av v: 2 m tillsammans rät i bakre maskbågen
I slutet av v: 2 m tillsammans rät.
Kantmaska: första och sista m stickas rät alla v.

RANDNING
X 6 v fg 2 (vit),
8 v fg 3 (röd),
6 v fg 2 (vit),
22 v fg 1 (svart) X

BAKSTYCKE
Lägg med st 3½ och fg 1 upp 110(118)126(134)142 m och börja med 1 avigt varv, sticka därefter 3 cm slätst, 1 v rät från avigs (= vikvarv, det blir en invikt kant), Nu stickas slätst, 1:a v = rät. När arb från vikv mäter 10 cm, byt till st 4 och randa enligt förklaring, upprepa X X sammanlagt 4 ggr, sticka med fg 1 till arb slut. När arb från vikv mäter 44(45)47(48)50 cm avm för ärmhålet 4-2-2-2(4-2-2-2)4-2-2-2-1(5-2-2-2-1-1)5-2-2-2-2-1 m. När arb mäter 66(68)70(72)74 cm avm för axeln 9-9-9(10-10-10)10-11-11(11-11-12)12-12-12 m. Samtidigt med 1:a axelavm avm de mittersta 32(34)36(36)38 m för nacken och var sida stickas för sig avm ytterl 1-1 m vartannat v.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika bakstycket. När arb mäter 43(45)47(49)51 cm avm de 2 mittersta m för sprundet och var sida stickas för sig. När sprundet mäter 17 cm avm för halsen 7-4-3-2-1(7-4-3-2-1-1)8-4-3-2-1-1(8-4-3-2-1-1)9-4-3-2-1-1 m.
Avm för axeln som på bakst.

ÄRMAR
Lägg med st 3½ och fg 3 upp 46(48)50(52)54 m och börja med 1 avigt varv, sticka därefter 3 cm slätst, 1 v rät från avigs (vikvarv, det blir en invikt kant), Byt till st 4 och slätst, efter 2 v, byt till fg1 och fortsätt sticka slätst. När arb från vikv mäter 2 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm, när arb från vikv mäter 9(9)8(8)7 cm randas enligt förklaring. Upprepa X X. Upprepa ökningen med 2 cm mellanrum tills det finns 86(88)90(92)94 m på stickan. När arb mäter 43(44)45(46)47 cm avm 4-2-2-2(4-2-2-2)4-2-2-2(5-2-2-2)5-2-2-2-2 m för ärmkupan (= på samma ställe som du avm för ärmhålet på bak o framst). Nu minskas 1 m i var sida innanför kantm, upprepa minskningen med 1 varvs mellanrum totalt 22(22)22(24)23 ggr. Avm 2 m i början på de 2 följ v. Maska av de rest 18(20)22(18)18 m.

MONTERING
Sy ihop axlarna. Halskant: Plocka fr räts med rundst 3½ och fg 1 upp ca 97(101)105(105)109 m och sticka resår 1 am, 1 rm, sluta med 1 am i 9 cm, sista v från avigs. Sticka 3 v rät. Sticka resår 1 am, 1 rm som tidigare i 4 cm, byt till fg 3 och sticka ytterl 4 cm. Maska av. Hals sprund, börja vid vänster sida: Plocka med st 3½ och fg 3 vid halva halskanen och hela sprundet upp 1 m i varje v med hoppa över ca vart 5:e v, sticka 1 v avigt, 5 v slätst (1:a v = rät). Maska av rät. Gör likadant utmed den andra sidan men börja då längst ner i sprundet och sluta vid samma ställe som motsatt sida. Sprundkanterna viks in och sys med små stygn. Sy i en dragkedja för hand, vik halskanten dubbel inåt och sy fast den med små stygn. Sy ihop sidsömmarna. Sy ihop ärmarna och sy i dem. Använd kantm till sömsmån. Sy upp kanten nertill på bak o framst samt på ärmarna, vik in den vid vikv och fäst på insidan med små stygn. Spänn ut plagget mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt torka.

Skriv din egen recension
Du recenserar:6-21. NAVYTRÖJA ”UNISEX”
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!