7-31. ÅKPÅSE MED PÅSVANTE

Artnr
7-31

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Categories: Mönster , Babyplagg , Stickning
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Kerstin Arvelind

GARNKVALITÉ Fuga eller Lady
GARNALTERNATIV Gästrike 3 tr, Mellanraggi
STORLEKAR/MÅN 1-4 (6-9 ) mån
CENTILONG 56-62 (68-74) cm
GARNÅTGÅNG 400 (500) gram Fuga 60143 eller Lady=44929
BRÖSTVIDD 64 (70) cm Plaggets mått
HEL LÄNGD 65(80) cm
STICKOR Nr 4 och 4½
STRUMPSTICKOR Nr 4
TILLBEHÖR 5 knappar till framkant + 2 mindre på ärmmudd/vante
TILLBEHÖR Dragkedja ca 30-35 cm
MASKTÄTHET 24 m mönsterstickning på st 4½ = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar Du för fast, byt till en grövre sticka. Stickar Du för löst, byt till en finare sticka. Sticka första och sista m rät alla v = kantm.

MÖNSTER
Varv 1: 1 rm, 1 am
Varv 2: avigt
Upprepa dessa 2 v

TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.

BAKSTYCKE
Lägg med st 4½ upp 58 (66) m och sticka mönster. På nästa v från rätsidan ökas 6,3 m i var sida = 76(84) m sticka mönster över samtliga maskor. Sticka rakt tills arb mäter 63(78) cm, då avmaskas de mittersta 20(22) m för nacken och var sida stickas för sig. Avmaska ytterligare 1,1 m för nacken. Vid 65(80) cm avmaskas resterande m för axeln.
Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arb mäter 33(38) cm, nu avmaskas de 4 mittersta m för sprund och var sida stickas för sig. När arb mäter 61(76) cm avmaskas de 5(6) yttersta m mot framkanten. Avm ytterligare 2,2,1 m för halsen.
När arb mäter 65(80) cm avmaskas resterande m för axeln. Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll.

ÄRM
Lägg upp med st 4½, 52 (60) m och sticka mönster enligt ovan. När ärmen mäter 2 cm minskas 1 m innanför kantm i var sida varje cm 10(12) ggr = 32 (36) m. När arb mäter 11(14) cm byts till st 4, sticka resår 1 rm, 1 am i 3 cm. Nu fördelas dessa m på strumpst 4, med 8(9) m på 1:a och 3:e st och 8(9) m på 2:a och 4:e st. Sticka runt i resår 1 rm, 1 am och på 5:e v görs 1 knapphål genom att sticka ihop de 2 sista m på st 4 och gör ett omslag. När resåren mäter 4 cm, avmaskas maskorna på st 1 och 4. Lägg arb åt sidan. Lägg upp på en extra st 4, 16(18) m. Sticka resår 1 rm, 1 am i 4 cm. Tag åter arb, sticka in extast m i de avmaskade m ställe och fördela åter maskorna på 4 st och sticka slätst i 6(7) cm.
Minskas på följande sätt: på 1:a och 3:e st stickas tills 3 m återstår, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade = ödhpt. På 2:a och 4:e st stickas 1 rm, 2 rm tillsammans. Upprepa denna minskning varje v tills 8 m återstår, drag tråden genom de återstående m och fäst.

KAPUSCHONG
Lägg på st 4 upp 64(68) m. Sticka resår 1 rm, 1 am i 2½ cm. Byt till stickor 4½ och sticka mönster enligt ovan, samt öka 3 m jämnt fördelat över 1:a v = 67(71) m. När arb mäter 15(18) cm avmaskas 8 m i var sida 3 ggr. Maska av resterande m på en gång ej, för fast.

MONTERING
Sy axelsömmarna: Passa in ärmen i ärmhålet och sy fast den. Sy ärmsömmen: Sy ihop kapuschongen baktill.
Passa in kapuschongen längs halsringningen och sy fast den, ej för fast. Knappkant/Framstycke: Plocka från rätsidan med st 4 upp 1 m i varje v, men hoppa över vart 5:e varv och sticka resår 1 rm, 1 am i 7 varv. Maska av, ej för fast.
Knapphålskant: Lägg upp och sticka lika som knappkant, men på 3:e varvet görs 5-6 knapphål, det översta 1 cm från halskanten, det understa ca 1½ cm från nederkanten, de övriga med jämna mellanrum. Knapphålen görs genom att man maskar av 2 m som åter läggs upp på nästa v. Lägg sprundet omlott och sy till den. Sy till kanten nedtill eller sy i en dragkedja nedtill. Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar. Låt torka.

Skriv din egen recension
Du recenserar:7-31. ÅKPÅSE MED PÅSVANTE
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!