9-28. VÄSTKLÄNNING & KORTÄRMAD KLÄNNING

Artnr
9-28

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman

GARNKVALITÉ Tropik
STORLEKAR/EUR 1-2(4-6)9-12mån (1½-2)3-4(5-6)7-8(9-10)11-12(13+) år
STORLEKAR/CENTILÅNG 56(68)80(92)104(116)128(140)152(164) cl
BRÖSTVIDD 45(48)51(52)56(58)62(67½)74½(81) cm kroppsmått enligt måttlista
ÖVERVIDD Ca 51(54)60(62)65(67)74(81)88(96) cm Plaggets mått
ÄRMLÄNGD Ca 7(7½)8(10)12(14)15(17)18(19) cm Plaggets mått
HEL LÄNGD Ca 34(37)39(48)56(59)65(69)72(77) cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG Klänning med ärm eller utan ärm (västklänning)
FG.1 55005/55009 Ca 150(200)200(250)250(300)350(350)350(400)
FG.2 55010/55007 Ca 50(50)50(50)50(50)50(50)50(50) g

HUCKLE
En storlek: 56-104 cl
FG.1 (55005) Ca 50 g
FG.2 (55010) Ca 50 g (eller restgarn)
STICKOR Nr 3½ och 4
RUNDSTICKA NR 3½
VIRKNÅL Nr 3½
TILLBEHÖR 4 knappar
MASKTÄTHET 23 m och 30 v slätst på st 4 = 10 cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om du stickar fast byt till grövre stickor, om du stickar löst byt till smalare stickor.

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m = tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
OBS! Yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantm.
Enkelint: i början av v = 2 m tills rätt i de bakre maskbågarna, i slutet av v= 2 m tills rätt.
Dubbelint: i början av v = 3 m tills rätt i de bakre maskbågarna, i slutet av v= 3 m tills rätt.
Luftmaska (lm) = Gör en löpögla, X omslag om nålen, drag garnet genom öglan X. Upprepa X-X till önskat antal lm.
Fast maska (fm) = Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom båda m på nålen.
Smygmaska (sm) = Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen.

VÄSTKLÄNNING. A
BAKSTYCKET
Lägg på st 4 med fg.1 upp 81(85)95(97)101(105)117(127)137(151) m och sticka 3 v rätst (1:a v = avigs). Byt och sticka 4 v slätst. Därefter stickas mönster enl diagram i 16(16)16(16)16(16)16(26)26(26) v. Därefter stickas slätst rest av arb. När arb mäter 2 cm görs 1 int i var sida innanför kantm. Upprepa int med 3 varvs mellanrum ytterl 1(0)7(0)0(0)0(0)0(0) ggr, därefter med 5 varvs mellanrum 8(9)4(3)0(0)0(0)0(0) ggr och därefter med 7 varvs mellanrum 0(0)0(8)11(12)14(15)16(18) ggr = 61(65)71(73)77(79)87(95)103(113) m. När arb mäter 20(22)23(31)38(41)46(49)50(55) cm avm för ärmhål vartannat v i var sida 3-2-2-1(3-2-2-1-1)3-2-2-1-1(3-2-2-1-1)3-22-1-1(3-2-2-1-1)3-3-2-1-1(3-3-2-2-1)3-3-2-2-1(4-3-2-2-1-1) m. På nästa v från räts görs 1 int i var sida innanför kantm. Upprepa int ytterl 1(1)2(3)2(2)3(5)6(8) ggr med 3 varvs mellanrum. När arb mäter 32(35)37(46)54(57)63(67)70(75) cm avm för nacken de mittersta 17(19)21(21)23(25)23(25)27(29) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl 2-1(2-1)2-1(2-1)2-1(2-1)3-2(3-2)3-2(3-2) m för nacken. Samtidigt med andra avm för nacken stickas rätst över samtliga m rest av arb. Avm rakt för axeln vid 34(37)39(48)56(59)65(69)72(77) cm.

FRAMSTYCKET
Stickas lika som bakst tills arb mäter 27(29)30(39)46(49)54(57)59(62) cm. Avm då för halsen de mittersta 13(15)17(17)19(19)19(19)21(23) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v 2-2-1(2-2-1)2-2-1(2-2-1) 2-2-1(3-2-1)3-2-1(3-2-1)3-2-1(3-2-1) m för halsringningen. Därefter görs på storlek 128(140)152(164) cl 1 int från räts innanför kantm vid halsringningen. Upprepa int med 3 varvs mellanrum ytterl 0(1)1(1) ggr. När arb mäter 32(35)37(46)54(57)63(67)70(75) cm stickas rätst över samtliga m rest av arb. Gör 2 st knapphål mitt på den rätstickade kanten. Placera knapphålen ca 1½ cm in från kanterna. Knapphål = avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v. Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

ÄRMAR
Lägg på st 4 med fg.1 upp 45(49)51(55)55(59)61(65)71(71) m och sticka 3 v rätst (1:a v = avigs). Sticka 2 v slätst. och därefter mönster enl diagram lika bakst. Byt och sticka rest av arb i slätst. OBS! På första v med slätst ökas 1 m i var sida innanför kantm, samt 2 m jämnt fördelat. Fortsätt att öka 1 m i var sida innanför kantm vartannat v ytterl 8(8)10(11)6(4)4(2)2(2) ggr och därefter med 3 varvs mellanrum tills det finns 67(71)75(81)81(85)89(95) 103(103) m på stickan. När arb mäter ca 7(7½)8(10)12(14)15(17)18(19) cm avm för ärmhål vartannat v i var sida lika bakst. Maska av rest m elastiskt. 

FICKOR
Sticka 2 likadana. Lägg på st 4 med fg 1 upp 16(18)20(20)22(24)24(26)28(30) m och sticka 1 rätt v (1:a v = avigs). Byt och sticka slätst innanför kantm i var sida. När arb mäter ca 7½(8)9½(9½)10(10½)11(12)13(13) cm stickas 1 rätt v från avigs- Maska av.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka.

KLÄNNING MED ÄRM. B
Halskant framst: Plocka med st 3½ och fg 1 från räts upp ca 55(59)63(65)68(68)70(75)83(87) m utmed halskanten. Sticka 2 v rätst. Maska av i rätst. Halskant bakst: Plocka med st 3½ och fg 1 från räts upp ca 37(39)41(41)43(45)47(49)51(53) m utmed nacken. Sticka 2 v rätst. Maska av i rätst. Lägg kanterna omlott på axlarna och sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Sy knappar. Sy fast fickorna ca 3(3)4(5)5(6)7(8)9(9) cm från nederkanten och ca 3(3)4(4)5(5)6)6(7)7 cm in från vardera sida. Använd kantm och 1 rätstickat varv till sömsmån. Virkad kant: Fäst tråden med 1 sm. X 1 lm, hoppa över 2 m, 1 fm knappt 1 cm in på stycket, drag ut m så att det inte drar ihop sig X. Upprepa X-X. Tag av tråden och fäst. Virka med fg 2 en kant enl förklaring ovan runt ärmen nedtill, halsringningen och på fickornas öppning.

KLÄNNING UTAN ÄRM
Sticka halskanter lika klänning med ärm. Sy ihop sidsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Ärmhålskanter: Plocka med rundst 3½ och fg 1 från räts runt ärmhålet upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 5:e v. Sticka 1 v rätst, maska av i rätst. Lägg kanterna omlott på axlarna och sy i knappar. Virka kanter lika ”klänning med ärm” Virka också en kant runt ärmhålet.

HUCKLE
Lägg på st 4 med fg.1 upp 111 m. Sticka 1 rätt v (1:a v = avigsidan). Byt och sticka slätst innanför kantm i var sida. Kantm = i början av v sticka m rät i bakre maskbågen, i slutet av v = lyft 1 m med garnet framför arb. Sticka 4 v, på nästa v från räts stickas mönster enl diagram i 16 v. Därefter stickas rest av arb i slätst. OBS! När arb mäter 1 cm börjar man att från räts göra intagningar i var sida innanför kantm enl följ: X gör 1 dubbelint, sticka 1 v, gör 1 enkelint, sticka 1 v X. Upprepa X-X sammanlagt 6 ggr. Gör 1 dubbelint med 1 varvs mellanrum 2 ggr. Sticka 1 v. Upprepa X-X igen sammanlagt 10 ggr. Gör till sist 1 dubbelint med 1 varvs mellanrum 1 gång. Det återstår nu 3 m. Maska av. Virka en kant runt hucklet, enl. förklaring lika kanten på klänningen.

Skriv din egen recension
Du recenserar:9-28. VÄSTKLÄNNING & KORTÄRMAD KLÄNNING
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!