8-07. KLASSISKA RAGGSOCKOR I MELLANRAGGI

Artnr
8-07

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 8
Designer: Järbo Garn
Foto: Emrik Jansson

GARNKVALITÉ Mellanraggi (75% Ull "Superwash", 25% Polyamid. Nystan ca 100 g = 260 m)
MASKTÄTHET Ca 25 m x 33 v slätst med stickor nr 3 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång och form kan variera vid garnbyte)
STORLEKAR 22-24(25-27)28-30(31-33)34-36(37-38)38-39(40-41)42-43(44-45)
GARNÅTGÅNG Ca 35(40)50(60)70(80)90(100)110(120) g (fg: 28211)
STRUMPSTICKOR Nr 2.5 och 3

FÖRKLARINGAR
Slätstickning - fram och tillbaka: V 1 (räts): Sticka räta maskor (rm). V 2 (avigs): Sticka aviga maskor (am). Upprepa v 1 och 2.
Slätstickning - rundstickning: Räta maskor alla v.
Lyft 1 m: Ta maskan, som om du skulle sticka den avigt, men garnet ligger bakom arbetet, och lyft över till höger sticka utan att sticka den.
Lyft 1 m avigt: Lägg tråden framför arbetet, som om du skulle sticka maskan avig, lyft maskan över till höger sticka utan att sticka den.

UPPLÄGGNING
Lägg med st nr 2.5 upp 36(36)40(44)48(52)52(56)56(60) m och fördela dem över 4 strumpstickor med 9(9)10(11)12(13)13(14)14(15) m på vardera sticka.

SKAFT
Sticka resår 2 rm, 2 am i 9(10)12(12)14(14)16(16)18(18) cm. Byt till strumpst nr 3. Sticka slätst (rm i rundstickning) och minska på 1:a v 2(-)-(2)-(2)2(-)-(-) m jämt fördelat över sticka 3 och 4. Sticka ytterligare 1 v slätst (rm).

HÄLKAPPA
Sticka slätstickning fram och tillbaka över sticka 1 och 2 i totalt 14(14)18(18)20(20)22(22)24(24) v (sista v = avigs).

HÄL
På nästa v (= rätsidan) påbörjas kortvarv och hoptagningar:
Varv 1: Sticka 11(11)12(13)14(15)15(16)16(17) rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm (vänd)
Varv 2: Lyft 1 m avigt, sticka 5 am, 2 am tills, 1 am (vänd)
Varv 3: Lyft 1 m, sticka 6 rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm (vänd)
Varv 4: Lyft 1 m avigt, sticka 7 am, 2 am tills, 1 am (vänd)
Varv 5: Lyft 1 m, sticka 8 rm, 2 rm tills i bakre mb. Strl 22-24: Vänd. Strl 25-45: 1 rm (vänd)
Varv 6: Lyft 1 m avigt. Strl 22-24: Sticka 8 am, 2 am tills. Fortsätt med v 13. Strl 25-45: Sticka 9 am, 2 am tills, 1 am (vänd)
Varv 7: Lyft 1 m, sticka 10 rm, 2 rm tills i bakre mb. Strl 28-33: Vänd. Strl 34-45: 1 rm (vänd)
Varv 8: Lyft 1 m avigt. Strl 28-30: Sticka 10 am, 2 am tills. Fortsätt med v 13. Strl 31-33: Sticka 10 am, 2 am tills, 1 am. Fortsätt med v 13. Strl 34-45: Sticka 11 am, 2 am tills, 1 am (vänd)
Varv 9: Lyft 1 m, sticka 12 rm, 2 rm tills i bakre mb. Strl 34-36: Vänd. Strl 37-45: 1 rm (vänd)
Varv 10: Lyft 1 m avigt. Strl 34-36: Sticka 12 am, 2 am tills. Fortsätt med v 13. Strl 37-39: Sticka 12 am, 2 am tills, 1 am. Fortsätt med v 13. Strl 40-45: Sticka 13 am, 2 am tills, 1 am (vänd)
Varv 11: Lyft 1 m, sticka 14 rm, 2 rm tills i bakre mb. Strl 40-43: Vänd. Strl 44-45: 1 rm (vänd)
Varv 12: Lyft 1 m avigt. Strl 40-43: Sticka 14 am, 2 am tills. Fortsätt med v 13. Strl 44-45: Sticka 15 am, 2 am tills, 1 am.
Varv 13 (= rätsidan): Nu är sidmaskorna slut på båda sidorna. Vänd och sticka slätst (rm) över sticka 1 och 2.

HÄLKIL
Plocka upp 8(10)11(11)13(13)14(14)15(15) m på sockans högra sida (=st 2), sticka slätst över st 3 och 4, plocka upp 8(10)11(11) 13(13)14(14)15(15) m på sockans vänstra sida, samt sticka rest m över hälen (= st 1). Sticka 1 v slätst (rm) över alla st. På nästa v minskas på 2:a och 1:a stickan enl följ (det är de upplockade m som minskas):
På sticka 2: Sticka de 2 sista m tills rätt.
På sticka 1: Sticka de 2 första m tills rätt i bakre maskbågen.
Detta upprepas vartannat v till 32(36)40(40)44(48)48(52)56(60) m återstår. Fördela de resterande m på 4 stickor.

FOTEN
Sticka rakt till hela foten mäter 10(12)14(16)18(20)20(21)22(23) cm.
Minska för tå:
På sticka 1 och 3: sticka till 3 m återstår, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm.
På sticka 2 och 4: sticka 1 rm, 2 rm tills, sticka rest m på stickan.
Upprepa detta minskningsvarv vartannat v till det återstår 12(12)14(14)14(16)16(16)20(20) m på stickorna.
Nu kan du välja att göra rak eller rund tå.

RUND TÅ
Tag av garnet och drag det genom de återstående m och fäst.

RAK TÅ
För över maskorna på 2 stickor, vänd arbetet så att avigsidan kommer ut.
Maska av så här: Lägg ihop arb så att räts ligger mot varandra, håll st parallellt i vänster hand och sticka med ytterligare en st i höger hand. Ta 1 m från främre och 1 m från bakre st och sticka ihop de 2 m rätt, sticka ihop nästa 2 m likadant, dra den första m på högra st över den andra = 1 m på st. Fortsätt sticka ihop och maska av alla m på samma sätt. Tag av tråden och fäst. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:8-07. KLASSISKA RAGGSOCKOR I MELLANRAGGI
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!