7-23. LÅNG FUSKOLLE MED SKORSTENSKRAGE

Artnr
7-23

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Järbo Garn

GARNKVALITÉ Gästrike 4 tr
GARNALTERNATIV Raggi
GARNÅTGÅNG/9403 ca 500 g
STORLEK ca 41 cm bred och ca 70 cm lång
STICKOR Nr 4½
TILLBEHÖR 3 st knappar (ca 2 cm diameter)
MASKTÄTHET 19 m och 24 v slätstickning med stickor 4½ = 10 cm

FÖRKLARINGAR
OBS! Den yttersta m i var sida = kantm stickas rät alla v.
Ökningar stickas genom att ta upp en m på föregående v och sticka den vriden.

MOSSTICKNING
V 1: 1 rm och 1 am varvet ut
V 2: stickas am på rm och rm på am

TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.

BAKSTYCKE
Lägg med stickor 4½ upp 59 m och sticka mosst, första v är avigsidan. På nästa v ökas 1 m innanför kantm. i var sida vart annat v tills det finns 65 m. Nästa v som är rätsidan öka 1 m innanför kantm i var sida sticka mosst så att det är (7 m mosst.) på sidorna och 53 m slätst. mellan mosst. Öka på detta vis vart annat v tills det finns 75 m. Det innebär att slätst. blir 2 m mer vart annat v. Sedan stickas det 6 m moss. i var sida och slätst. på de mittersta m tills arb. mäter 70 cm. Sätt de mittersta 27 m på en tråd för nacken och var sida stickas för sig. Avm ytterligare 1 m 2 ggr för nacken. Sätt de resterande m på en tråd för axeln.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika bakstycket. När arb. mäter 64 cm sätts de mittersta 17 m på en tråd för halsen och var sida stickas för sig. Avm ytterligare 3,2,1,1 m för halsen. När arb är lika långt som bakstycket sätts resterande m på en tråd för axeln.

MONTERING
För över m från axeln från framstycke på en sticka, samt m från höger bakstycke på en annan sticka. OBS! Se till att börja avm. från ytterkant in mot halsen Sticka ihop maskorna genom att lägga plaggets rätsidor mot varandra. Maska av.
Skorstenskrage: Använd st 4½ och lägg upp 3 m i början, plocka från rätsidan sedan upp 99 m inklusive m på trådarna och lägg upp 3 m i slutet = 105 m. Sticka 6 m mosst. 3 rm och 3 am varvet ut och sluta med 6 m mosst. När arb. mäter 3 cm görs ett knapphål på mosst. som är på framstycket, upprepa ytterligare 2 ggr med 3 cm mellanrum. Knapphål: Sticka 2 m mosst maska av 2 m som läggs upp på nästa v. När arb mäter 13 cm ökas 1 m mitt på de 3 rätstickade m (så att det
blir 3 rm och 4 am när man viker ut kragen när den är färdig). Vid 18 cm görs 1 knapphål på var sida på kragen upprepa ytterligare 2 ggr med 3 cm mellanrum. Avmaska kragen löst när den mäter 28 cm, rm på rm och am på am. Sticka ihop vänster axel på samma sätt som höger. Sy de 3 upplagda m omlott som är i början och slutet på kragen.
Sy till sist i 3 st knappar och fäst alla trådar.

Skriv din egen recension
Du recenserar:7-23. LÅNG FUSKOLLE MED SKORSTENSKRAGE
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!