9-19. SÄNGÖVERKAST

Artnr
9-19

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Gunilla Olmarker

GARNKVALITÉ Järbo 8/4
GARNALTERNATIV Järbo 12/6, Gästrike 2 tr
STORLEK Ca 140 x 220 cm, varje ruta ca 20 x 20 cm
GARNÅTGÅNG/FG. 2210 Ca 2850 g (150 g räcker till drygt 4 rutor)
VIRKNÅL Nr 2,5

VIRKFÖRKLARINGAR
1:a st på v virkas som 3 lm, 1 mm (muschmaska) = virka 5 st i samma m, tag nålen ur sista st, stick den genom båda maskbågarna på den 1:a av de 5 st och genom den lösa m, drag garnet genom den lösa m + st, alla m virkas genom båda maskbågarna på föregående varvs m.

SÄNGÖVERKAST
Lägg upp 6 lm, slut dem till en ring med 1 sm.
Varv 1: (3 st om lm-ringen, 2 lm) 3 ggr, 3 st om lm-ringen, 1 lm + 1 hst i den översta av de 3 lm i början = 1:a hörnet på varvet.
Varv 2: 2 st om hst, (3 st, 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm) 3 ggr, 3 st, 2 st om lm i slutet på föregående v, 1 lm + 1 hst i 3:e lm i början.
Varv 3: 2 st om hst, (3 st, 1 mm, 3 st, 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm) 3 ggr, 3 st, 1 mm, 3 st, 2 st om lm, 1 lm + 1 hst i 3:e lm i början.
Varv 4: 2 st om hst, x (3 st, 1 mm) 2 ggr, 3 st, 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm, upprepa från x ytterligare 2 ggr, (3 st, 1 mm) 2 ggr, 3 st, 2 st om lm, 1 lm + 1 hst i 3:e lm i början.
Varv 5: 2 st om hst, x (3 st, 1 mm) 3 ggr, 3 st, 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm, upprepa från x ytterligare 2 ggr, (3 st, 1 mm) 3 ggr, 3 st, 2 st om lm, 1 lm + 1 hst i 3:e lm i början.
Varv 6: 2 st om hst, x 7 st, (1 mm, 3 st) 2 ggr, 4 st, 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm, upprepa från x ytterligare 2 ggr, 7st, (1 mm, 3 st), 2 ggr, 4 st, 2 st om lm, 1 lm + 1 hst i 3:e lm i början.
Varv 7: 2 st om hst, x 11 st, 1 mm, 11 st, 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm, upprepa från x ytterligare 2 ggr, 11 st, 1 mm, 11 st, 2 st om lm, 1 lm + 1 hst i 3:e lm i början.
Varv 8: 2 st om hst, x 27 st, 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm, upprepa från x ytterligare 2 ggr, 27 st, 2 st om lm, 1 lm + 1 hst i 3:e lm i början.
Varv 9: 2 st om hst, x 31 st, 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm, upprepa från ytterligare 2 ggr, 31 st, 2 st om lm, 1 lm + 1 hst i 3:e lm i början.
Varv 10: 2 st om hst, x 1 st, (1 mm, 3 st) 8 ggr, 1 mm, 1 st, 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm, upprepa från x ytterligare 2 ggr, 1 st, (1 mm, 3 st) 8 ggr, 1 mm, 1 st, 2 st om lm, 1 lm + 1 hst i 3:e lm i börja.
Varv 11: 2 st om hst, x 1 st, 1 mm, 3 st, 1 mm, 27 st, 1 mm, 3 st, 1 mm, 1 st, 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm, upprepa från x ytterligare 2 ggr, 1 st, 1 mm, 3 st, 1 mm, 27 st, 1 mm, 3 st, 1 mm, 1 st, 2 st om lm, 1 lm + 1 hst i 3:e lm i början.
Varv 12: 2 st om lm, x 1 st, 1 mm, 3 st, 1 mm, 31 st, 1 mm, 3 st, 1 mm, 1 st, 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm, upprepa från x ytterligare 2 ggr, 1 st, 1 mm, 3 st, 1 mm, 31 st, 1 mm, 3 st, 1 mm, 1 st, 2 st om lm, 2 lm, 1 sm i 3:e lm i början, tag av garnet.

MONTERING
Virka 77 rutor, sy ihop 7 längder á 11 rutor, lägg rutorna med rätsidorna mot varandra, sy 1 stygn i varje genom båda maskbågarna. Sy ihop längderna på samma sätt.

Skriv din egen recension
Du recenserar:9-19. SÄNGÖVERKAST
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!