9-20. DUK AV MOTIV

Artnr
9-20

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Categories: Mönster , Interiör , Virkning , Dukar
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Gunilla Olmarker

GARNKVALITÉ Järbo 8/4
GARNALTERNATIV Järbo 12/6, Gästrike 2 tr
STORLEK Ca 90 x 90 cm, exkl frans, varje motiv ca 18 x 18 cm
GARNÅTGÅNG Ca 500 g, 150 g räcker till 10 motiv inkl frans.
VIRKNÅL Nr 2,5

VIRKFÖRKLARING
1:a dst på v virkas som 4 lm, 3 dst tills = spara sista genomdraget på de första dst och drag genom dem
samtidigt med sista dst på 3:e dst.

DUK
1:a motivet.
Lägg upp 8 lm, slut dem till en ring med 1 sm.
Varv 1: 1 lm, virka sedan 16 fm om lm-ringen, sluta med 1 sm i 1:a fm.
Varv 2: 3 dst tills i 1:a fm, 5 lm, x hoppa över 1 fm, 3 dst tills i nästa fm, 5 lm, upprepa från x, sluta med 1 sm i 1:a dst-gruppen.
Varv 3: sm till den mittersta av de första 5 lm, x 1 dst i den mittersta av de 5 lm, 3 lm, 3 dst + 2 lm + 1 dst + 2 lm + 3 dst i den mittersta av nästa 5 lm, 3 lm, upprepa från x, sluta detta och följande varv med 1 sm i 4:e lm i början.
Varv 4: x 1 dst + 2 lm + 1 dst i dst, 3 lm, 3 dst tills över nästa 3 dst, 3 lm, 3 dst + 2 lm + 1 dst + 2 lm + 3 dst i nästa dst, 3 lm, 3 dst tills över nästa 3 dst, 3 lm, upprepa från x.
Varv 5: sm till de 2 lm i dst-paret, x 1 dst + 2 lm + 1 dst om de 2 lm, 3 lm, 1 dst i nästa dst-grupp, 3 lm, 3 dst tills över nästa 3 dst, 3 lm, 3 dst + 2 lm + 1 dst + 2 lm + 3 dst i nästa dst, 3 lm, 3 dst tills över nästa 3 dst, 3 lm, 1 dst i nästa dst-grupp, 3 lm, upprepa från x. 
Varv 6: sm till de 2 lm, x 1 dst + 2 lm + 1 dst om de 2 lm, 3 lm, 1 dst i nästa dst, 3 lm, 1 dst i nästa dst-grupp, 3 lm, 3 dst tills över nästa 3 dst, 3 lm, 3 dst + 2 lm + 1 dst + 2 lm + 3 dst tills i nästa dst, 3 lm, 3 dst tills över nästa 3 dst, 3 lm, 1 dst i nästa dst-grupp, 3 lm, 1 dst i nästa dst, 3 lm, upprepa från x.
Varv 7: sm till de 2 lm, x 1 dst + 2 lm + 1 dst om de 2 lm, (3 lm, 1 dst i nästa dst) 2 ggr, 3 lm, 1 dst i nästa dst grupp, 3 lm, 3 dst tills över nästa 3 dst, 3 lm, 3 dst tills + 5 lm + 3 dst tills i nästa dst, 3 lm, 3 dst tills över nästa 3 dst, 3 lm, 1 dst i nästa dst-grupp. (3 lm, 1 dst i nästa dst) 2 ggr, 3 lm, upprepa från x.
Varv 8: sm till de 2 lm, 1 lm, x 1 fm om de 2 lm, (5 lm, 1 fm om nästa 3 lm) 5 ggr, 5 lm, 1 fm + 7 lm + 1 fm om de 5 lm i hörnet, (5 lm, 1 fm om nästa 3 lm) 5 ggr, 5 lm, upprepa från x, sluta med 1 sm i 1:a fm, tag av garnet.
Virka övriga motiv lika, men virka ihop dem med varandra på sista varvet, utmed sidan och i hörnen, i stället för de 5 lm virkas: 2 lm, 1 sm om motsvarande 5 lm på föregående motiv, 2 lm, i stället för de 7 lm virkas: 3 lm, 1 sm om motsvarande 7 lm på föregående motiv, 3 lm.

MONTERING
Virka ihop 5 x 5 motiv. Runt motiven virkas: x 1 fm + 5 lm + 1 fm om de 7 lm på ett hörnmotiv, xx (5 lm, 1 fm om nästa lmb) 12 ggr, 5 lm, 1 fm om nästa halva lmb, 5 lm, 1 fm om den 1:a halva lmb på nästa motiv, upprepa från xx ytterliggare 3 ggr, (5 lm, 1 fm om nästa lmb) 12 ggr, 5 lm, upprepa från x, sluta med 1 sm i 1:a fm.

FRANS
Klipp ca 30 cm långa garnbitar, tag 3 bitar, vik dem på mitten och knyt om varje lmb.

Skriv din egen recension
Du recenserar:9-20. DUK AV MOTIV
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!